Månedsmagasinet på Costa del Sol
Norsk kommune jakter spanske sykepleiere

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Øyer kommune drar til Spania for å finne 100 sykepleiere. – Bare en begynnelse, sier Kjell Tore Bjørnhaug og Thor Bjarne Aarstad i AB Bemanning. Blir pilotprosjektet vellykket, står veien åpen for massiv import av spansk arbeidskraft, hevder de to.

– Oppdraget er – på sikt – å finne 100 sykepleier som vil til Norge for å få jobb, sier Aarstad og Bjørnhaug. Går det slik de håper, vil de første spanske sykepleierne være på plass i Lillehammer-regionen allerede i januar neste år.
På oppdrag fra Øyer kommune var de to denne uka i Sør-Spania for å møte representanter for provinsregjeringen i Andalucía og flere sørspanske kommuner.

Flere enn 400 ledige sykepleiere
Det spanske helsevesenet har svært godt rykte, og både sykepleiere og leger regnes for å være høyt kvalifisert arbeidskraft. Men også innenfor det spanske helsevesenet er det krise, og i bare i Sevilla-provinsen er det nå mer enn 411 arbeidsledige sykepleiere og 146 leger, ifølge provinsregjeringens egne tall.
Etter at Det Norske Magasinet i april skrev om nordmannen og pensjonisten Lasse Mejlænder Finstad (70) som driver norskopplæring for arbeidsløse spanjoler på sine private terrasse i leiligheten i San Pedro, tok Thor Bjarne Aarstad og Kjell Tore Bjørnhaug i AB Bemanning kontakt med Lasse. Målet er å få til et samarbeid om å skaffe arbeidsledige spanjoler jobb og Øyer kommune kvalifisert arbeidskraft til sine sykehjem og andre helseinstitusjoner.

– Alt henger på språket
– Men det er en helt klar forutsetning at de som vil jobbe i Norge, må kunne norsk på et minimumsnivå, i tillegg til engelskkunnskaper. Ellers nytter det ikke, sier Lasse som til nå har hatt 100 arbeidsledige spanjoler på sine norskkurs.
– Derfor skal de første aktuelle sykepleierne gå to måneders kurs i norsk hos Lasse før de setter seg på flyet til Norge, forklarer de to headhunterne.
– Målet er at de skal komme opp på et basisnivå i norsk, godt nok til å få seg jobb i Norge, sier Lasse som tidligere har sørget for at flere spanske sjåfører nå har fått jobber i Norge.

Tilrettelagt opplegg
I det opplegget som Bjørnhaug og Aarstad nylig presenterte for sentrale spanske delstatspolitikere, får de spanske sykepleierne betalt flybilletten til Norge, de blir hentet på flyplassen, får bolig til disposisjon fra dag én, forskuddslønn etter en uke, i tillegg til at bemanningsselskapet sørger for å skaffe nødvendig autorisasjon og skattekort. Grunnlønna vil være 3.500 euro i måneden, knapt 26.000 kr.
Ifølge AB Bemanning vil de nye sykepleierne få seks måneders kontrakter med 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. Etter de første seks månedene kan kontraktene fornyes for ytterligere seks måneder, men sykepleierne står da også fritt til å inngå en direkte avtale med kommunen om fast arbeid.

Stort behov for arbeidskraft
– Øyer kommune har stort behov sykepleiere, og vi håper vi raskt kan komme i gang med dette pilotprosjektet. Dersom vi i første omgang klarer å skaffe to til fire/fem spanske sykepleiere som kan begynne å arbeide i januar, er vi godt fornøyd. Da kan vi bygge opp ”en stamme” med spanske sykepleier, forklarer Thor Bjarne Aarstad.
Han mener at ved å skape et spansk-norsk arbeidsmiljø i Øyer kommune og Lillehammer-regionen, blir det etter hvert lettere å fylle opp behovet for 100 sykepleiere.
Blir dette prosjektet vellykket, kan det være starten på en bølge av arbeidsinnvandring fra Spania til Norge.
Ifølge AB Bemanning er det enorme behov for arbeidskraft i Norge, særlig innenfor bygningsfagene er det store behov. Etter at den spanske boligboblen brast i 2007, har arbeidsledigheten innenfor bygg- og anlegg vært skyhøy i Spania.

Positiv mottakelse
De sju spanske delstatspolitikerne som ble presentert for det nye opplegget, er positive. Ifølge Francisco Gallardo García som representerer provinsregjeringen i Sevilla, er det fullt mulig å gjennomføre et slikt prosjekt. I tillegg er de sørspanske myndighetene opptatt av et tettere samarbeid mellom norske og spanske kommuner innenfor helse- og sosialsektoren, bl.a. kan det være aktuelt å tilby pleietrengende nordmenn kortere eller lengre opphold på spanske helseinstitusjoner.

Starter forening
Spania har i dag Europas høyeste registrerte ledighet på over 25 prosent. For å kunne tilby flere arbeidsledige spanjoler jobb i Norge, har Lasse Mejlænder Finstad sammen med spanske venner etablert den ikke-kommersielle foreningen: ”Asociación por el Empleo: Objetivo Noruega”. Lederen er spanske Jose Ruiz Arjona, og han forteller at medlemmene arbeider uten lønn. Målet for foreningen er å kunne tilby spanjoler norskkurs og deretter formidle arbeid for dem i Norge.
Lasse forteller at med stadig flere norskkurs, øker behovet for nordmenn som kan bidra: – Dersom jeg skulle bli syk, ville det vært fint å ha en som kunne ta over undervisningen i en kortere periode. Det er ikke nødvendig å være lærer, for nivået på norsken er svært enkelt.
Ta kontakt med: hablanoruego@gmail.com.

Av Arne Bjørndal (tekst og foto), arne@norrbom.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet