Månedsmagasinet på Costa del Sol
Grønn te – en god antioksidant

Grønn te – en god antioksidant

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Gem

Det finnes tre hovedtyper av te: Svart te som er blader fra tebusken (Thea Sinensis eller Camellia Sinensis) som er fermenterte og tørkede. Grønn bitter te som framstilles ved å tørke tebladene ved høye temperaturer; og olong te som består av delvis fermenterte blader. Under fermenteringen går de fleste av de medisinsk relevante stoffene tapt, derfor retter interessen for te-planten seg utelukkende mot grønn, bitter te.

Grønn, bitter te har siden 1970 vært gjenstand for vitenskapelig interesse. F.eks. har flere epidemiologiske undersøkelser i Japan vist at forekomsten av cancer er signifikant lavere hos personer som drikker mye grønn te, sammenlignet med gjennomsnittsforbruket i den japanske befolkningen. Siden har undersøkelser vist at grønn, bitter te ikke bare kan medvirke til å forebygge cancer, men også kan være et viktig supplerende middel for pasienter som allerede er rammet av sykdommen. Grønn, bitter te er et av de viktigste ”rensemidlene” som kan hjelpe på et stort antall sykdommer, bl.a. risiko for hjerteslag, cancer og infeksjonssykdommer.
I antioksidantundersøkelser var grønn, bitter te 200 ganger sterkere enn vitamin E med hensyn til å hemme lipid peroxidation i hjernen. Det er nå fastslått at skader påført av frie radikaler er en medvirkende faktor til forskjellige former for senilitet, samt den normale aldringsprosessen.

Forebygging av hjertekarsykdommer
De fleste hjerteanfall og slagtilfeller er forårsaket av en anormal blodansamling som blokkerer blodstrømmen i en arterie, noe som resulterer i at en del av hjertet eller hjernen dør. Slike blodansamlinger dannes ved at blodplatene klumper seg sammen. I en klinisk undersøkelse av virkningen av grønn, bitter te, viste det seg at de som  drakk store mengder grønn bitter te, hadde 50 % reduksjon i risikoen for slagtilfeller.

Nedsettelse av blodtrykket
Grønn, bitter te reduserer blodtrykket ved å hemme angiotensin-converterins ansymet (ACE). ACE utsondres fra nyrene. Det framkaller sammentrekning av blodkarene, noe som resulterer i et for høyt blodtrykk. Grønn, bitter te har en blodtrykkssenkende effekt hos både mennesker og dyr. Gjennom en 12 ukers undersøkelse av 37 personer med for høyt blodtrykk, hadde personer som drakk grønn, bitter te en gjennomsnittlig reduksjon i det systoliske blodtrykket fra 84,5 til 76,6. Samtidig ble det gode HDL-kolesterolet økt med 6 %.

Senkning av blodsukkerverdiene
Undersøkelser av levealderen har demonstrert fordelen av å holde verdiene lave for å redusere alderdomsakselererende virkninger av glykosylation som resulterer i alvorlige skader på blodkar og nerver.
Grønn, bitter te blokkerer økningen i blodsukkeret ved å hemme enzymet amylase som kroppen trenger for å absorbere sukker fra stivelse.

Forebygging av cancer 
Interessen for grønn, bitter te som helsebringende, oppsto da epidemiologiske undersøkelser viste en lavere forekomst av cancer i områder der det drikkes mye grønn te. Kostundersøkelser i Japan viste at folk som inntok store mengder grønn, bitter te, hadde en lavere forekomst av cancer i mage, lever, bukspyttkjertel, lunger, spiserør og hud. En rapport fra 1991 viste at japanske røykere som drakk grønn, bitter te, hadde en 45 % reduksjon i risikoen for å få lungekreft, sammenlignet med røykere som ikke drakk grønn, bitter te. Denne rapporten ble omtalt i mange medier og økte interessen for å bruke grønn, bitter te som et sykdomsforebyggende middel.

Vitamina i Centro Idea har flere forskjellige typer grønn te, også i kapsler.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet