Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email


Kongefamilien dumpes i ny undersøkelse. Bildet er fra en tid da Iñaki Urdangarin fortsatt fikk lov å være med på familiebildene.

Dette mener spanjolene
Barometeret for spanjolenes holdninger og bekymringer, instituttet Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), har nettopp tatt pulsen på landets innbyggere når det gjelder en rekke aktuelle emner.
Høyeste karakter er 10.
Kongefamilien scorer bare 3,68, mens den siste karakteren som ble gitt i 2011 var 4,89. Den lave karakteren skyldes blant annet at prinsesse Cristinas mann, Iñaki Urdangarin, er anklaget for korrupsjon. Prinsessen selv er også under mistanke. Det har heller ikke hjulpet at kong Juan Carlos tilsynelatende har en affære og kanskje har gjemt unna penger i Sveits. I 1995 var monarkiet fortsatt den institusjonen som spanjolene hadde mest tillit til, og kongefamilien fikk den gangen en karakter på hele 7,4 prosent.

Likevel får ikke kongefamilien laveste karakter i undersøkelsen.
Den spanske PP-ledede regjeringen får 2,42 prosent, mens de politiske partiene sammenlagt må nøyes seg med 1,63.
De to nasjonale politikorpsene får de høyeste karakterene; Policia Nacional 5,65 og Guardia Civil 5,51, mens Forsvaret får 5,21.
Det som bekymrer spanjolene mest er arbeidsløsheten der 81 prosent av de spurte har krysset av for.
CIS har samtidig spurt katalanerne og baskerne om hvorvidt de er for uavhengighet. Til det svarte 37 prosent av katalanerne ja, mens 25,7 prosent av baskerne er for et uavhengig Baskerland.

 

 


Eufemiano Fuentes forlater rettsbygningen i Madrid, fortsatt som en fri mann.

Dopingdom i dopingsak ankes
Etter dommen i dopingskandalen, kjent som Operación Puerto, endelig falt, der den hovedmistenkte, den spanske legen Eufemiano Fuentes var tiltalt for bloddoping av blant andre sykkelryttere, vurderer det internasjonale antidopingagenturet WADA å appellere dommen.
Det skjer først og fremst fordi det også ble bestemt at flere enn 200 beslaglagte poser med blod skal destrueres. Dermed vil man aldri kunne finne bevis for andre syndere i denne saken. Den internasjonale olympiske komité støtter WADA.
Eufemiano Fuentes ble dømt til ett års fengsel som han ikke kommer til å sone fordi det er hans første dom og fordi dommen er på mindre enn to år.
Siste frist for å anke er 17. mai.

 

 


Spanias gjeld er på 85 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Spanias gjeld på samme nivå som i andre EU-land
Spanias økonomi er ifølge det europeiske statistiske instituttet Eurostats nylig offentliggjorte tall over Euro-landenes offentlige gjeld i 2012 i forhold til BNP, på samme nivå som gjennomsnittet.
I gjennomsnitt er gjelden i de 17 landene på 85 prosent, og i Spania er den på akkurat samme nivå. For fem år siden var gjelden på 36 prosent.
Til sammenligning er de 27 EU-landenes gjeld på gjennomsnittlig 91 prosent.
Verst står det til i Hellas som har en gjeld på nesten 160 prosent av BNP. Også Italias og Portugals gjeld er over 100 prosent.
Ifølge Maastricht-avtalen fra 1991 kan den offentlige gjelden ikke overstige 60 prosent av BNP, men det er de færreste land som overholder den regelen.

 

 


Nu settes det endelig en stopper for ulovlig drosjekjøring i Andalucía.

”Piratdrosjesjåfører” under lupen
Junta de Andalucía har bestemt å intensivere undersøkelsen av antatte ”piratdrosjesjåfører”. Siden starten av 2012 er 161 saker om piratdrosjekjøring satt under lupen, og av disse er 43 allerede blitt idømt bøter for å tilby taxikjøring uten de nødvendige tillatelsene. Bøtene ligger i størrelsesordenen 1.501 euro til 4.601 euro.
I tillegg til å stanse den ulovlige taxikjøringen i Andalucía, ønsker Junta de Andalucía å beskytte de legale taxisjåførene som i disse krisetider kjemper for å overleve, samt forbrukerne som ved å bruke pirattaxi ikke er beskyttet av forbrukerlovgivningen.
Fordi det ikke er en enkel oppgave å lokalisere ”pirattaxisjåførene”, har Junta de Andalucía inngått i et samarbeide med de legale taxisjåførene i Andalucía som selvfølgelig også ønsker å sette en stopper for den ulovlige taxikjøringen.

 

 


Byrådsmedlem i Nerja, José Miguel Jimena, viser fram boka som har vært utlånt siden 25. mai 1961.

Utlånt bok tilbake på bibliotek efter 52 år
Det er første gang i Nerjas historie at en tidligere innbygger i byen har levert tilbake en bok etter hele 52 år. Mannen, en pensjonist, som ønsker å være anonym, hadde boken stående i bokhyllen både mens han bodde i Nerja og i Málaga. Hver gang hans øyne fanget boken, fikk han dårlig samvittighet, og derfor bestemte han seg nylig for å levere boken tilbake til sin rette eier.
Det har skjedd før at bøker leveres tilbake etter fire til fem år, men ifølge byrådsmedlem José Miguel Jimena (PP) er det første gang i byens historie at en bok har vært utlånt så lenge. Boken «El lenguaje, introducción lingüística a la Historia» av Joseph Vendryès som ble lånt ut 25. mai 1961, kan nå igjen finnes i bokhyllene på biblioteket Salvador Rueda i Nerja.

 

 


Spanjolenes støtte til kirken faller dramatisk.

Stadig færre spanjoler velger å gi til kirken
En ny statistikk fra spanske skattemyndigheter viser at 65 prosent av de skattepliktige i Spania i fjor valgte ikke å gi noe bidrag til kirken. Det er første gang tallet er så høyt, og det overrasker i et land der den katolske kirken har stor betydning.

Det antas likevel at i år vil enda flere skattepliktige velge ikke å støtte kirken. Hvorvidt tendensen skyldes den økonomiske krisen i landet eller frafallet fra den katolske kirke, er det ingen som vet. Dessuten øker debatten om det er innbyggernes plikt å finansiere kirken. Allerede i 1979 gjorde den katolske kirken en avtale med staten om at den heretter skulle være selvfinansierende, men loven sier fortsatt at skattemyndighetene må gi 0,7 prosent av det innbyggerne har betalt i skatt i løpet av året til kirken, dersom den innbyggerne har satt kryss ved betaling til kirken i selvangivelsen.

 

 


”Regjeringen vet hvor vi skal,” sier statsminister Mariano Rajoy (t.h.), her på vei bort fra lederen av opposisjonspartiet PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Arbeidsløsheten kan bli enda høyere
6.202.700 arbeidsføre spanjoler var ved utgangen av første kvartal i år uten arbeid, noe som er 237.400 flere enn i det foregående kvartalet. Dette er det høyeste antall arbeidsløse siden man begynte å føre statistikk over arbeidsledige i 1976.
Det tilsvarer 27,16 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de unge under 25 år er prosentsatsen nå 57,2 prosent.
I 1,9 millioner husstander er samtlige medlemmer uten arbeid. I 8,1 millioner husstander har samtlige medlemmer arbeid, men det er 449.800 færre enn for bare ett år siden.
Det er likevel 85.000 færre arbeidssøkende enn på tampen av fjoråret og 235.000 færre enn for ett år siden, noe som skyldes at mange immigranter har vendt hjem, og mange spanjoler har flyttet til utlandet. Den spanske arbeidsstyrken er nå på 22,84 millioner, men av disse er 27,16 prosent altså uten arbeid.

De nye tallene kom som en stor overraskelse for regjeringen og hele folket som hadde håpet at en forventet og minsket resesjon som annonsert av nasjonalbanken Banco de España, ville ha resultert i økt sysselsetting.
Men det er har bare skjedd i én av de 17 regionene, nemlig på Balearene, mens den regionen med det største nedgangen i sysselsetting var Katalonia. Sammenlagt står det fortsatt verst til i Andalucía 36,87 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid.

Statsminister Mariano Rajoy har uttalt at han frykter at ytterligere 1,3 millioner kan miste jobbene sine fram til år 2016. Han mener likevel at ”regjeringen vet hvor vi skal”, og han har bedt om tålmodighet fordi resultatene av arbeidsmarkedsreformen og de mange innsparingene fortsatt ikke har vist seg.
Men lederen a det sosialistiske opposisjonspartiet PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mener at regjeringen slett ikke vet hva den ”skal gjøre for Spania”.
”Regjeringen forventer å miste ytterligere 1.300.000 arbeidsplasser fram til 2016. Hvordan kan de si at de forventer en større arbeidsløshet enn da de overtok regjeringsmakten?,” kommenterte Rubalcaba.

 

 


Den nye planen går ut på å minske underskuddet inneværende år til 6,3 prosent.

EU-mål utsatt
Regjeringen har nå offentliggjort en ny økonomisk plan der det slås fast at Spania ikke når målet som EU har fastsatt om et underskudd på under tre prosent på bruttonationalproduktet i løpet av de neste to år.
Fjorårets underskudd endte på 10,6 prosent, og den nye planen går ut på å minske underskuddet i inneværende år til 6,3 prosent, 5,5 prosent i 2014, 4,1 prosent i 2015 og endelig i 2016 til 2,7 prosent.
I år forventes økonomien nå å krympe med 1,3 prosent; tidligere spådommer slo fast at økonomien bare ville krympe med 0,5 prosent.

 

 


Så flott forventes fritidsbåthavnen La Bajadilla å bli.

Sjeiken skal likevel ikke bygge ut fritidsbåthavnen i Marbella
Den qatarske sjeiken Abdullah Al-Thani, samme mann som eier fotballklubben Málaga CF, kommer trolig likevel ikke til å bygge ut fritidsbåthavnen La Bajadilla i Marbella.
Utvidelsen av havnen har vært et av de mest ambisiøse prosjektene på Costa del Sol, og den forventes å gi 1.221 båtplasser og en molo til større cruiseskip og skape 3.000 arbeidsplasser.
Den andalusiske lokalregjeringen har nå tatt første skritt mot en annullering av tillatelsene til driften og byggingen av havnen. Tillatelsen ble for øvrig underskrevet i desember 2011, en avtale der sjeiken skulle stå for utvidelsen og drive havnen i samarbeid med et selskap eid av Marbella kommune.

Han overtok i begynnelsen av 2012 driften av den nåværende havnen der det er plass til 268 båter. Sjeiken har likevel ikke betalt den avtalte leien på 750.000 euro i året, skriver avisen El País. Han skal heller ikke ha betalt leverandører og heller ikke krevd inn leie for lokalene i havnen eller for de eksisterende båtplassene som de tidligere eierne, de andalusiske havnemyndighetene APPA, tjente 900.000 euro i året på. De manglende betalingene har to ganger gitt sjeiken bøter på først 25.000 euro og deretter 130.000 euro, etter at han ikke betalte den første boten. I januar ga myndighetene ham en frist på tre måneder, en frist som nå har gått ut. Ifølge avisen Diario Sur har flere andre selskaper, blant annet et engelsk og to saudiarabiske, vist interessere for å overta rettighetene til drift og utvidelse av fritidsbåthavnen.

 

 


Hervé Falciani stjal informasjon om 130.000 kunder i bank i Sveits.

HSBC-ansatt kom til Spania fordi han fryktet for livet sitt
Hervé Falciani, den tidligere ansatte i banken Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) i Sveits, som stjal informasjon om tusenvis av bankkunder og som i fjor sommer kom til Spania, har nettopp avslørt at han kom hit fordi han fryktet for livet sitt.

Fra 2006 til 2008 stjal han over 130.000 kunders data i bankens avdeling i Sveits. Siden har han været ettersøkt av Interpol og oppholdt seg bl.a. i Italia og Frankrike der begynte å samarbeide med embetsmenn fra det amerikanske justisdepartementet. De advarte ham om at livet hans var i fare, og derfor valgte han å reise til Spania.
Den fransk-italienske Falciani kom i fjor til Barcelona med båt der han ble arrestert. Han ble faktisk løslatt i desember mens saken hans ble behandlet, og nå samarbeider han med spanske antikorrupsjonsanklagere. Sammen vil de til bunns i sakene rundt spanjoler andre skattepliktige som via bankens avdeling i Sveits unngår å betale skatt til Spania.
Han ble nylig avhørt av høyesterett i Madrid – iført parykk, store briller og skjeggstubber – og han har nettopp gitt sitt første intervju i Spania til avisen El País.

”Mitt liv var i fare. USA hadde advart meg om at det ville være lett for noen å betale for å få meg likvidert. Jeg valgte Spania fordi jeg visste at jeg ville bli fengslet og at Sveits ville anmode om å få meg utlevert. Min flukt har vært planlagt til minste detalj, dette handler ikke om tilfeldigheter,” uttaler han til El País.
Han forklarer videre at han har mektige fiender. Blant dem er HSBC som er verdens fjerde største bank, det sveitsiske bankvesenet og tusenvis av skatteflyktninger som pga. lekkasjene har blitt dømt siden 2009, og av disse sistnevnte har noen forbindelser til narkokarteller, mafiabander og terroristorganisasjoner.

”I juni 2012, en måned før jeg kom til Spania, advarte amerikanerne meg om at det amerikanske senatet ville anklage HSBC for dets muligheter for hvitvasking av penger og sponsing av terror. De sa at fra og med det tidspunkt ville livet mitt være i fare. Jeg hadde to valg: å starte et nytt liv i USA eller reise et annet sted for å kjøpe meg tid. Jeg fikk vite at det eneste sikre stedet i Europa ville være Spania som med suksess hadde brukt mine informasjoner i viktige saker,” forklarer han.
Sveitsiske myndigheter har anklaget ham for å stjele, men også for å forsøke å tjene penger på informasjonen. dette nekter han for.

Falcianis liste inneholder 659 spanske navn. Det er alt fra eiendomsmoguler og tidligere fotballspillere til arkitekter og leger. Blant de sistnevnte er Eufemiano Fuentes som er anklaget i dopingsaken Operación Puerto. Skattevesenet håper å kunne innkreve 260 millioner euro når sakene endelig er oppklart.
Det mest kjente navnet på listen er nok Banco Santanders styreformann, Emilio Botín. Han insisterte først på at han ikke kjente noe til en sveitsisk konto fordi den skulle ha tilhørt hans far som åpnet kontoen under borgerkrigen. Likevel gikk han i høyesterett med på å betale 200 millioner euro til skattevesenet.

 

 


Brannslukningsfly i arbeid over motorveien langs Costa del Sol.

Skadene etter fjorårets skogbranner skal utbedres
I slutten av august i fjor herjet den store skogbrannen som ødela 8.225 hektar, fordelt på kommunene Ojén, Mijas, Marbella, Coín, Monda og Alhaurín el Grande.
Nå har sentralregjeringen besluttet å gi 1,5 millioner euro for å beplante de nedbrente områdene.
Sammenlagt koster det 17 millioner euro å utbedre fjorårets brannskader som i tillegg til Andalucía også fant sted i Castillien og León, Castilla La Mancha, Valencia, Katalonia, Aragon, Murcia, Madrid og Kanariøyene. Pengene skal i tillegg til beplantning også brukes på rensning av skogbunnen og vannløp, samt beskjæringer og beskyttelse mot erosjon.

 

 


Marcelo Gurruchaga sees her sammen med hustruen som han kanskje har skåret i stykker og kremert i dyrlegeklinikkens krematorium.

Dyrlege kremerte sin kone
En dyrlege i byen Benijófar, en by med 4.200 innbyggere i Alicante-provinsen, er nå anklaget for å ha slått i hjel sin hustru. Ikke nok med det, han mistenkes også for å ha kremert henne.
Mannen, den 45 år gamle argentineren Marcelo Gurruchaga, hadde først fortalt parets barn at moren var bortreist i påskedagene, men de trodde ikke på ham og presset ham inntil han selv kontaktet politiet en uke etter hennes forsvinning.
Han henvendte seg på den lokale politistasjonen med en kasse som han hevdet inneholdt hustruens aske.
Han hevdet at hun torsdag før påske skulle ha dødd av en overdose med medisiner mot depresjon og at han hadde forsøkt å gjenopplive henne. Han skar så liket i stykker og fikk det kremert. Til dette formålet skulle han ha henvendt seg til et dyrekrematorium i området der han hevdet at han hadde en hastesak med en stor hund som eierne ville ha kremert raskt fordi de skulle på reise. Han møtte opp med flere store poser med et innhold han nektet andre å få se. Han kjørte derfra med urnen i bagasjerommet. En uke senere henvendte han seg så til politiet.
Myndighetene holder nå på å undersøke saken som vurderes som komplisert fordi det ikke finnes noe lik. Dyrlegen kan dessuten risikere å måtte betale bot for illegal kremering.

 

 


Calle Thatcher i Madrid?

Margaret Thatcher skal få en gate i Madrid oppkalt etter seg
Den tidligere britiske statministeren Margaret Thatcher som døde 8. april, 87 år gammel, skal også minnes i Spania, mener Madrids konservative bystyre som vil oppkalle en gate etter henne.
Om det blir en vanlig ”calle”, en ”avenida” eller kanskje en ”paseo” er fortsatt ikke klart, men det antas allerede nå å være klart at det blir forbud mot å svinge til venstre.
Opposisjonspartiene i hovedstadens byråd har protestert fordi Thatcher jo aldri har bodd i byen. Samtidig kaller de det en politisering av bykartet.

 

 


Bare skyld på katten.

Påvirket bilist gir katten skylden for en ulykke i Mijas
Policia local har arrestert en britisk statsborger som kjørte bil i alkoholpåvirket tilstand. Det er kanskje ikke så uvanlig, men ifølge avisen Diario Sur fikk en katt skylden for ulykken.
Den 37 år gamle briten kjørte inn i to parkerte biler. Etter dette ble politiet tilkalt. Briten viste ifølge politiet tydelige tegn på å ha drukket alkohol, men han ønsket ikke å puste i alkometeret. I stedet fikk en katt som visstnok ville krysse gaten skylden for ulykken.

 

 


Copla-sangeren er god for et show, selv når hun dømmes til to års fengsel og en bot på 1.147.000 euro.

Isabel Pantoja slipper, Julian Muñoz avgårde sted til neste rettssak
To års fengsel og en bot på 1.147.000 euro lød straffen til den kjente copla-sangeren Isabel Pantoja etter at hun i provinsdomstolen i Málaga ble kjent skyldig i hvitvasking og bedrageri. Hun skal ha hvitvasket penger for sin forhenværende kjæreste og tidligere ordfører i Marbella, Julian Muñoz (GIL) som i årene 2002-2003 skal ha tusket til seg flere millioner euro fra kommunekassen.
Nå kan Pantoja egentlig prise seg lykkelig over at hun ikke må sone fengselsstraffen ettersom dette var hennes første dom og fordi denne ikke overstiger to år. En regel som dommere kan benytte dersom ellers den skyldige ikke er til fare for sine omgivelser. Men hun tok likevel straffen hardt.

Hennes tidligere kjæreste Julian Muñoz, ble derimot dømt til sju år og seks måneders fengsel og ble straks etter domsavsigelsen satt i fengsel. Han fikk også en bot på knapt 3,9 millioner euro. Hans eks hustru Maite Zaldívar, som ble kjent skyldig i kontinuerlig hvitvasking av penger, fikk en bot på drøyt 2,4 millioner euro samt en betinget fengselsstraff på tre år, tre måneder og én dag.
Alle tre har anket dommene.

I mellomtiden er nok en rettssak i gang ved domstolen i Madrid, denne gang er det Saqueo 2-saken. Blant de anklagede står nettopp Julian Muñoz og et annet spøkelse fra sakene rundt korrupsjonen i Marbella, tidligere teknisk direktør, Antonio Roca. Begge er tidligere kjent skyldige i Malaya-saken. Saqueo 2 handler om korrupsjonen i årene 1991 til 1999, da avdøde Jesús Gil y Gil (også GIL) eneveldig regjerte i rådhuset i Marbella.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet