Månedsmagasinet på Costa del Sol
Mer enn bare skole – mer enn noen gang

Mer enn bare skole - mer enn noen gang

Den Norske Skolen Málaga høster i disse dager fordelene av sin fremoverlente satsning på digitale læringsverktøy. Nå som skolen leverer hjemmeundervisning til alle elever via internett, er det godt at alle elever har verktøy og plattformer de er kjent med, og lærere som er trygge på, og kreative med, læringsteknologien. Utover undervisningen er de digitale klasserommene åpne, sosiale samlingspunkt, og skolen tilbyr aktiviteter og konkurranser som familiene kan delta i. Er det noe karantenen og hjemmeskolen har lært oss, så er det at Den Norske Skolen, Málaga er ikke er en hvilken som helst skole. Vi er også et bunnsolid samfunn, og et godt sted å høre til. 

Til dere alle

-Vanligvis er jeg veldig dårlig på å huske datoer og årstall og hva som hendte når. Faktisk er “hva som hendte når…”  en kilde til mange diskusjoner hjemme hos oss. Men, torsdag 12. mars vil nok være en dato som jeg kommer til å huske. På morgenen torsdag 12. mars tok jeg den usikre beslutningen om å stenge skolen. Vi hadde registrert at flere og flere land begynte å stenge skolene, men foreløpig hadde i verken Norge eller Spania tatt en beslutning. Jeg hadde hele uken vært i kontakt med lederne på de andre norske skolene i Spania og vi hadde  “ligget litt på været…”, som det heter. Det var godt og betryggende for oss alle å ha hverandre, tror jeg. 

En norsk skole i utlandet har ofte elever som har en eller to foresatte som pendler til Norge. Samtidig har skoler i Spania også i perioder en relativt stor andel elever med kroniske sykdommer, som av helsemessige årsaker har flyttet til til et varmere og mer stabilt klima. Disse 2 forutsetningene gjør vår skole og våre elever ekstra utsatt og var det som avgjorde beslutningen om å stenge skolen. I løpet av dagen kom meldingen om at både spanske og norske skoler ville stenge også.

Rektor Trude Jahren har hektiske dager på hjemmekontoret. Her er hun avbildet imens hun venter på å komme «på» i et direktesendt intervju i NRK nyhetsmorgen. Trude har nå opprettet en rektorblogg på skolens hjemmesider, og er i nær kontakt med alle som trenger en bit av henne.

Fredag den 13. ble altså dagen vi stengte skolen. Heldigvis hadde vi forberedt oss på at det ville kunne komme til en situasjon der vi kunne bli nødt til å tilby elevene våre hjemmeundervisning, og lærerne hadde sammen planlagt alternative opplegg for en evt slik situasjon. Da DNSMálaga er en skole som over flere år har jobbet systematisk og målrettet med digitale verktøy, har vi jo i utgangspunktet gode forutsetninger for å klare å gjennomføre dette rent praktisk. Det vi alle var helt enige om var at vi skulle gjøre alt vi kunne for å opprettholde den høye undervisningskvaliteten vi til vanlig streber etter å tilby. 

Nå etter 3 uker ser jeg en gjeng med ansatte som har jobbet hardt, stilt opp for hverandre og familiene våre og vist et engasjement som er ganske unikt, tatt i betraktning den situasjonen vi er i. Situasjonen blant skolens ansatte er like variert som for resten av nordmennene på Solkysten.  Fra de som bor sammen med familien med hage eller store terrasser til de som bor helt alene, kanskje med et eller to barn og uten en liten balkong en gang. Til tross for dette leverer de godt planlagt og kreativ undervisning med høy pedagogisk kvalitet, sammen med en unik oppfølging av hver elev. Dette kan jeg skrive under på,  både som rektor og mor på skolen. Også foresatte og skolens FAU er en god støtte og viktig heiagjeng nå. 

I disse dager ser vi at DNSMálaga  i aller høyeste grad lever opp til sitt slagord:

“Mer enn bare skole”

Varm, digital klem fra Trude Jahren, rektor ved Den Norske Skolen, Málaga


Følg med på hjemmesiden vår https://dnsmalaga.com/, og få et innblikk i hverdagen vår på facebooksiden vår: https://www.facebook.com/dennorskeskolen/ og skolens Youtube: https://www.youtube.com/user/DNSMalaga.

Av Trude Jahren

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.