Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Learn er et skoleverktøy utarbeidet av Kurt Robert Eriksen, som i år er kontaktlærer for 8. trinn og rådgiver ved Den Norske Skolen, Málaga. Da han utarbeidet dette verktøyet, tok han utgangspunkt i Unicef sitt program «right respecting schools», som er et «Award» system der de deler ut priser til skoler der alle respekterer hverandre, der man tar felles ansvar for trygghet, trivsel og ansvar for eget og andres læringsmiljø.
 
-Her utarbeider vi ikke et sett med regler, men vi jobber med å utvikle et moralsk kompass som hjelper elevene til å akseptere forskjeller hos hverandre, nullstille etter konflikter og se det gode i hverandre, forteller Kurt.
 
LEARN står for:
L – Latter (humor, latter, energi)
E – Empati (omsorg, kjærlighet, forståelse, å bry seg)
A – Ansvar (inkludering, se hverandre, følge felles regler)
R – Respekt (hilse, hensyn, folkeskikk, vi er alle ulike, kroppsspråk)
N – Nullstilling (konfliktløsning, veien videre)
 
Opplegget ansvarliggjør elevene slik at de selv tar ansvar for miljøet rundt seg og at alle har det bra og blir inkludert. Det gjelder også for de voksne, foreldre, lærere og andre i tilknytning til miljøet. Kurt, som har jobbet ved de norske skolene i Rojales (på Costa Blanca) og i London, har høstet masse erfaring han bruker aktivt i arbeidet. Han planlegger også et samarbeidsprosjekt med sin klasse og 8. og 9. trinn på Rojales, som fortsatt jobber met konseptet han utarbeidet.

Egne forventninger til grunn

Det første elevene fikk i oppdrag å gjøre, var å besvare noen spørsmål om hva de selv forventer av andre, og hva de tror andre forventer av dem. Svarene som kom, var ganske rørende. -Jeg forventer at lærerne skal være like glad i alle, svarte en elev. -Jeg forventer av klassen at vi skal passe på hverandre, skrev en annen.

Planter frø

Som en symbolsk handling, skal klassen straks igang med å plante frø for å vise omsorg. – Vi skal ta hensyn til at frøene er forskjellige og gi dem den omsorgen de trenger. -Hvis de får lik omsorg, vil de vokse like bra alle sammen, uavhengig om det er et paprika- eller mangofrø, forklarer Hiba. Hun tenker også at klassen gjennom elevrådet kan jobbe litt ekstra med miljø og inkludering i år.

Årshjul

Som neste punkt i programmet skal klassen utarbeide et årshjul som sier noe konkret om hvilke «LEARN» aktiviteter de skal gjennomføre hver måned, og tidfeste dem. Slik skal det inkluderende og gode miljøet ligge til grunn i alt klassen gjør. I september blir temaet «Vennskap» og elevene skal blant annet ta bilder med iPadene sine for illustrere begrepet.

Ledige skoleplasser

Skolen har utvidet sin kapasitet, og kan ta imot 140 elever for skoleåret 2017/2018. Har du spørsmål om hva som skal til for å melde inn elever på skolen vår? Ta kontakt med kontoret på tlf. +34 952 57 73 80 eller pr. mail: post@dnsmalaga.com. Skolen har også en hjemmeside med masse nyttig informasjon: www.dnsmalaga
Av Nina Simarud

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet