Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email


Det nye havneområde med festningen Alcazaba i bakgrunnen.

Muelle Uno – Málagas nyrenoverte havneområde – åpnet, stengte, åpnet
Det nyrenoverte havneområdet i Málaga, Muelle Uno, kunne åpne igjen 1. desember etter at den ble stengt få timer etter den første åpningen.
Det nyrenoverte havneområder er resultatet av flere års arbeid med å omskape den delen av havna som ligger rett nedenfor byens sentrum, parallelt med Calle de los Curas og ut mot Paseo de la Farola, til et attraktivt havneområde. Det er dessuten et resultat av flere årtier med krav fra byens innbyggere om å åpne havnen og la den bli en integrert del av byen.
Muelle Uno åpnet derfor 29. november kl. 09.00. Mange av områdets 70 forretninger, kafeer, tapasbarer og restauranter var åpne, klare til å ta imot de første kundene.
Rundt kl. 13.00 skulle Muelle Uno ha blitt offisielt innviet av bl.a. borgmester Francisco de la Torre, men så kom en kunngjøring fra Urbanismo, kommunens avdeling for byplanlegging som krevde at området slett ikke kunne åpne. Det ble fortsatt arbeidet på området, og man anså at det var risikabelt for offentligheten å oppholde seg der, i tillegg til at forretningene slett ikke hadde søkt om eller fått åpningstillatelser.
Etter en rekke møter mellom havneledelsen og kommunen samt inspeksjoner av området, begynte åpningstillatelsene å bli utstedt, en etter en, fra 1. desember.
Myndighetene regner med at alt vil være på plass før jul.

 


Gjester utenfor hotellet der ulykken skjedde.

Fortsatt ingen forklaring på gassulykken som kostet en norsk kvinne livet
Spanske myndigheter undersøker fortsatt gasseksplosjon som skjedde 23. november på Hotel Cordial Mógan Playa i Puerto de Mogán på Gran Canaria. I ulukken ble en norsk kvinne så forbrent at hun døde kort tid etter på et sykehus i Las Palmas.
Fortsatt har man ikke funnet noen forklaring. Hotellet er nytt, og alle gassinstallasjoner skulle ha vært i orden.
Den norske kvinnen hadde store brannskader over hele kroppen, og spanske helsemyndigheter beskrev skadene som ”livstruende.”
Det var de også, og kvinnen døde dagen etter. Hun ble 55 år.
Hotellet hadde over 1.000 gjester da ulykken skjedde. Av dem var 149 nordmenn.

 


Mens det fortsatt var belysning langs veiene.

Lyset slukkes i Marbella
Marbella kommune vil ikke lenger betale for lyset på motorveisstrekningen A – 7, og derfor var det fra 1. desember ikke lenger annet lys enn fra bilistenes biler som lyste opp på strekningen.
Dermed følger Marbella samme plan som Estepona, Fuengirola, Manilva og Mijas, som allerede i oktober kunngjorde for elektrisitetsselskapet Endesa at man ikke lenger ville betale for belysningen. Dermed ble lyset raskt slukket.
Også Marbella kommune har de siste 15 år betalt for lyset langs motorveien, men byrådet mener at den regning bør betales av staten, nærmere bestemt ministeriet for offentlige arbeider (Fomento). I ministeriet er man prinsipielt ikke uenige, men gjør oppmerksom på at belysningen kun er lovpålagt på særlig utsatte strekninger.
Lyset blir derfor ikke tent på veiene til og rundt Marbella før Fomento eventuelt beslutter seg for å steppe inn.
Kommunen som dermed sparer rundt 350.000 euro i året, har likevel besluttet å beholde belysningen på den seks kilometer lange strekning mellom Puerto Banús og Guadalmina.
Byrådene i de kommuner der man har valgt ikke lenger å betale for belysningen, håper at den nye, konservative regjeringen vil betale for belysningen som man mener er så viktig for sikkerheten og også for image for kysten.

 


Den undersjøiske vulkanen spyr stadig magma og stein opp til overflaten i Mar de las Calmas utenforEl Hierro.
 

Jordskjelv avtar i styrke
Innbyggerne på El Hierro kunne i begynnelsen av desember begynne å sove rolig for første gang siden juli.
I løpet av de siste fem månedene har de rundt 11.000 innbyggere ellers opplevd 11.897 jordskjelv og rystelser som har målt opptil 4,6 på Richters skala. Den siste dagen i november ble det registrert bare tre rystelser som var på mellom 2,0 og 2,6.
Det undersjøiske vulkanutbruddet har også avtatt i styrke, selv om det fortsatt steg magma og gass fra vulkanen og opp til havoverflate fra vulkanen hvis krater er 200 meter under havet.
Myndighetene, i dette tilfellet det nasjonale geografiske instituttet ING, ville likevel ikke avvise at det kan komme flere jordskjelv, selv om risikoen blir mindre dag for dag.
Innbyggerne har så smått begynt å vende tilbake til det som før juli var deres dagligdagse liv, men det venter likevel andre utfordringer, fordi jordskjelv og vulkanutbrudd nærmest har satt en stopper for turismen som mange av øyboerne lever av.

 


Valle de los Caídos (De falnes dal), få km fra Madrid.

Francos rester bør flyttes
Francisco Francos jordiske rester bør flyttes fra Valle de los Caídos, har utvalget som regjeringen har nedsatt for å utrede dilemmaet, nå konkludert med.
Utvalget som består av bl.a. historikere og juridiske eksperter, samt en enkelt munk, har siden mai arbeidet på et forslag til hvordan man kan løse det problemet at diktatoren ligger begravd samme sted som falne republikanere. I stedet har regjeringens ønske vært å omgjøre det gigantiske mausoleet til et monument for falne på begge sider i borgerkrigen (1936 – 1939), gjøre det til et museum for alle, et monument for ”forsoning framfor konfrontasjon.” Utvalget var bedt om å treffe en beslutning før parlamentsvalget 20. november, men ettersom man fryktet å påvirke valget, ble rapporten først lagt fram i slutten av november.
Anbefalingen er altså å flytte diktatorens rester og å gi dem til hans pårørende slik at de selv kan finne et mer egnet sted, noe som antakelig ville bli i Madrid der også Francos hustru ligger begravd.
Det ville gi fred til de pårørende til de mange som kjempet mot Franco, og til de krigsfangene som ble tvunget til å arbeide med byggingen av mausoleet som skulle bli et monument over diktatorens seier. Mange døde under byggingen og ble også begravd her. Ikke alle er identifisert, og det er en viss usikkerhet rundt akkurat hvor mange som ligger begravd her. Et anslag forteller at det trolig dreier seg om 34.000 mennesker.
Utvalgets medlemmer er ikke alle enige, og man helgarderer seg i den avsluttende rapporten ved å legge til at Francos rester kan flyttes ”hvis den katolske kirke og regjeringen er enige.”
PP som danner regjering 22. desember, ga allerede før valget uttrykk for at man var mot å endre noe i Valle de los Caídos. Den katolske kirken har enda ikke kommentert utvalgets konklusjon.


Kommune betaler ETA-aktivistenes pårørende for fengselsbesøk

Byrådet i Sopelana som ligger i Vizcaya-provinsen, har satt av 22.500 euro for å dekke utgiftene som pårørende til ETA-aktivister har i forbindelse med besøk i fengsler andre steder i Spania.
Beslutningen ble tatt takket være stemmene fra Bildu som er det ledende, ekstremt nasjonalistiske parti på venstre fløy som har vært ETA-sympatisører, mens byrådets ene representant for det mer moderate, men fortsatt uavhengighetssøkende partiet, PNV, også stemte for. PSOE- og PP-medlemmer stemte imot.
PNV hadde allerede da partiet ledet byrådet i Sopelana fram til mai i år, satt av penger til transportutgifter i forbindelse med fengselsbesøk, men høyesterett slo i 2010 fast at utbetalingene er ulovlige.
Det har alltid vært vanlig at den spanske staten sender dømte ETA-aktivister til soning i andre regioner enn nettopp Baskerland. Det er det den aktuelle debatten om ETAs krav om å få de fengslede ETA-aktivistene tilbake til Baskerland dreier seg om. Men inntil nå har pårørende altså måttet reise til andre områder av landet for å besøke de innsatte terroristene. Det mener altså både Bildu og PNV at alle skatteytere må være med å betale for.

 


Saksøkt for å undersøke Franco-tidens mulige forbrytelser.

Baltasar Garzón for retten i januar
Den spanske høyesterettsdommeren som er i eksil ved Den internasjonale domstolen i Haag, Baltasar Garzón, får nå sine egne saker for høyesterett.
Den første saken starter 17. januar og dreier seg om dommerens avlyttinger i Gürtel-saken, den omfattende korrupsjonsskandalen som har veltet flere politikere, bl.a. den tidligere lederen av lokalregjeringen i Valencia, Francisco Camps (PP).
24. januar og senere den 31. januar kommer neste sak. Her er Garzón anklaget for å ha innledet undersøkelser rundt mulige forbrytelser mod menneskeheten under Franco-styret, noe som ikke var lovlig, ifølge statsanklageren. Statsanklageren mener det er snakk om embetsmisbruk fra Garzóns side. Undersøkelsene i denne saken startet i begynnelsen av 2010, og resultatet var at Garzón ble suspendert fra de spanske domstolene. I stedet ble han ansatt ved Den internasjonale domstolen i Haag. Her har han bl.a. vært med på å undersøke mulighetene for å rettsforfølge – nå avdøde – Moammar Gaddafi.
Den respekterte dommeren som av mange anses for å være en siste bastion mot korrupsjon og konspirasjon og talsmann for menneskerettighetene, risikerer å miste lisensen som dommer.

Trekker seg etter bordellbesøk med kommunens kredittkort
Miguel Ángel Domínguez (PSOE) har trukket seg fra stillingen som rådmann med ansvar for bolig og offentlige arbeider i den andalusiske lokalregjeringens avdeling i Huelva-provinsen. Grunnen er at avisen El Mundo avslørte at han, mens han fortsatt var ordfører i Valverde del Camino, hadde brukt kommunens Visa-kort for å betale for flere besøk på et bordell i Sevilla. Ifølge avisen skulle han ha brukt tilsammen 3.685 euro på sju besøk som skal ha funnet sted i begynnelsen av året. Regningene ble betalt med et Visa Platinum som bare ordfører hadde rett til å bruke.
Allerede før ordførerens bordellbesøk måtte de ansatte i kommunen i Valverde del Camino ofte vente med å få lønna si på grunn av mangel på penger i kommunekassen. Domínguez var ordfører i kommunen fram til kommunalvalget i mai da PP vant. Deretter ble han, slik det er vanlig i PSOE i Andalucía, ansatt i en annen stilling i lokalregjeringen.
Selv om han har trukket seg fra sitt embete, hevder han at han ikke har gjort noe galt, ettersom han har betalt tilbake pengene til kommunen.
Javier Arenas, formann for opposisjonspartiet PP i Andalucía og ifølge alle meningsmålinger den kommende lederen av den andalusiske lokalregjering etter valget i mars neste år, vurderer nå å inndra samtlige kredittkort fra offentlig ansatte for å unngå at også andre skal bli fristet til å gå på bordell med offentlige kredittkort.

 

Etterlatte biler fjernes i Fuengirola
Både byer og landdistrikter plages av biler som etterlates for deretter å samle støv, oppta plass og generelt være til sjenanse for omgivelsene. Noen ganger får de lov å stå svært lenge, og man kan mistenke at myndighetene ikke gjør noe med saken.
Men det er ikke alltid tilfelle. F.eks. i Fuengirola der kommunen i år hittil har fjernet rundt 100 etterlatte biler fra byens gater og andre offentlige områder, skriver Diario Sur.
Det er likevel registrert 443 etterlatte biler i kommunen. Man kan ikke bare fjerne alle uten videre fordi det hver gang krever et langt og dyrt administrativt forløp før politiet kan beordre kjøretøy fjernet. Prosessen som starter med at bilen blir anmeldt til politiet som etterlatt, tar rundt to måneder.

 

På vegne av alle nordmenn på solkysten vil vi
G R A T U L E R E MAY FREY med de 93 år d. 2 desember.

Michelin-vurderingene offentliggjort: Færre stjerner over Spania
Det er nå offentliggjort hvilke restauranter som har fått stjerner i den nye Michelin-guiden for Spania og Portugal.
Antallet restauranter i Spania med tre stjerner har falt fra sju til fem.
Den ene av de to er likevel den berømte ”El Bulli” i Roses som er stengt, så det kommer neppe som noen stor overraskelse at restauranten er slettet i den nye utgaven av guiden. Helt overraskende er det heller ikke at Can Fabes, også i Katalonia, har mistet en stjerne etter at grunnleggeren og sjefkokk, Santi Santamaría, døde i februar.
I tillegg til de fem restaurantene med tre stjerner, har Spania 17 spisesteder med to stjerner og 117 restauranter med en enkelt stjerne.

 


Trikkens dager er talte.

Ingen hjelp til trikken i Vélez-Málaga
Det er avgjort. Junta de Andalucía vil ikke støtte den driften av trikken i Vélez-Málaga. Ikke nå og ikke neste regnskapsår, skriver Diario Sur.
Avisen siterer et brev fra lokalregjeringen som er et svar på de utallige forespørslene fra kommunen i Vélez-Málaga der ordfører Francisco Delgado Bonilla (PP), som tiltrådte etter valget i mai, hadde håpet å få nok penger til å holde liv i trikken.
Junta de Andalucía investerte over 34 millioner euro i banen for over fem år siden da PSOE hadde makten i kommunen. Francisco Delgado Bonilla mener at investeringene var feil fra starten fordi undersøkelser viste at en trikk som denne nok kunne lønne seg i en by med 200.000 innbyggere. I Vélez-Málaga bor det bare 78.000 mennesker.
For at ruten skulle blir rentabel, måtte den ha over 1,1 millioner passasjerer hvert år, men det tallet har man fortsatt ikke nådd. Drøyt 700.000 passasjerer benyttet trikken i 2010.
En stengning av banen har lenge vært på tale, fordi kommunen skylder Travelsa som er selskapet som driver ruten, over to millioner euro. Men driftsomkostningene, mener altså Junta de Andalucía, er kommunens eget problem.
Derfor advarer ordføreren nå om at en stengning av banen er nært forestående. Det har tidligere vært varslet, men fortsatt med et håp om at lokalregjeringen ville trå til. Når det nå ikke skjer, synes en stengning å være uunngåelig.

 

Turismen går fortsatt strykende
Mye går galt i Spania akkurat nå, men når det gjelder turismen, landets viktigste industri, er det framgang over hele linjen.
Besøkstallene har nettopp blitt lagt fram, og resultatet for oktober måned er 5,1 millioner turister, noe som er en økning på åtte prosent i forhold til oktober i fjor. I årets ti første måneder valgte 51 millioner mennesker å besøke Spania.
Dermed håper regjeringen at ved utgangen av året vil til sammen 57 millioner ha besøkt Spania. I så fall blir 2011 det tredje beste året noensinne, bare forbigått av 2007, da 59,2 millioner kom til Spania. I 2006 var 58,4 millioner.
Årsaken til de gode turisttallene tilskrives delvis urolighetene i forbindelse med den såkalte arabiske våren.

 


De fleste ulykker skjer i hjemmet.

Kong Juan Carlos med blått øye og plaster på nesen
Da kong Juan Carlos i november skulle godkjenne ni nye ambassadører til Spania, skjedde det med et blått øye og et plaster på nesen.
Den spanske kongen hadde gått på en dør, og det gikk altså utover det venstre øyet og nesen, lyder forklaringen på uhellet som skjedde samme morgen i Palacio de la Zarzuela.
”Det er sånt som skjer når man skal gå gjennom en dør,” skrev avisen ABC om den uheldige kongen som ved et arrangement samme kveld hadde valgt å ta på solbriller.

 


Reduserer synet med 90 prosent.

Politiet advarer bilister mot eggkastere
Policia Local advarer bilister om en ny mote blant landsveisrøvere. Metoden har bredt seg over store deler av verden, og nå har den også kommet til Spania.
Ranerne pisker vann i egg som dermed blir til en klissete og nærmest melkehvit masse. Den kaster de så på bilenes frontruter og dermed får bilføreren redusert synet gjennom frontruten med 90 prosent, blir nødt til å stoppe og blir dermed et enkelt offer. Ranerne opptrer ofte i bander.
Politiet gir følgende råd hvis man skulle bli utsatt for denne nye formen for landveisrøveri:
· Ta det rolig.
· Bruk ikke vindusviskerne.
· Sprøyt aldri på vann.
· Tråkk på gassen. Ikke stopp.
· Stans ikke før du kommer fram til et sted med flere mennesker, som f.eks. en bensinstasjon.

 


25 gaupeunger har overlevd i år.

Gaupene lider av kronisk nyresykdom – foreløpig er 11 avlivet
Veterinærer har nettopp avlivet hunngaupen Duna i oppdrettssenteret El Acebuche i naturparken Doñana. Gaupen led av en kronisk nyresykdom som hun fikk konstatert i slutten av 2009. Nå har dyrlegene gitt opp fortsatt behandling. De skjønte at Duna på tross av smertebehandlinger led så mye at det var nødvendig å avlive henne.
Man har siden 2009 funnet forholdsvis mange tilfeller av sykdommen hos dyr i fangenskap, noe man frykter kan skyldes et vitamintilskudd.
Sykdommen har til nå kostet 11 gauper livet.
Ellers har 2011 foreløpig vært et bra år for den iberiske gaupen, Lince Ibérico, som likevel er verdens mest utryddelsestruede katt. Hele 25 unger er født i løpet av de ti første månedene i år i El Acebuche der de også synes å overleve. Det er det høyeste antall siden 2005 da den første gaupeungen så dagens lys i fangenskap.

 


Delta Air Lines’ Boeing 757-200.

Igjen forbindelse til New York fra Málaga
Fra 2. juni vil det igjen være en direkte forbindelse over Atlanten fra Málaga. Det er nok en gang det amerikanske luftfartsselskapet Delta Air Lines som gjenopptar ruten mellom Málaga og New York-lufthavnen John F. Kennedy.
Delta gjør oppmerksom på at selskapet fra New York har direkte forbindelser til over 45 destinasjoner, bl.a. Los Angeles, San Francisco og Atlanta.
Dette er den eneste forbindelse mellom USA og Andalucía og man hadde håpet at Delta ville fly ruten hele året rundt, og ikke som nå bare om sommeren, men det blir fortsatt ikke tilfelle.
Selskapet benytter en Boeing 757-200 med 170 seter på ruten.

Spanias nye statsminister tiltrer 21. desember
Da PSOE med José Luis Rodríguez Zapatero i spissen i 2004 overtok regjeringsmakten etter åtte år med PP og José María Aznar ved spakene, var det to millioner arbeidsløse i Spania. I dag er det nesten fem millioner. Den store arbeidsløsheten, den lave veksten og den voksende usikkerhet var det velgerne straffet PSOE for ved parlamentsvalget 20. november.
Akkurat som alle meningsmålinger hadde varslet, vant Partido Popular og Mariano Rajoy dysten om de neste fire årene med regjeringsmakt. Og det skjedde med den største seieren noensinne i det konservative partiets historie, mens PSOE sitt dårligste valg. PSOE fikk bare 30 prosent av stemmene (rundt 13 prosentpoeng mindre enn ved siste valg), mens PP vant 44 prosent (knapt fem prosentpoeng mer enn i 2008). Både IU og UPyD fikk en del av PSOEs tapte stemmer som ellers gikk til PP.
Sosialistene fik bare 6.973 880 stemmer, mens de konservative fikk 10.830 693, noe som betyr at de kommer til å regjere med absolutt majoritet.
Kongressens 350 mandater fordeler seg slik:
PP: 186
PSOE: 110
CiU: 16
IU: 11
Amaiur: 7
UPyD: 5
EAJ-PNV: 5
Øvrige mindre partier i alt: 10
Stemmeprosenten var på knapt 72 prosent.
Den kommende statsministeren skal nå forsøke å styre Spania ut av den økonomiske krisen. Målet et bl.a. et underskudd på bare 4,4 prosent på statens finanser i 2012. Han har likevel allerede advart om at han ikke kan trylle fram noen mirakler, men at han vil ”regjere uten sekterisme. Ingen skal føles seg tilsidesatt.”
I tillegg til økonomien og dermed arbeidsløsheten, manglende vekst og andre gigantiske problemer, kommer saksmappen rundt ETA til å ligge øverst på skrivebordet når den 56 år gamle galicieren og juristen går inn døren til statsministerens kontor i La Moncloa.
Mariano Rajoy tiltrer ikke før 21. desember.
19. og 20. desember er det debatt og etterfølgende avstemminger i kongressen der Mariano Rajoy er sikret flertall på grunn av PPs majoritet. Først dagen etter at han er tatt i ed, noe som skjer i kongepalasset La Zarzuela, vil han å avsløre navnene på de nye ministrene og avholde sitt første ministermøte.

 


CCOO’s Ignacio Fernández Toxo (tv.) og UGT’s Cándido Méndez.

Fagforeningsbosser advarer Mariano Rajoy
Spanias neste statsminister, Mariano Rajoy, har allerede hatt møte med lederne av landets to største fagforeninger, CCOO og UGT.
På dagsordenen stod endringer av arbeidsmarkedslovgivningen. Den nåværende, sosialistiske regjeringen har allerede tatt de første skrittet for å reformere lovgivningen, bl.a. har man gjort det enklere for arbeidsgivere å avskjedige unødvendig arbeidskraft. Den kommende konservative regjeringen vil og er også nødt til å akselerere prosessen.
Rajoy møtte også med formannen for arbeidsgiverforeningen CEOE, Juan Rosell.
Lederne av fagforeningene har foreløpig advart den kommende statsministeren. De har uttalt at de håper at han ikke ”vil skuffe dem med en ensidig arbeidsmarkedsreform.”

Spania og Norge samarbeider om ny miljøteknologi
Gjennom EØS-midlene skal Spania og Norge samarbeide om forskning og utvikling innenfor fornybar energi. Vannkraft, solenergi, vind- og bølgekraft står i fokus.
– EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Det legger vi til rette for blant annet gjennom dette miljøteknologiprogrammet. Spania og Norge står godt til hverandre som miljøsamarbeidspartnere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
Han viser til at Spania er blant verdens største og mest avanserte produsenter av ny fornybar energi.
Totalt får Spania omlag 360 millioner kroner i EØS-midler fram til 2014. Av dette er rundt 140 millioner kroner satt av til utvikling av ny miljøteknologi. Innovasjon Norge skal bidra til å legge til rette for økt samarbeid mellom norsk og spansk næringsliv og forskningsinstitusjoner sammen med Center for Technological Industrial Development (CDTI) som er ansvarlig programforvalter i Spania.
Avtalen ble undertegnet i Madrid i november. Likestilling er et annet satsingsområde i Spania. Likestillings- og diskrimineringsombudet er norsk partner. Programmet skal blant annet bidra til å løfte fram kvinnelig entreprenørskap, kjønnsbalanse i bedriftsstyrer, inkludering av rom- og innvandrerkvinner i arbeidslivet og bekjempe vold mot kvinner. I underkant av 90 millioner kroner er satt av til dette programmet.
I tillegg er det satt av 30 millioner kroner til en stipendordning for studenter og forskere, 35 millioner til et fond for frivillige organisasjoner og 35 millioner til kulturarv og kulturutveksling.
EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Støtten skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner fram til 2014. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

 

 

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet