Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ditt spanske liv del 8 – Skilsmisser

Ditt spanske liv del 8 - Skilsmisser

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Dessverre lever langt fra alle par sammen ”til sine dages ende”. Derfor tar vi i denne utgaven opp emnet skilsmisser. Hvordan er prosedyren i Spania, og hva må man forholde seg til som nordmann?
Før i tiden måtte man først separeres og så vente to år før man kunne bli skilt. I dag kan man bli skilt med det samme.

Skilsmisse i Norge eller Spania?
Ble man gift i Spania, skal man skilles i Spania. Er man gift i Norge, skal skilsmissen også foregå der. Senere kan man med denne dokumentasjonen dele felles bo i Spania.

Skilsmisseprosedyren i Spania
For at skilsmissen skal være gyldig i Spania, må den gjennom den lokale domstolen i det området der ekteparet sist hadde felles bopel. Hvis paret for eksempel bodde i Marbella, blir saken kjørt for retten der.

Spansk-norske ekteskap
Hvis ekteskapet er blandet – en nordmann gift med en person av annen nasjonalitet – brukes, når disse er bosatt i Spania, spanske lov. Den største forskjellen her er at man kan få skilsmisse uten forutgående separasjon. Betingelse for å få separasjon eller skilsmisse er at ekteskapet har vart i minst tre måneder.

Den katolske kirkens rolle
Den katolske kirke aksepterer ikke skilsmisser, men har likevel ingen myndighet overfor domstolene der det ikke differensieres mellom et borgerlig og kirkelig inngått ekteskap – og dermed heller ikke en skilsmisse.
Kirkens ris bak speilet er likevel at om man er skilt, kan man ikke gifte seg igjen i kirken. Man kan derfor velge å få ekteskapet annullert, noe som krever at en lang rekke strenge krav, fastsatt av kirken, er oppfylt. Annulleringen foregår som ved en rettssak.

Tidsfaktoren
Tidsfaktoren er svært avhengig av om partene er enige og om dert er mindreårige barn med i bildet.
Ved enighet:
– Hvis man ikke har mindreårige barn, tar saken i spansk rett ca tre måneder, til endelige dom foreligger.
– Hvis man har mindreårige barn, må den offentlige rettsassesor (fiscalen) medvirke, og det forlenger saken med to – tre måneder.
Ved uenighet:
– Det kan ta lang tid og man må regne med ett – to år, og enda lenger tid hvis det er uenighet om delingen av boet.

Ha med advokaten
Det er fornuftig å ha en advokat med erfaring med ved selve delingen av boet. Da man i de fleste delinger av boet nødvendigvis må fordele forskjellige aktiva mellom ektefellene, må partene være svært oppmerksomme på at man får det man skal ha.

Underholdningsbidrag
I Spania er det, slik som i Norge, mindre tilbøyelighet til å tilkjenne den andre parten underholdsbidrag enn det tidligere var. Når det skjer, er det alltid for en kortere tid.

Barna
Kan foreldrene ikke finne en felles løsning på hvem som skal ha foreldremyndigheten, er det dommeren som bestemmer. I Spania har det hittil vært tradisjon å gi foreldremyndigheten til moren, men dette er nå i ferd med å endre seg.
Det som virkelig er skjellsettende, er en lovendring som tillater foreldrene å dele foreldremyndigheten. Det forutsetter at begge parter er enige og at omstendighetene tillater det.
Den personen som har foreldremyndigheten, kan flytte til et annet land, men det krever at den andre parten først blir informert og at man er enige om tidspunkt og sted for samkvem. Det er klart at om man flytter til et annet land eller f.eks. til en by 500 km borte, har det noen konsekvenser. Er partene ikke enige, kan det bli nødvendig å ta saken videre til domstolen.

Boet i Spania
Når partene er blitt enige, eller dommeren har avsagt sin dom over delingen av boet, er det ingen tidsfrist som sådan for å få endret skjøter, o.l. Dommerens avgjørelse forteller allerede hvem eiendommen tilhører, og det er nok.
Men av praktiske årsaker, bør man unngå at det på skjøter, o.l. stadig står navn på personer som ikke lenger er eiere av det aktuelle objektet.

Nødvendige dokumenter i skilsmissesaker
1. Bevis for at minst en av ektefellene er innskrevet i kommunen (Certificado de empadronamiento) må hentes i den kommunen der ekteparet er innskrevet. Hvis de ikke er innskrevet, kan det framlegges en kopi av den attesten de har fått utstedt av politiets utlendingsavdeling.
2. Hvis ekteskapet ble inngått i Spania, kreves et "Certificado literal de matrimonio" fra det spanske folkeregisteret, utstedt i løpet av de siste tre månedene. Hvis ekteskapet er inngått i utlandet, kreves den originale vielsesattesten. Hvis denne ikke er på spansk, må den være oversatt til spansk av en autorisert oversetter.
3. Barnenes fødselsattester, hvis ekteparet har barn. Disse attestene må også godkjennes og oversettes, om de ikke allerede er på spansk.
4. Hvis det har vært en forutgående separasjon, må en kopi av separasjonsbevillingen også vedlegges.
5. Hvis det finnes andre offisielle dokumenter vedrørende førekteskapelige avtaler, bør en kopi av disse vedlegges. Hvis avtalene er underskrevet i utlandet, må disse også være godkjent og offisielt oversatt til spansk.
6. Det er nødvendig å levere en oversikt over de ekteskapelige aktiva, samt dokumentasjon for ekteparets gjeld.
7. Det er også nødvendig å gi en fullmakt til advokatene som representerer partene i retten. Fullmakten kan sendes til utlandet av den advokaten som har ansvaret for saken. Den må underskrives hos en notar, og dette dokumentet skal også påtegnes en ”apostille” for å være gyldig. Alle dokument som brukes offisielt i Spania, må være på spansk, eller være oversatt av en autorisert translatør og være påført en ”apostille”.
 

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet