Månedsmagasinet på Costa del Sol

Osborne-oksen fredet for alltid
De kjente Osborne-oksene som har prydet landskaper rundt om i Spania i mer enn 50 år, skal fredes for alltid.
Den andalusiske regjeringen bestemte 1. desember at tre okser, en i Córdoba, en i Jaén og en i Almería, skal fredes innenfor kategorien ”Bien de Interés Cultural” – verdier av kulturell interesse.
Det er satt opp 20 silhuetter av oksen i Sør-Spania. Tre av dem er knapt sju meter høye, mens resten er gigantiske okser som rager 14 meter over terrenget.
Figurene av den kjente oksen ble skapt på 1950-tallet av reklametegneren Manuel Prieto Benítez. De ble produsert som reklame for Osborne-vin, men har siden gått over til å høre med til samlingen av nasjonale kulturskatter som eksponent for såkalt pop-art.
Gjennom årene har tyrene været truet av f.eks. en lov om reklame langs motorveiene, men de har hittil stått trygt fordi de har blitt et symbol på det gamle Spania og dets kultur. Nå synes benådningen å være permanent.

Spanjol får én av de viktigste EU-postene
Spanske Joaquín Almunia Amann har fått én av de viktigste postene i den nye EU-kommisjonen som starter sitt virke i forbindelse med godkjenningen av Lisboa-traktaten. Amann skal sitte på jobben de neste fem årene.
Almunia har vært minister og partileder for PSOE i Spania og skal nå være visepresident (én av sju) og kompetansekommissær i EU.
Baskeren skal overse samhandelen innenfor unionen og fri konkurranse mellom de 27 medlemslandene. En av hans første oppgaver blir å autorisere fusjonsavtalen mellom Iberia og British Airways.

Endringer i trafikkbestemmelsene
Det skal ikke lenger klippes i førerkortet, men derimot utstedes bøter hvis man kjører i bussenes kjørefelt, kjører uten lys eller stopper i et veisving.
De nye reglene som trådte i kraft i slutten av november, betyr en forsiktig liberalisering av de paragrafene som tidligere kostet klipp i førerkortet.
Mens det tidligere var 27 lovovertredelser som kunne føre til slike klipp, er tallet nå redusert til 20.
De andre endringene i loven som skjerper reglene for trafikanter, trer først i kraft til neste år.
Men det er også penger å spare for bilistene. Hvis en lovovertreder betaler boten innen 20 dager, vil man kunne spare opp til 50 prosent. En nyhet er det også at man framover også kan betale bøter ved bruk av kredittkort.
Ifølge den nye loven vil deler av inntektene fra bøtene bli brukt til forbedring av trafikksikkerheten, en annen del går til foreninger for trafikkofre.

Spansk dommer jakter naziforbrytere
Spansk høyesterettsdommer Ismael Moreno har utstedt en arrestordre på tre tidligere medlemmer av SS Totenkopf (dødninghode) for forbrytelser mot menneskeheten.
De tre, Johann Leprich, Anton Tittjung og Josias Kumpf skal ha vært ansvarlige for konsentrasjonsleirene Mauthausen i Tyskland og Madjanek i Polen der de under andre verdenskrig drepte jøder og andre minoritetsgrupper, bl.a. spanske republikanere. Man anslår at de tre var ansvarlige for og henrettelse av minst 4.300 spanjoler.
De to førstnevnte bor fortsatt i USA, mens den tredje ble utvist fra landet i mars. Han flyttet til Øserrike der han imidlertid døde i november.
Amerikanske myndigheter arbeider nå også med å utvise Leprich og Tittjung. Begge fikk få år etter sin ankomst til USA amerikansk statsborgerskap, i en prosess der de skjulte sin nazistiske bakgrunn. Da myndighetene i 1987 fant ut av dette, ble statsborgerskapet trukket tilbake. Siden da har amerikanerne gjerne villet bli kvitt de to nazistene, men problemet har vært at ingen land vil ta imot dem. Nå venter kanskje en fengselscelle i Spania.
Det anslås at rundt 10.000 spanjoler mellom 1940 og 1945 oppholdt seg i tyske konsentrasjonsleire, bl.a. 7.300 i Mauthausen. Mange av dem flyktet over den spanskfranske grensen da Franco vant i Katalonia. I Frankrike ble de internert i leire, og da Frankrike ble invadert av nazistene, ble de sendt videre til konsentrasjonsleirene.
4.300 kom altså ikke hjem igjen.

Flere familier mister sine boliger
Over 1.100 familier i Málaga mistet i løpet av årets første 11 måneder hjemmene sine fordi de ikke kunne betale boliglånet.
Det kommer hver uke 25 anmeldelser mot personer som ikke lenger kan klare de månedlige avdragene fordi de er så hardt presset at de bare kan klare en eller to betalingsterminer til.
Antallet tvangsauksjoner er tidoblet i løpet av året, og i 90 prosent av sakene er det snakk om boligeiere, som ikke betalte lånene. De kan heller ikke selge eiendommen til forventet markedsverdi. Fordi spanske banker tidligere ga eksotiske boliglån på 110 prosent av boligenes verdi, er eierne satt i klemme.
Skyldnerne får vanligvis tre måneders henstand, før bankerne griper inn.

Regjeringen bestemmer temperaturen
Regjeringen har nå bestemt hvor høye og lave temperaturene heretter skal være i offentlige lokaler, private forretninger og kontorer, kinoer og barer.
I vinterhalvåret må temperaturen heretter ikke overstige 21 grader, mens den om sommeren ikke må kjøles ned til lavere enn 21 grader.
Loven er naturligvis vedtatt for å spare energi.

Stadig flere spaniere
Det spanske analyseinstituttet Instituto Nacional de Estadística har offentliggjort sine beregninger over hvordan Spanias befolkning vil utvikle seg de kommende 10 årene.
Spania hadde på 90-tallet en av de laveste befolkningstilvekstene i EU med under et født barn i gjennomsnitt per kvinne. Dette tallet steg inn i det nye årtusenet, godt hjulpet av det store tallet på utlendinger som slo seg ned i landet. De har hatt en tendens til å få barn i tidligere alder enn de spanske kvinner som med sine 31 år i gjennomsnitt er blant de seneste i Europa til å få barn.
Mens befolkningstilveksten i Spania sist år var på 1,2 prosent, vil den ifølge beregningene falle til bare 0,3 prosent neste år. Framtidsperspektivet blir dermed som på 90-tallet med en svært liten økning i befolkningstilveksten de neste ti årene. I 2019 vil det være ca. 47 mill. spanjoler, noe som bare er en økning på 1,1 mill. i forhold til i dag. Til gjengjeld vil gjennomsnittsalderen for menn og kvinner stige med henholdsvis to og 1,6 år.
Tallet på immigranter vil derimot falle, noe som henger sammen den fallende befolkningstilveksten. Rekordåret var 2007 da ikke færre enn 958.000 immigranter kom til landet. Dette tallet vil ifølge statistikkene falle til 345.000 i 2012 og deretter være stabil fram til målingene avsluttes i 2019.

Siste nytt rundt fornyelse av pass
Det norske konsulatet har mottatt ny informasjon angående endringene av reglene rundt fornyelse av pass:
Fra og med 7. april 2010 må alle passøkere avgi biometriske data ved personlig oppmøte på fagstasjon. Biometriske data er i denne sammenhengen bilde, signatur og to fingeravtrykk.
Fra og med 1. mars 2010 vil det ikke lenger være mulig for søkere å levere søknad om pass ved honorære konsulater, deriblant konsulatet i Fuengirola. Søkere må etter denne datoen møte opp personlig ved fagstasjon (Ambassaden i Madrid eller Generalkonsulatet i Alicante) for å levere søknadene.
Fra og med 7. april 2010 må alle søkere om pass ha fått tildelt personnummer i det sentrale folkeregisteret før søknadsprosedyren kan påbegynnes ved fagstasjonen. Søknad om personnummer og pass kan ikke lenger innleveres samtidig. Søkere som leverer inn søknad om pass og personnummer samtidig ved et honorært konsulat, kan bare gjøre dette fram til og med 15. februar 2010.
Konsulatet understreker at dette er den aktuelle informasjon, men at datoen selvsagt kan bli utsatt nok en gang.

Større arbeidsløshet i 2010
Den spanske økonomiministeren, Elena Salgado, uttalte på en pressekonferanse 19. november at Spania økonomisk sett trolig vil klare seg bedre i 2010, men at antallet arbeidsløse sannsynligvis vil fortsette å stige i årets første kvartal, men deretter vil det langsomt gå framover. Økonomiministeren understreket at de økonomiske stimuleringsbidragene som regjeringen har satt i gang, vil ha en positiv effekt, men at slike prosesser tar tid.
Spania har av flere internasjonale analysebyråer blitt vurdert å være et av de siste europeiske landene som kommer ut av finanskrisen. Derfor offentliggjorde OECD samme dag en rapport der man konkluderte med at arbeidsløsheten i Spania vil øke til 19,3 prosent neste år. Dermed vil Spania være det OECD-landet som har høyest arbeidsløshet og ligger etter andre land når det gjelder økonomisk utvikling.

Vintersalget starter 7. januar
Det blir ikke snakk om å skyte fram vintersalget slik det skjedde i år da salget startet 2. januar, i stedet for den 7. slik det hittil har vært.
Å skyte fram salget var ikke noen stor suksess slik forretningsdrivende hadde håpet på.
Loven tillater at vintersalget kan vare fra 7. januar til 7. mars.

Abortdebatten går videre
Det siste året har abort vært et hett tema fordi regjeringen planlegger å reformere abortloven, og den lenge planlagte reformen av abortloven har nå tatt det første skrittet mot en gjennomføring fordi forslaget ble vedtatt i kongressen med 183 stemmer mot 162.
Den nåværende abortloven trådte i kraft 1985. En kvinne får bare ta abort i når helsen hennes truses, fosterets liv er truet eller i tilfelle hun har vært utsatt for en voldtekt. I praksis tar mange kvinner abort på grunn av ”fare for sin psykiske helse”. En stor del av abortene gjøres på private klinikker.
Den nye loven vil tillate fri abort fram til 14. uke. I de tilfeller der moren eller fostrets helse er truet, kan abort bli tillatt fram til 22. uke. Kvinner over 16 år skal kunne ta abort uten foreldrenes samtykke.
Mange spanjoler og framfor alt den spanske kirken er nemlig motstandere av den nye loven. I slutten av november sa noen biskoper at de politikerne som støtter loven ikke får slippe inn i det katolske fellesskapet og at deres hensikter er syndige. Biskopene mener at verken politikere eller andre har rett til å ta liv.
Imens undersøker Partido Popular mulighetene for å adoptere bort barn før det fødes. På denne måten vil man gjøre det lettere for mødre som ikke vil ta abort, men som ikke har mulighet for å ta hånd om barnet.
Forslaget ble først luftet av partiets talsmann Soraya Sáenz de Satamaría i radiokanalen Cadena Sur da hun ble spurt om hva partiet tenkte om alternativer til den nye abortloven. Soraya Sáenz de Satamaría mente at det var et loverforslag for ”vern av fosteret og hjelp til kvinner”.
– Vi vil at kvinner som ønsker barn, men har vanskeligheter med dette, får en garanti om at de får hjelp fra staten, sa hun.
Den katolske kirken har stemplet tilhengerne av lovendringen som syndere og har truet med at de ikke lenger får tilbud om nattverd.

Massegrav funnet i Málaga
Utgravningene etter rester fra massedrapene under den spanske borgerkrigen og det etterfølgende diktaturet, har avslørt 2.8000 lik i en massegrav i Málaga.
Foreningen til oppklaring av forbrytelser under borgerkrigen og landets diktatur mener at det ligger minst 4.000 lik i fellesgraven på kirkegården San Gabriel.
Det er funnet rester av opposisjonspolitikere, sivilgardister, barn og kvinner. Mange døde under opphold i fengslet i Málaga.

Regjeringen forhøres i Alakrana-saken
Historien om fiskerne ombord på skipet Alakrana som fram til slutten av november ble holdt fanget av somaliske pirater i 47 dager, er ennå ikke avsluttet. Opposisjonen vil vite om det ble utbetalt løsepenger som antas å ligge i størrelsesorden 2,3 millioner euros.
17. november informerte statsminister José Luís Rodríguez Zapatero at de i alt 36 sjømennene og deres kaptein, 15 av dem var spanjoler, endelig hadde sluppet fri av sine kidnappere. Han uttalte dessuten at han så det som sin viktigste oppgave å få de spanske sjømennene hjem i live, men kommenterte ikke de nærmere omstendigheter.
Regjeringens visestatsminister, María Teresa Fernández De la Vega forsikret likevel om at regjeringen ikke hadde betalt noe for løslatelsen, men det tror altså ikke den konservative opposisjonen er sant.
I alt hadde det vært 63 pirater ombord, men de stakk alle av etter at en antatt sum på 2,3 mill. euros var utbetalt.
Skipet fortsatte deretter til øygruppen Seychellene, deretter ble de spanske sjøfolkene fløyet hjem til sine familier.
Den spanske visestatsministeren de la Vega opplyste dessuten at de to tilbakeholde somaliske terroristene ikke vil bli utlevert fra Spania fordi man vil rettsforfølge disse piratene her.
Formannen for den konservative opposisjonen, Mariano Rajoy, sier at han vil ha en forklaring på hva som har skjedd og hvem som har utbetalt løsepengene. Han lyktes likevel ikke å trumfe igjennom en høring i parlamentet eller hodene til de tre ministrene María Teresa Fernández de la Vega, forsvarsminister Carme Chacón og justisminister Francisco Caamaños.
– Militæret har gjort det de kunne innenfor lovens rammer. Så hvis det De sier er at jeg skulle ha pålagt dem å foreta ulovlige handlinger, er det militæret selv som må svare på spørsmål fra domstolene, ikke jeg, sa Chacon under en heftig debatt i kongressen.
Alakrana er nå tilbake i Det indiske hav i samme område der det ble angrepet av somaliske pirater 2. oktober. Men denne gangen er skipet bevæpnet til tennene med sikkerhetsvakter og har ny besetning. Skipets tidligere kaptein, som var blant de kaprede, forsikret om at dette var han siste tur.

Sayalongas ordfører går av
Den sosialistiske ordføreren i den lille kommune Sayalonga, José Luis Navas, kunngjorde i begynnelsen av desember at han forlater sin post etter anklager om korrupsjon.
Navas er dømt til et års fengsel for å ha gitt tillatelse til å bygge et hus i et område som ikke var regulert til dette. Han hadde flere ganger bebyrdet sin uskyld. Uken før kunngjøringen deltok 500 lokale innbyggere i en omfattende demonstrasjon til fordel for den korrupsjonssiktede ordføreren.
Ny ordføreren blir trolig fungerende ordføreren, Lourdes Ruiz.

Konservativ skandalesak i Málaga
Málagas konservative ordfører Fransisco de la Torre har opplevd sin første alvorlige skandale. Saken har ført til at én av ordførerens betrodde medarbeidere må gå av.
Utvalgsformann Manuel Marmolejo forlater sin post etter anklager om uregelmessigheter.
Marmolejo sier selv at det er snakk om en mindre sak som han nøyer seg med å kalle en administrativ feil.
Utvalgsformannen satte bort et anleggsarbeid i Campanillas til et selskap som eies av et nært familiemedlem med tette kontakter til det konservative partiet.

Forsøkskaniner søkes til den nye lufthavnterminalen
Har du lyst til å være blant de første som prøver den nye lufthavnterminalen, T3, i Málaga? De spanske lufthavnsmyndighetene, AENA, søker etter 3.000 personer som skal representere lufthavnens framtidige brukere.
Prøvepersonene må gjennom alt sammen: Alt fra å parkere bilen i det nye P-huset til å ta drosje eller ankomme med toget.
Interesserte må ta kontakt med firmaet Crezca Outsourcing. De frivillige blir medlem av Seguridad Social i tilfelle uhell og får 45 euros og kjøregodtgjørelse per dag, opplyses det.
Hver person kan maksimalt bli med i forsøkene to ganger. Prøvene finner sted 14 ganger i løpet av januar, februar og mars 2010.
Det er fortsatt målet at den nye lufthavnterminalen T3 skal være i drift til påske.

Feilaktig legerapport stempler mann som pedofil
I begynnelsen av desember kom det fram at grunnen til at en tre år gammel pike døde, ikke skyldtes at hun var blitt voldtatt av morens kjæreste.
Både leger og politi hadde kunngjort at piken som døde på et sykehus på Tenerife, var blitt seksuelt misbrukt, og alt pekte i retning av en 24 år gammel mann som uka før hadde kjørt piken på legevakten.
Han ble arrestert og stemplet som voldtektsforbryter og satt varetektsfengslet i to døgn før det kom fram at han var helt uskyldig i pikens død.
Piken hadde falt ned fra en huske på lekeplassen to dager tidligere og døde av indre skader, konkluderer de rettsmedisinske undersøkelsene.
Både jentas mor og mannen har fått hjelp av psykologer.
Det spanske journalistforbund har på vegne av pressen bedt om unnskyldning for at de hengte ut mannen som pedofil og morder.

Norsk jazz´s førstedame, Karin Krogs besøk på El Campanario
Den norske sjømannskirken på Costa del Sol hadde i november celebert besøk av førstedamen innen norsk jazz, Karin Krog. I mer enn halvannen time underholdt hun og hennes britiske kompanjong John Surman, ca. 150 personer, med alt fra norske og britiske folkesanger og julesanger til jazzlåter av Duke Ellington, Billie Holiday og John Surman selv. Ved siden av å være en anerkjent musiker, er han nemlig også komponist og tekstforfatter.
Når det gjelder selve konserten må man trygt kunne si at den ble en
kjempesuksess. Et heller voksent publikum kunne nikke gjenkjennende til de fleste av låtene som ble sunget og spilt. Ettersom konserten var blitt presentert i både engelskspråklige aviser og radio, var en stor del av tilhørerne engelsktalende, i tillegg til norske, svenske og danske.
Det var den kjente jazzreporteren Brian Parker som hadde gjort konserten kjent i sitt jazzprogram på en av de engelskspråklige radiostasjonene her på kysten.
Karin Krog og John Surman kom til El Campanario direkte fra jazzfestivalen i London. Det var deres første opptreden på Costa Del Sol.
– Men vi kommer gjerne tilbake, sa Karin Krog da hun takket for seg.

Concordia markerte AIDS-dagen
Fredag 27. november ble det i teatret i Marbella oppført et show, skrevet og instruert av Mugge Fischer. Publikum var invitert til opptak av et landsdekkende tv-program som man i anledning den internasjonale AIDS-dagen 1. desember hadde valgt å legge til Marbella, og der man også intervjuet personer fra AIDS-organisasjonen Concordia i Marbella.
Showet bød på seriøse intervjuer, dansenumre og sanger, og publikum ble integrert som klappere, plystrere, m.m. Der var mer enn 300 personer til stede, blant andre representanter fra Marbellas byråd, Conde Rudi, Formannen for Concordia, prinsesse Marie Louise av Preussen, m.fl. Showet ble tatt opp og vist tirsdag 1. desember på Marbella TV. Instruktør og personen bak ideen, Mugge Fischer, var svært tilfreds med resultatet. Han var selv på scenen og sørget for at alt gikk etter planen og at det alvorlige budskapet rundt AIDS ble krydret med humor, sang og dans.

Da Spania var en øy.
San Fernando feirer 200-års jubileet som Spanias hovedstad
I 2010 er det 200 år siden at San Fernando i Cádiz-provinsen var Spanias hovedstad og Spania dermed var en øy.
Napoleons styrker vant fram på det spanske fastlandet, og de manglet bare å overvinne Cádiz og San Fernando. Sistnevnte ble derfor landets hovedstad.
Jubileet vil bli feiret med en stor nyttårsfest, og i løpet av hele 2010 vil det bli arrangert kongresser, konserter, regattaer og sportsarrangementer til minne om den spesielle, historiske situasjonen da Spania ikke bestod av mer enn en øy. Innbyggerne er likevel stolte av det lyktes å stoppe den franske hæren. Broen Zuazo som fører over til øya som den gang het Isla del León, der byen San Fernando ligger, skal nå renoveres. Her klarte spanjolene i to og et halvt år å stoppe Napoleons hær.
På Isla del León skrev man i 1812 Spanias første grunnlov. Denne Carta Magna ga tale- og trykkefrihet og dikterte blant annet at ”regjeringens mål er nasjonens lykke”.

 

Av Norske Magasinet

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.