Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ditt spanske liv – fra fødsel til død del 9

Ditt spanske liv - fra fødsel til død del 9

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

 

I tilfelle sykdom. Det er helt gratis å benytte seg av det spanske helsevesenet når man er medlem av den offentlige sykeforsikringen (seguridad social).
Som vi tidligere har beskrevet i denne artikkelserien, er man omfattet av Seguridad Social dersom man er i arbeid, er ektefelle til en arbeidstaker, er selvstendig næringsdrivende, er hjemmeboende barn eller er pensjonist.

Separat institusjon
Seguridad Social er en separat institusjon med eget budsjett innenfor den spanske staten. Skattepengene går for eksempel ikke til helsevesenet. I stedet innbetaler man via arbeidslønnen direkte til Seguridad Social som derfor fungerer som en slags tvungen syke- og sosialforsikring.
Det er de autonome regionene som er ansvarlige for administrasjonen av helsevesenet. I Andalucía kalles dette SAS som står for Servicio Andaluz de Salud, og det er dem du må ringe til for å bestille tid hos lege eller spesialist.

Alle har rett til legehjelp
Slik vi tidligere har beskrevet, er det sosiale systemet i Spania bygget opp annerledes enn den skandinaviske modellen, og man må innbetale Seguridad Social i minst 15 år om man skal ha rett til sosiale ytelser som arbeidsløshetstrygd og pensjon.
Hva helsevesenet angår, er det likevel like forhold for alle. Det vil si at alle (med få unntakelser) har rett til legebehandling og sykehusinnleggelse.

Innmelding i Seguridad Social
Man er dekket av Seguridad Social om man er i arbeid, enten som selvstendig eller som arbeidstaker, eller om ektefellen eller foreldre (barn under 26 år) er dekket.
Pensjonister er også dekket, og innflyttere kan melde seg inn ved å ta med E 106-formularet som du kan få på NAV-kontorer i Norge, recidencia, pass og to kopier av alt.
Kontorer langs kysten:
Benalmádena: Avda. de Andalucía, 17-19. Tlf.: 952 564 717.
Estepona: Avda. Andalucia 46. Tlf.: 952 802 373.
Fuengirola: C/ Dr. García Verdugo s/n. Tlf.: 952 667 447.
Marbella: Pl. Leganitos 5. Tlf.: 952 859 916.
Mijas: C/ Roble, Las Lagunas. Tlf.: 952 476 695
Vélez-Málaga: C/ Dr. Fernando Vivar 3. Tlf.: 952 549 343.

Ventelister og -tid
Der er stor fokus på problemet med ventelister til operasjoner og konsultasjoner hos spesialister på de offentlige sykehusene, noe som skyldes mangel på leger.
Det er likevel en annen form for ventetid som kan være vanskelig å venne seg til for nordmenn, nemlig tiden man kan risikere å sitte og vente når man har time hos legen. Men man kan selvfølgelig lære å leve med at kl. 16.00 ikke alltid er kl. 16.00, men kanskje først kl. 17.00 eller enda senere. Det virker som om flere pasienter får legetimer samtidig, noe som kanskje skyldes at det er en viss erfaring med at folk ikke ringer og avbestiller timen dersom de bestemmer seg for å ikke gjøre bruk av legetimen.

Legesentre og familielege
Legeutdannelsen er en seksårig universitetsutdannelse og for å bli spesialist må man studere ytterligere tre-fem år, alt etter hvilken spesialitet man velger. Praktiserende leger har tatt den utdannelse som heter familielege og som er en treårig praktisk overbygning der legen blir sendt rundt på de forskjellige sykehusavdelinger.
Når man er innmeldt i Seguridad Social, har man rett til å få sin egen lege. De praktiserende legene er samlet i et helsesenter (centros de salud), og man hører derfor til det helsesenteret som ligger i den kommunen eller det distriktet der man bor.
Man må henvende seg til helsesenteret for å få tildelt en familielege, en médico de cabecera.

Henvisning til spesialister og hjemmehjelp
Har man behov for å konsultere en spesialist, f.eks. en psykolog eller gynekolog, er dette også inkludert i Seguridad Social. Man må da ha en henvisning fra sin familielege.
Man kan også få hjemmehjelp, noe som ble innført i 2006. For å oppnå dette, må man også snakke med sin lege.

Ha kortet på deg
Det er en god idé alltid å ha sitt Seguridad Social-kort på seg, for skulle man komme ut for en ulykke, vet ambulansefolkene at man er omfattet av den offentlige sykeforsikringen og man derfor vil bli kjørt til det nærmeste offentlige sykehuset.
Særlig fordi man er utlending, vil de muligvis gå ut fra at man har en privat forsikring, og dermed må behandles på privatsykehus.
Innenriksministeriet oppfordrer alle til å informere dem om hvem det skal ringes til dersom man skulle komme ut for en ulykke. Man bør taste Aa som står for Avisar a, etterfulgt av vedkommendes navn i mobiltelefonens telefonliste.

Det blå EU-kortet
Bor man i Spania, bør man ta med det europeiske sykeforsikringsbevis når man reiser til Danmark eller til andre feriemål. Man må henvende seg på sitt lokale Seguridad Social-kontor for å få utlevert det europeiske sykeforsikringsbeviset .
For næringsdrivende gjelder kortet et år, mens det for pensjonister har en gyldighet på fire år. Man vil til enhver tid kunne få fornyet kortet dersom man stadig oppfyller kravene som er de samme som de som stilles for å være dekket av det spanske helsesystemet. EU-kortet gir rett til lege- og sykehusbehandling, medisiner, mm, hvis man blir syk under et opphold i et europeisk land.

Bedømmelse av helsevesenet i europeiske land
Healt Consumer Power House er den institusjonen som bedømmer de europeiske landenes helsevesen. Ifølge deres oversikter over 30 land i EU, lå Norge i 2008 på 8. plass, og Spania på 18. plass.
1. Nederland
2. Danmark
3. Østerrike
4. Luxemburg
5. Sverige
6. Tyskland
7. Sveits
8. Norge
9. Finland
10. Frankrike
Fra 2007-2008 falt Spania fra 14. til 18. plass.
Mange er likevel svært tilfredse med det offentlige helsevesenet, og selv om de kanskje ikke har topp moderne innredning, er det vanligvis ikke noe i veien med behandlingen.

Private sykeforsikringer
Mange velger til tross for det utmerkede offentlige helsevesenet, å tegne en privat sykeforsikring.
Dette skyldes ofte lange ventelister i det offentlige, og at noen private sykeforsikringer tillater fritt valg av leger og spesialister eller valg fra en liste av utvalgte leger.
En lang rekke forsikringsselskaper tilbyr sykeforsikringer, og prisene er avhengige av alderen, og som med så mye annet får man det man betaler for.
Forsikringsmeglerne ser gjerne på hvilken forsikring som best passer folks individuelle behov.

Nyttige telefonnumre
Servicio Andaluz de Salud (timebestilling hos legen): 902 505 060.
Røde Kors: 902 222 292
Ambulanse: 061
 

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet