Månedsmagasinet på Costa del Sol
Om Franco og Hitlers møte og hvordan Operasjon Felix aldri ble satt ut i livet

Om Franco og Hitlers møte og hvordan Operasjon Felix aldri ble satt ut i livet

Franco og Hitlers eneste møte resulterte i at Spania offisielt forble nøytralt under Andre verdenskrig og at den hemmelige planen om å invadere Gibraltar, kalt Operasjon Felix, ble droppet før den hadde begynt.

Spania lå i krigens kryssild. Rundt 14.000 soldater nærmet seg Spanias grense. Diktator Francisco Franco avviste Adolf Hitlers krav om å sende tyske tropper gjennom landet til Gibraltar og kunngjorde at Spania ville forsvare seg mot et angrep, uansett fra hvilken side det måtte komme.

Slik skrev Time Magazine i november 1942. Selv om nyhetsmagasinet fortsetter med å ironisere over Francos holdning og diktatur, forskjønnet mange historikere både under krigen og rett etter Francos bortgang, El Caudillo. Ifølge legenden var det altså han som med sin urokkelige holdning klarte å holde nazistene borte fra Gibraltar og Spania utenfor krigen.

Det skal han blant annet ha gjort ved å forhandle seg ut av nazistens klør. Dermed reddet han sitt allerede utarmede land fra nok en enda større konflikt enn borgerkrigen (1936-39) hadde vært.

Mange nazistiske arkiver gikk naturligvis tapt i forbindelse med krigens siste slag på tysk jord og etter tyskernes egen raske opprydning. Historikere har likevel endelig kunnet grave fram et mer presist bilde av hvordan ting hang sammen.

Og velger man å tro på den nye utleggingen, var det ikke general Franco som lyktes i å overbevise Hitler om at Spania måtte forbli nøytrale under Andre verdenskrig. Det var derimot Der Führer selv som mente at en invasjon av Gibraltar og en spansk inntreden på tyskernes side faktisk kunne bli en plage.

Diktatorenes møte
Francisco Franco og Adolf Hitler skal bare ha truffet hverandre en eneste gang. Møtet skal ha funnet sted 23. oktober 1940 i Hendaye (rett nord for den spansk-franske grensen). Formålet var å avgjøre om Spania skulle gå med i krigen.

Møtet mellom de to skal ha vart i ni timer og funnet sted i Hitlers jernbanevogn. Franco skal ha gitt uttrykk for sin takknemmelighet over Tysklands støtte under Den spanske borgerkrigen som med bl.a. med nazistenes bombing av Guernika, kjent som verdens første teppebombing, medvirket til Francos endelige maktovertakelse.

Hitler derimot skal ha skrytt av hvor bra det for Tyskland i krigen.

Franco skal ha tilbudt seg å gå inn i krigen under betingelse av at Spania fikk nødvendig militært materiell, samt matvarer fra Hitler. Dessuten var det en betingelse for Franco at Tyskland skulle hjelpe Spania med å gjenvinne Gibraltar fra britene. Den spanske diktatoren ønsket seg også noen omdiskuterte områder i Afrika som på den tiden var underlagt Frankrike. Dermed skulle Franco få oppfylt sin personlige drøm om et større spansk imperium i Nord-Afrika.

Gibraltars beliggenhet var interessant for Hitler, og klippehalvøyen en torn i øyet på den spanske diktator.

Hitler skulle til gjengjeld ha bedt om å få overta én av Kanariøyene som naturligvis ville gi store logistiske fordeler i forbindelse med krigføringen i Vest- og Nord-Afrika og videre ut i det han ønsket skulle bli ”Det tredje riket”.

Til nazistenes store forundring, nektet Spania å imøtekomme dette kravet.

Til Spanias hell gikk Hitler blant annet derfor ikke inn på Francos forslag om en byttehandel rundt matvarer, materiell og Gibraltar, i bytte for spansk støtte i krigen og retten til en av Kanariøyene. Hitlers rådgivere advarte mot å gi Franco den nødvendige hjelp til å gjenoppbygge landet. Landet var, mente rådgiverne, ganske enkelt for ødelagt og fattig og hæren for lite operasjonsdyktig til at det kunne lønne seg.

Derfor la ikke Hitler press på Franco for å få ham med i krigen da de to møttes for over 70 år siden. I stedet skulle Hitler ha blitt lei av Franco og det ni timer lange møtet. Han blir sitert på å ha sagt til den tredje av datidens diktatorer, Mussolini, at han heller ville trekke ut tre tenner enn å bruke flere timer med spanjolen.

Felix klar, men ble aldri utført
På tross av dette, hadde tyskerne en plan, Operasjon Felix, om invasjon av Gibraltar. Man ventet bare på et klarsignal fra über-mennesket. Herman Göring skal da også etter invasjonen av Frankrike ha rådet Hitler til å invadere Den iberiske halvøyen, kanariøyene og deler av Nord-Afrika, framfor å angripe Storbritannia.

Året etter at de to diktatorene møtes, skal Hitler på nytt ha bedt Franco om tillatelse til å sende tropper gjennom Spania for å innta Gibraltar. Men her skal Hitlers utsending ha fått avslag av Franco som naturligvis fryktet at Hitler fram for å gi Gibraltar til Spania, ville innlemme hele halvøyen til Det tyske riket. Derfor krysset aldri de 14.000 tyske soldatene grensen til Spania.

Adolf Hitler skal igjen ha beklaget seg overfor sin italienske kollega, nå med ordene: – Jeg frykter at Franco har gjort sitt livs største feiltakelse.
Spania som offisielt forble nøytrale, sendte senere 50.000 soldater til Hitlers krig. Det var likevel på betingelse av at de bare kjempet på Østfronten.

Av Jette Christiansen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.