Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Er global oppvarming en virkelig trussel? Eller bør vi fokusere kreftene på andre problemer? Kan vi bruke pengene på mer effektive måter enn ved å kjempe mot de såkalte ”menneskeskapte klimaendringene”? Eller er det – som amerikanske Al Gore sier – på høye tid at vi mennesker tar ansvar for rovdriften vi har begått mot kloden og nå setter alle krefter til for å snu utviklingen?
Vi har spurt både spanjoler og nordmenn om deres holdning til den aktuelle miljøproblematikken.


Manuela López García, 49 år, hjemmeværende husmor

Om jeg er bekymret for den globale oppvarmingen? Ja, det kan jeg da ikke nekte for. Derfor forsøker jeg også i hverdagen å gjøre mitt for å redusere forbruket, f.eks. ved å huske å slukke lyset, ta kortere dusjer, osv. Det er selvfølgelig begrenset hva dette hjelper, men hvis alle forbruker litt mindre, vil den samlede gevinsten være stor, og det er det vi må om vi vil ha en friskere jordklode.
Men hvis CO2-forbruket skal ned, må vi nok også slå ned på de større forbrukerne; nemlig fabrikkene. Alle må være mer bevisste. For eksempel er det ikke nødvendig at hver husstand har fire biler, det burde være nok med én. Dessuten vet jeg ærlig talt ikke hva som kan gjøres, det må du spørre politikerne om. De som tror at den globale oppvarmingen er en naturlig klimaforandring, er helt sikkert også dem som forbruker mest, og som føler seg truffet av kritikken. Selvfølgelig er dette et menneskeskapt problem.

José Manuel, 34 år, tømrer
Det er vanskelig ikke å bekymre seg med alt det man hører i mediene. Man vil jo gjerne være mer forutseende slik at jorden også blir beboelig for våre barn og barnebarn.
Jeg har selv blitt mer bevisst på å spare på energien. Jeg er ikke så ofte hjemme, så jeg har fått en timebryter slik at jeg kan slukke for strømmen, unntatt kjøleskap og fryser. Men jeg må innrømme at jeg sikkert kunne gjort mer. Jeg har litt dårlig samvittighet. Slik tror jeg det er med alle; man vet egentlig godt hva man bør gjøre, men man gjør det likevel ikke. Bare halvparten av mine lyspærer er sparepærer. Jeg har en sykkel og bruker den også en del, men jeg tror, at transportbetingelsene for buss og sykkel må forbedres, hvis folk skulle kjøre mindre bil.
Det ble jo også vedtatt en lov for ikke så lenge siden om at en viss prosentdel av energien til nye hus skulle komme fra fornybar energi. Men det blir ikke helt overholdt, fordi det er for dyrt nå når vi er midt i finanskrisen.

Manuel Sena, 54 år, loddselger
Den globale oppvarmingen angår alle, så det bekymrer selvfølgelig også meg. Jeg tenker en del på hva som vil skje i framtiden.
Jeg sparer selv på energi ved å bruke sparepærer, spare på lyset, osv. – vi må alle ta ansvar. Og så må vi tenke kreativt og alternativt. Solenergi er f.eks. opplagt i Andalucía, men også vindenergi, som jeg vet man allerede utnytter i bl.a. Cádiz der det jo blåser en del. På den måten kan vi også gjøre oss mindre avhengige av de oljeproduserende landene. For det kan se ut som om vi lett kommer i klemme. De muslimske landene kan jo bare stenge for energieksporten, hvis ikke gjør slik de ønsker.
Klimaforandringene er 100 prosent menneskeskapte, vi kan ikke komme utenom at vi griser forferdelig til, og jo flere vi blir, jo mer svineri sender vi ut i atmosfæren. Mennesket er ansvarlig for alt som skjer på jorden, vi forurenser havene, feller alle trærne, osv.
Men det er det selvfølgelig mange som ikke vil innrømme. Derfor sier de at klimaforandringer er naturlige.

Øystein Rambøl, 56 år, restauratør
Hjemme i Norge sier Fremskrittpartiet at miljøproblemene ikke er menneskeskapte. Men hvorfor skjer alt nå så raskt? Isen smelter mye raskere ved Svalberg og på Grønland enn det vi har regnet med.
Det er mange flere fly – de er nok blant de verste forurenserne – og biler og båter. Slikt påvirker miljøet.
Selv tar jeg gjerne toget, men det bør være flere miljøvennlige transportmidler til rådighet. Det er fortsatt trikker i byer som Oslo og Stockholm, det bør flere byer også begynne med. Det bør også lages noen skikkelige el-drevne biler. De som finnes har for liten kraft og kapasitet. Det er jo nødvendig for å kjøre på motorveiene her, ellers blir bilene rene dødsfeller.
På mine restauranter sorterer vi litt avfall som flasker, men det er noen ganger vanskelig fordi det er lang vei til gjenbrukscontainerne. Det er verken praktisk eller til gavn for miljøet dersom vi må kjøre avfallet med bil. Det mangler rett og slett containere. Det betyr også at de mange ferierende kaster alt avfall i samme container, og det ser jo forferdelig ut. Likevel er myndighetene flinke til å tømme containerne, det gjør de som oftest hver dag, noen ganger til og med to ganger om dagen. Privat sorterer jeg vanligvis avfallet.
Klimaendringene er viktigere å bekjempe enn finanskrisen, fordi verdensøkonomien har en syklus og går opp og ned hvert sjuende eller åttende år, men tar vi ikke fatt i miljøproblemene, blir alt mye verre. Danmark vil vel forsvinne først, og de spanske kystområdene får store problemer når vannstanden for alvor begynner å stige.
Jeg misunner ikke de nye generasjonene; de arver store problemer.

Anna Johnsen, 45 år, sykepleier
Jeg er slett ikke overbevist om at klimaendringene er menneskeskapte. Ut fra det vi vet om jordens historie, har det med ujevne mellomrom vært klimaendringer med f.eks. ulike istider, og skylden for dette kan ikke legges på menneskene. For den gangen var det ikke så mange av oss, og de som fantes var vist svært miljøbevisste.
I stedet synes jeg at vi bør fokusere på den store fattigdommen i verden. Kommer vi den til livs, kan vi samarbeide bedre om å skape et bedre miljø.
Det betyr likevel ikke at jeg ikke er miljøbevisst. Jeg sorterer f.eks. alt avfall. Flasker tømmes i én container, papir og kartong i en annen, osv. Jeg synes vi alle må gjøre vårt beste. Saken handler nemlig ikke bare om klimaendringer, men også om luftforurensing som i de europeiske byene krever like ofre som røykingen gjør. For øvrig ergrer det meg når jeg ser folk i store SUV´er som sluker litervis av bensin per kilometer. Hvilken verden ønsker de å etterlate til sine barn? Heldigvis har trendsettere som Keither Sutherland i rollen som Jack Bauer begynt å kjøre i små hydrogendrevne biler.


Jan Pettersen, 51 år, sherry- og brandyprodusent

Jeg er 100 prosent overbevist om at vi må ta klimaendringene seriøst. Jordens voksende befolkning påvirker, sammen med industrien, miljøet.
Det er et tema jeg er veldig opptatt av, og mitt firma engasjerer seg i forskjellige aktiviteter; vi sponser forskjellige tiltak, i tillegg til at vi hele tiden tenker på hva vi kan gjøre for å være miljøvennlige. Når vi sender av gårde produkter, prøver vi å sørge for at alt veier så lite som mulig, vi sender oftest med skip i stedet for lastebiler fordi skip bruker mindre drivstoff enn lastebiler, selv om det tar lengre tid. Men vi forsøker å planlegge tingene i god tid.
Vi er sertifisert ISO 14000, noe som betyr at vi forplikter oss til å være miljøvennlige.
Personlig startet jeg allerede for 10 år siden med å sortere avfall, og vi har fåt et varmeanlegg installert (energía azul) som gjør at vi bruker 40 prosent mindre energi enn tidligere.
Det er viktig i denne sammenhengen å framheve at Spania (sammen med Tyskland) er det land som ligger lengst framme når det gjelder fornybare energiformer.
Dett burde være pensum i skolen, så barn får det inn med morsmelken. I tillegg til klimaendringene dreier saken seg jo også om miljøet og vår egen helse. Jeg var nylig i Mexico City, Sao Paolo og Manila, og der var det nesten umulig å puste.
Jeg skulle ønske at jeg hadde mer tid til å engasjere meg mer med disse spørsmålene som jo alle nå må begynne å tenke mer på.
 

Av Stine Mynster comunica.dk og Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet