Månedsmagasinet på Costa del Sol
Markante endringer i den spanske arveavgiften

Markante endringer i den spanske arveavgiften

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Arveavgiften i Spania blir endret og det vil gjøre det mulig for personer som har betalt arveavgift i Spania å gjøre krav på en delvis tilbakebetaling av betalt avgift.
 
EU-domstolen vedtok i september at Spania har diskriminert ikke-residente borgere i landet ved å kreve arveavgift når person reelt sett burde vært fritatt for å betale arveavgift i Spania. Avgjørelsen i sak C-127/12 slår fast at den spanske stats diskriminering er lovstridig.
På nåværende tidspunkt er arveavgiften i Spania fortrinnsvis bestemt utfra hvilken region man bor i og gjelder bare når avdøde og arvingene offisielt var/er residenter i Spania. Og det er arvereglene i den regionen der de bodde/bor som avgjør størrelsen på arveavgiften. Hvis verken avdøde eller arvingene var/er residenter i Spania, brukes statens arveavgiftsregler.    
Flere regioner, bl.a. Balearene, Valencia og Murcia har stort sett ingen arveavgift mellom ektefeller eller mellom foreldre og barn, mens andre regioner inkluderer fordelaktige godtgjørelser. I Andalucía aksepteres ”gaver” på opptil 175.000 euro skattefritt til ektefeller, barn eller foreldre.
Disse godtgjørelsene gjelder likevel bare når avdøde og arvingene er residenter i Spania. Hvis ikke, gjelder de langt mindre fordelaktige arvereglene fra staten der de kun tillates et fradrag på under 16.000 euro på ”gaver” til avdødes ektefelle, barn og foreldre.
EU-domstolens beslutning sier at Spanias arveavgiftssystem er ulovlig, men domstolen besluttet likevel ikke å kreve at Spania må betale full kompensasjon til de mange personene som er blitt oppkrevd for mye i arveavgift. Likevel gir domstolen en mulighet for at personer som har betalt en arveavgift de ikke skulle ha gjort, kan kreve tilbakebetaling gjennom det spanske rettssystemet.    
 
Hvis du har betalt spansk arveavgift i forbindelse med et dødsfald i løpet av de siste fire årene, er det mulig du kan få pengene tilbake, hvis:
 
1)    det betalte beløpet overstiger 4.000 euro.
2)    du eller den personen du arvet, ikke var resident i Spania.
3)    du enten var gift eller hadde et forelder/barn-forhold med avdøde.
4)    du ville ha betalt en lavere arveavgift hvis du hadde vært resident i Spania. I Andalucía ville dette gjøre seg gjeldende hvis arvingene mottok aktiva til en verdi av mindre enn 175.000 euro.   
 
Hvis du for øyeblikket er gang med en arvesak, er det stor sannsynlighet for at du fortsatt må betale arveavgift i Madrid, selv om du er ikke-resident i Spania. Tidsfristen for betaling av arveavgiften er seks måneder, men den kan forlenges i spesielle tilfeller.
 
Det er sannsynlig at EU-domstolens beslutning vil friste den spanske staten og landets regioner til å inndrive store arveavgifter fra residenter i landet. Derfor er det svært viktig at du snarest mulig søker rådgivning om hvordan og om du kan gjøre krav på tilbakebetaling av tidligere betalt arveavgift i Spania, samt hvor mye du er forpliktet til å betale i arveavgift under gjeldende regler.
 
Kontakt tax@decottalaw.net eller be om et møte med Jon Sutton eller Antonio Diaz på tlf.: +34 951 315 161. www.decottalaw.com.
Av Advokatfirmaet De Cotta Law

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet