Månedsmagasinet på Costa del Sol

ARRANGEMENTSDETALJER

mai 15, 2022
11:00

BESTILLING OG INFORMASJON

Pilegrimsferd til ære for San Isidrio

Pilegrimsferd til ære for San Isidrio. Dagen starter med messe i kirken El Salvador, deretter pilegrimsvandring til grotten i Nerja.

Søk på Det Norske Magasinet