Månedsmagasinet på Costa del Sol
BodyTalk – om diagnoser og medisin

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

web70
Jeg har ingenting imot den konvensjonelle helseverden, og jeg har ikke noe imot medisin så lenge den brukes med omhu og ikke i tide og utide, som tilfellet synes å være for tiden.
Jeg kan BodyTalke kroppen, så den takler bedre den medisinen som en klient har valgt å ta. Minske uhensiktsmessige bivirkninger og involvere kroppen i den plan som en lege sammen med sin pasient har lagt.
Velger man ikke å ta kroppen med på råd, bør man i det minste sørge for at den får beskjed når beslutningen er truffet. Særlig leveren, som i både fysisk og konseptuell betydning er et planleggingsorgan, har vansker med å fungere optimalt og utføre sine mange, komplekse oppgaver hvis den ikke involveres i planleggingen.
Kommunikasjonen mellom alle kroppens celler må være fullkommen til enhver tid, og det er dét BodyTalkeren sikter mot. Selv bivirkninger av så tøff medisin som kemo, kan mange av kroppens raske celler klare, hvis den rette kommunikasjonen i klientens BodyMind er til stede.
Mange alternative behandlingsmetoder arbeider både på det fysiske og mentale plan, men hvis ikke cellekommunikasjonen er optimal og flyten i kroppens energibaner er forstyrret, virker ikke disse behandlingene så bra som de kunne.
Man kan si at BodyTalk skaper bro mellom den konvensjonelle og den alternative helseverden.
Jeg blir ofte spurt hva jeg gjør når et menneske med en kreftsykdom oppsøker meg for en behandling. Mitt svar er at det for meg ikke er noen forskjell på min inngang til BodyTalk-sesjonen om et menneske med cancer i fjerde stadium eller en med fibromyalgi, depresjon eller en inngrodd negl oppsøker meg. Jeg arbeider ikke med diagnoser, behandler ikke sykdommer. Jeg behandler mennesket, ikke kreftpasienten. Jeg setter mennesket i stand til å helbrede seg selv, til å bekjempe sykdom – uansett om det er cancer, bivirkninger av medisinsk behandling, uforklarlige smerter, mangel på livsmot eller inngrodde negler – til å forebygge, få en klar hjerne og en sterk kropp. Det handler ikke om å få det bedre. Det handler om å få det bra!
Det snakkes og skrives mye om diagnosegaranti for øyeblikket.
Selve diagnosen synes å være fundamentet i mange helsesystemer, både konvensjonelle og alternative. Man samler symptomene, foretar en rekke undersøkelser og matcher slik listen av tegn på sykdom og resultater til et navn.
Paradoksalt nok ser det ut til at jo mer utviklet vårt helsevesen blir, jo lengre er veien til helbredelse. Folk vil vite hva som feiler dem, og det skal helst hete noe fint på latin. Det imponerer. Noe som slutter med «itis», «g», «si» eller «ose». Imidlertid har ikke to mennesker akkurat de samme symptomene, og navnet på lidelsen forteller ingenting om hvorfor mennesket har symptomene.
Før jeg begynte å studere BodyTalk, trodde jeg ¬– naivt – at legene og vitenskapsfolkene visste mye mer enn tilfellet faktisk er. Jeg trodde for eksempel at de visste hva gikt er for noe. Men etter hvert som studiene skred fram, stod det mer og mer klart for meg at det ofte må handles nesten som i blinde. Legene vet simpelthen ikke hvorfor man får for eksempel gikt, om det er bakterielt- eller virusbasert, om det kan helbredes og i så fall hvordan… Men med én av lidelsens over 200 diagnoser i hånden må pasienten si seg tilfreds.
Jeg kan saktens forstå at det er et problem når pasientene presser hardt på for å få vite hva som feiler dem. på toppen av det hele stiller myndighetene stadig strengere krav om rask diagnose. Riktig irriterende må det være. Og hvis pasienten så blir glad for et eller annet fint latinsk navn, etterfulgt av ordet «kronisk» + en resept med noen hieroglyfer som ingen forstår, ja, så er alle glade. «Her har du en diagnose og en resept – se å bli frisk!»
I noen tilfeller kan medisinen, den kjemisk framstilte eller den naturlige, holde sykdommen i sjakk, men bare så lenge man tar stoffet.
Skal helbredelsen derimot være varig, må vi finne ut av hva som forårsaker tilstandene i kroppen eller sinnet. Det skyldes alltid en kombinasjon av faktorer; fysiske, emosjonelle, genetiske, miljømessige… Og alle disse faktorene må adresseres, for at varig helbredelse kan skje.
Kroppen vet mye mer enn selv de mest fantastiske forskere og behandlere. Og derfor er det kroppen som vi BodyTalkere kommuniserer med.
Vil du bestille tid for en sesjon eller ha mer informasjon, er du velkommen til å ringe meg på tlf.: 0034 607 62 91 06 – eller lese mer om BodyTalk på www.norskemagasinet.com. Skriv BodyTalk i søkefeltet, og du kan velge mellom BodyTalk-artikler om alt fra vinterdepresjoner, utbrenthet og stress til migrene, fibromyalgi, kreft, diabetes og angst.
Av Helle Espensen, autorisert BodyTalker

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet