Månedsmagasinet på Costa del Sol
Den andalusiske lokalregjeringen tilbyr 20 % prisavslag ved kjøp av ny eiendom og særlig gunstige lånevilkår

Den andalusiske lokalregjeringen tilbyr 20 % prisavslag ved kjøp av ny eiendom og særlig gunstige lånevilkår


 

Som vi har sett den senere tid er det iverksatt diverse tiltak for å få fart på den spanske økonomien og fremme et raskere salg av boliger i Spania. Det eksisterer i dag et stort antall usolgte eiendommer på Costa del Sol og den andalusiske regjering har derfor inngått en avtale med en rekke utbyggere og banker for å få solgt ut flere av disse eiendommene. På denne måten søker en å oppnå at etterspørselen tilpasser seg tilbudet som i lang tid har vært i kraftig ubalanse.
Avtalen innebærer at prisene settes ned med 20 % og det tilbys lån til spesielt gunstige vilkår. Tilbudet gjelder både spaniere og utlendinger, frem til 31. desember 2010. Hele 45 % av de usolgte leilighetene i Andalucía omfattes av avtalen og 90 % av disse er leiligheter som er beslaglagt av spanske banker på grunn av betalingsmislighold.
Imidlertid er det kun eiendommer som selges direkte fra utbygger som omfattes av ordningen. Verdien som legges til grunn er lånetaksten som i alle tilfeller skal representere minimum 20 % nedsatt pris i forhold til markedsverdien. Prisen kan ikke overstige 245.000 euro, eksklusiv skatter og avgifter.
I de tilfeller der det ikke foreligger byggelån, eller lånebeløpet er lavere enn 80 % av den foreløpige taksten, kan kjøpesummen maks. utgjøre 80 % av den nye taksten som innhentes for dette formål. Kjøpesummen kan likevel ikke i noen tilfeller være høyere enn maksbeløpet på 245.000 euro.

Lånevilkårene som tilbys er følgende:
Maks. løpetid er 30 år og lånebeløpet dekker hele kjøpesummen, det er altså ikke nødvendig at kjøper betaler depositum. Renten fastsettes iht. Euribor + maks. 1 %. Alternativt kan det på initiativ fra kjøper avtales en fast rente. De tre første årene er avdragsfrie.
Fra og med det fjerde året tilbyr den andalusiske lokalregjeringen tusen millioner euros i lån til boligkjøperne. Lånebeløpet varierer mellom 9.000 og 15.000 euro, avhengig av kjøpers inntekt, alder, hvorvidt eiendommen skal fungere som fast bolig for kjøper etc.
Fra og med det niende år begynner kjøper å betale ned på pantelånet fra banken, samt lånet fra lokalregjeringen. På denne måten har man i realiteten fått en form for delvis betalingsutsettelse.
For at du som kjøper kan omfattes av denne ordningen må det innsendes søknad innen 31. desember 2010. Skjøteundertegning kan foretas i løpet av første kvartal i 2011.
For spørsmål, evt. bistand i søknadsprosessen, vennligst kontakt: dale@lawfirminspain.com / + 34 607 659 906.

Av Foto + tekst Agnete Dale

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.