Månedsmagasinet på Costa del Sol
Til London for læringsteknologisk påfyll

Til London for læringsteknologisk påfyll

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Skolens IT-ansvarlige og ledelse deltok i januar på BETT et berikende teknologishow i London. Dette er en stor messe, der alle leverandører innen teknologi for skole- og utdanning
deltar. Delegasjonen fra Den Norske Skolen, Malaga besøkte også noe som heter Apple European Leader Summit, en konferanse/workshop der Apple viser frem sin nyeste teknologi, og hvordan dette kan brukes i skolen.

Bett 2019

-På BETT møter man alt det nyeste innen teknologi som er laget med tanke på bruk i skolen. På alle standene kan man snakke med produsenter og teste ut ulike løsninger som skal effektivisere og bedre undervisningen, forteller Kim Slaatsveen. Både skolens nåværende og potensielle leverandører av læringsteknologi er representert på denne messen hvert år, og det knyttes viktige kontakter.
-Dette teknologishowet, som tidligere ble kalt “The British Educational and Technology show”, viser alt det nyeste innen læringsteknologi. Science, Technology, Entrepreneurship, Mathematics og Art-, implementert. Det foregår workshops overalt som man kan delta på, og man knytter kontakter til de firmaene man allerede bruker verktøy fra, eller finner nye firmaer man har lyst til å samarbeide med, forteller Kim.

APPLE ELS

Dag to deltok delegasjonen fra Den Norske Skolen, Malaga på noe som heter “Apple European Leader Summit”. Dette er enn konferanse/workshop hvor Apple viser frem sin nyeste teknologi, og hvordan dette kan brukes i skolen. Siden elevene på skolen vår har iPad 1:1, d.v.s. personlig, disponibel iPad til alle elever, er dette veldig aktuelt.
-Her får vi mange nyttige tips til hvordan vi skal få mest mulig ut av teknologien som tilbys, slik at den kan støtte opp om den pedagogiske satsningen vår. Vi var på gode workshops om underveisvurdering, vurdering, kreativitet, “augmented reality” og tilpasset opplæring, hvor fokuset var hvordan teknologien kan støtte og forbedre undervisningspraksisen vår. For å få med oss flest mulig av workshopene delte vi oss, forteller Kim.
I år valgte skolen å reise til London sammen med leverandøren “RIKT“. Dette er en privat aktør bestående av pedagoger som “tenker ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform” Selskapet hadde satt sammen en forelesningspakke som innfridde. Under en av disse workshopene fikk vi blant annet en grundig innføring av systemet “Apple Skolearbeid” som i disse dager taes i bruk ved skolen vår, forteller Petter Tryggestad.

Dypdykk i fagfornyelsen

-Vi fikk med oss noen gode forelesninger, forteller Kim. Fredagen fikk vi eksempelvis en interessant forelesning med Sten Ludvigsen som har vært leder for Ludvigsen-utvalget. Med han fikk vi et dypdykk inn i tankene bak Fagfornyelsen som kommer i 2020, med nye læreplaner. Dette arbeidet er allerede godt i gang ved vår skole, men det var interessant å høre mer om hva som ligger i de nye begrepene. Overgangen til ny læreplan vil kreve en omfattende endring av måten å tenke skole på, med en klarere sammenheng mellom de ulike fag og med fokus på en dypere læring og forståelse.
«Den pedagogiske kompetansen viser seg å være langt viktigere enn den faglige kompetansen for å lykkes med undervisning». Sitat Svein Ludvigsen« Fagfornyelsen vil kreve en større bevissthet rundt hvilke ferdigheter elevene vil trenge når de en gang skal ut i arbeidslivet. Dette står sentralt og utfordrer det tradisjonelle synet på skole og fag, og fagene vil endre karakter innenfra. Blant annet vil kompetanser som programmering, produksjon av ulike typer tekster, faglig problemløsing i digitale omgivelser, og evnen til kritisk og etisk vurdering stå sentralt.
Kveldene i London ble brukt til oppsummering av alt vi opplevde og erfarte. Fokus var hvordan dette kan komme vår skole til gode, og hvordan vi skal jobbe for å oppnå endring som møter kravene våre elever vil møte i fremtiden, avslutter Kim Slaatsveen.
PS: Vi har ledige skoleplasser!
Av Nina C. K. Simarud

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet