Månedsmagasinet på Costa del Sol
Bøter, bøter, bøter …

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Bøter utstedes som aldri før i Málaga-provinsen. I løpet av de siste fem ukene har myndighetene utstedt over 6000 bøter til innbyggere som ikke overholder portforbudet.

Og det er dyrt å bli stoppet under åpen himmel hvis man ikke kan dokumentere at man er ute i et nødvendig ærend. Bøtene ligger på mellom 601 og 1000 euro. Enda dyrere er det for bedrifter som ikke overholder reglene. For disse er bøtene inntil 30 000 euro. Litt over halvparten av de utstedte bøtene er utstedt i Málaga kommune. Resten er jevnt fordelt over provinsen.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet