Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kaoset med eiendommer i Axarquia

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
shutterstock 23214061
Tusenvis av boligeiere i Axarquia-området – som i andre områder – har fått problemer fordi visse boliger er erklært som ulovlige av myndighetene. Men ofte «er hvert tilfelle ulikt, og det finnes løsninger for mange av dem», forsikrer advokat Ernesto Yagüe Sánchez fra foretaket Sánchez Solicitors i Nerja.
Mye har vært skrevet og sagt rundt situasjonen for tusenvis av boligeiere på landsbygd etter godkjenningen av Andalucías jordlov mot slutten av 2002. Den nye loven innebærer i hovedsak at det nå er umulig å bygge i utmark, med unntak av i ekstreme tilfeller. Likevel ble det fortsatt bygget i flere år, og mange utlendinger har havnet i kompliserte situasjoner i småbyer i Axarquia. Det har vært snakket om rivning, bøter har blitt gitt, og det har også vært snakket om legalisering. Forvirringen har vært og er total.
 
Ernesto Yagüe Sánchez forklarer hvorfor: «Godkjenningen av markloven i 2002 ble foretatt i strid med målene som de fleste småstedene hadde, uansett politisk farge. På mange av disse stedene og i løpet av mange år ble det likevel fortsatt gitt byggetillatelser der det ikke burde blitt gjort».
 
«Mangelen på politisk forståelse og avtaler mellom Junta de Andalucia og de lokale myndighetene ligger bak kaoset. Uten å glemme den åpenbare korrupsjonen», sier advokaten. I mange tilfeller sendte mange kommuner i 2003 og 2004 inn prosjekter for bygging av boliger på landsbygda, men Junta de Andalucia svarte ikke, og dermed ga kommunen byggetillatelse til disse prosjektene. Deretter – da boligene var ferdigbygde – oppfordret Junta de Andalucia kommunene om å oppheve tillatelsene som de tidligere hadde gitt. Ernesto Yagüe Sánchez som over ti-års-periode har arbeidet med disse temaene, sier at det i virkeligheten har eksistert kafka-lignende situasjoner.
 
Artikel Sanchez Solicitors DNM november 2013 B
 
I 2012 ble det åpnet en dør fordi et dekret fra Junta de Andalucia om legalisering av 11.000 eiendommer (ifølge visse kilder kan det dreie seg om så mange som 20.000 boliger) av de berørte eiendommene som anses å være ulovlige i Axarquia. Men veldig lite har likevel skjedd rundt dette. Advokaten Ernesto Yagüe Sánchez insisterer på … » at det delvis er på grunn av bristende politisk vilje og noen skylder også på dårlig økonomi i visse kommuner. Dessuten tar hver kommune tak i problemene på ulike måter».
 
Resultatet av dette kaoset gjør at det fortsatt finnes en hel del usikkerhet og uvisshet. Eiendommer som ligger på kommunenes område, kan utfra et juridisk perspektiv være i mange forskjellige situasjoner. Det finnes eiendommer som er helt lovlige. Det finnes boliger som er bygget uten tillatelse, men som etter at seks år har gått (preskripsjonstiden), verken kan sanksjoneres eller rives. Det finnes også boliger som til tross for at de er bygget med tillatelse, kan risikere å bli dratt inn i prosesser for annullering, etc., etc.
 
Det er viktig at når noen vil kjøpe et hjem, tar de kontakt med en advokat som er vant med å håndtere disse spørsmålene.
– Det er grunnleggende, sier Ernesto Yagüe Sánchez, å få løsning som for alltid fjerner usikkerheten. De ulike måtene å agere på, fra kommunenes side, påvirker rettshandlinger, investeringer og den økonomiske utviklingen i mange småbyer der innbyggerne også til en viss grad er avhengig av salg av boliger. Løsningen på dette er helt avhengig av politikerne, men også bidrag og samarbeide mellom alle berørte yrkesgrupper, notarius publicus, advokater, eiendomsregister, eiendomsmeglere, etc. Å få en løsning på dette er helt nødvendig for utviklingen av Axarquia.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet