Månedsmagasinet på Costa del Sol
Basica – Retter opp syre/base-balansen

Basica – Retter opp syre/base-balansen

Del

Syre/base-balansen i kroppen er viktig for helsen din. En sunn organisme hos mennesker består av 20 % syre og 80 % base. For å forbli sunn, må denne syre/base-balanse opprettholdes.
Men det kan være vanskelig i dag, fordi kosten overveiende består av syreholdige produkter, samtidig med at de fleste matvarer er både forfinede, forarbeidede og tilsatt kjemikalier. Det fører nemlig til at innholdet av mineralstoffer forringes vesentlig. Dessuten påvirkes organismen hver dag kraftig av forskjellige miljøgifter som alkohol, tobakk, CO2 fra bileksos, syreholdig nedbør, etc.
Alle disse faktorene fører til at kroppen får et syreoverskudd. Faktisk forholder det seg slik at de fleste mennesker har et syre/base-forhold som er akkurat motsatt av det kroppen krever for å fungere optimalt, nemlig 80 % syre og 20 % base.

Hva skjer i kroppen?
All den energien som opptas i organismen, blir omdannet til energi ved hjelp av stoffskiftemekanismen. Ved denne forbrenningsprosessen utskilles avfallsstoffer som under normale omstendigheter forsvinner fra organismen. Hvis dette ikke skjer, hopes disse restene opp i kroppen i form av slagg og syre, noe som fører til et generelt syreoverskudd. Dette kan på lengre sikt medføre stoffskiftelidelser, leddbesvær, hjerte- og kretsløpslidelser, etc. Dessuten har man funnet ut at menn som har vansker med å få barn, ofte har et galt forhold i syre/base-balansen. Disse mennene kan i mange tilfeller hjelpes med et mineraltilskudd.

Syreholdig kost
Kosten vår består i dag hovedsakelig av syreholdige produkter som kjøtt, ost, kaffe, sukker, brød, egg, osv. Altså matvarer som særlig inneholder de syredannende mineralene svovel, fosfor og klor.

Basisk kost
For å rette opp på denne syre/base-ulikevekten, må man holde en diett som hovedsakelig består av basiske matvarer, dvs. frukt, grønnsaker, melkeprodukter, o.l., samt et tilskudd av de basedannende mineralene som for eksempel jern, kalium, kalsium, magnesium og natrium. I praksis er dette ikke enkelt. Løsningen er den organisk basedannende mineralstoffblandingen Basica.

Basica gir kroppen økt energi
Basica har i årevis vært brukt som kosttilskudd ved mineralunderskudd, syreopphopning, ved nedsatt tarmfunksjon og mineralfattig kost. Videre har Basica vist seg å være et effektivt supplement for mennesker med hardt fysisk arbeid, ved sport, vårslapphet, høy alder, o.l. Basica er også særdeles velegnet som tilskudd til råkost-, saft- og fastekurer.

• Basica tilfører kroppen et overskudd av base slik at syreoverskuddet nøytraliseres og syre/base-balansen normaliseres.
• Basica stimulerer stoffskiftet og forbedrer forbrenningen slik at du kan holde vekten.
• Basica er tilsatt melkesukker som regulerer fordøyelsen og samtidig virker rensende.
• Basica forbedrer blodomløpet og mineraltilførselen.
• Basica sørger for et friksjonsfritt stoffskifte som gir en optimal energitilførsel.

Hva er mineralstoffer?
De mineralene som er så viktige for helsen består både av metaller som jern og kalsium, samt av ikke-metaller som fosfor og fluor. Fordi kroppen ikke selv produserer disse stoffene, må de tilføres gjennom maten i tilstrekkelige mengder. Mineralmangel kan nemlig føre til alvorlige forstyrrelser i organismen, for eksempel blodmangel, nervebetennelse, muskelsvinn, beinskjørhet, osv.
Basica inneholder 20 forskjellige mineralstoffer og sporelementer i det mengdeforholdet og i den sammensetningen som er naturlig forekommende i frukt og grønnsaker. Mineralstoffene i Basica er bundet til organiske fruktsyrer som sikrer et lett og raskt opptak i kroppen. Basica er et smaksnøytralt granulat, to teskjeer om dagen oppløst i for eksempel vann, frukt, saft eller annet. Det kan også blandes i mysli eller yoghurt. Basica slukker tørsten og gir deg den nødvendige energien, enten du er på lange vandreturer eller driver hard trening.
Basica fås som granulat og kapsler og kan kjøpes i Vitamina i Centro Idea.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.