Månedsmagasinet på Costa del Sol
Spørsmål og svar ved opptak av lån i Spania

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

I denne artikkelen vil vi svare på ulike spørsmål vedr. opptak av lån i Spania. Spørsmålene har blitt rettet direkte til vårt firma gjennom vår web side: www.abwiig.no. På denne web siden finner du blant annet informasjon om skatter, arv i Spania etc.

Hvilke kostnader oppstår ved etablering av pantelån i Spania?

 1. Etableringskostnader:
  Etableringskostnadene varierer noe. Vanligvis ligger etableringskostnadene på 0,5 – 2 % av lånebeløpets størrelse.
 2. Notarkostnader:
  Notarkostnadene avhenger av lånets størrelse. Ved for eksempel et lån på € 200.000 vil Notar kostnadene ligge rundt € 800.
 3. Tinglysningskostnader:
  Tinglysningskostnadene varierer også med lånets størrelse og er vanligvis noe lavere enn notarkostnadene.
 4. Stempelavgift:
  Stempelavgiften ligger vanligvis på 1,5 – 2% av pantelånets hovedstol.
 5. Administrasjonsgebyrer:
  Etter undertegning av skjøtet hos Notaren er det ofte bankene som sørger for tinglysning av pantelånet på eiendommens grunnboksblad i Eiendomsregisteret. Bankene krever herunder at lånetager betaler kostnadene for ”gestion” – som upresist kan oversettes som administrasjonskostnader.
 6. Taksering:
  Takseringskostnadene avhenger av boligens størrelse, men ligger vanligvis på € 500-900.
 7. Forsikringer:
  Bankene krever at panteobjektet forsikres og herunder må det opprettes en forsikring for den faste eiendommen. Videre krever mange banker at det opprettes livsforsikring og forsikringspolisen øker med stigende alder.

Jeg ønsker å kansellere lånet mitt. Banken sier at jeg må betale 1 % i gebyr. Er dette vanlig?
Det er vanlig å bli ilagt et kanselleringsgebyr dersom du innfrir lånet tidligere. Gebyret varierer fra bank til bank. I de fleste banker skilles det mellom total og delvis kansellering – som oftest er det et lavere gebyr ved delvis kansellering (det ligger vanligvis rundt 0,5 %). Det kan følgelig være gunstig og først kansellere lånet delvis og deretter innfri det resterende beløpet.

Jeg opprettet et pantelån i oktober 2009. Renten på lånet mitt er høy til tross for at rentenivået i andre banker er lavere enn på lenge. Banken viser til at renten på lånet kun endres en gang i året. Er dette vanlig?
Ved opprettelse av pantelån i Spania er det vanlig at renten på lånet kun revideres en gang i året. Dette innebærer at dersom renten på ditt spanske lån ble revidert i oktober 2009, vil du forsette med den samme renten inntil oktober 2010, selv om lånerenten har gått ned i den mellomliggende perioden.

Mitt spanske lån var betinget av at jeg opprettet livsforsikringer. Livsforsikringen blir imidlertid bare dyrere og dyrere. Kan jeg kansellere livsforsikringen?
Ved opprettelse av pantelån i Spania har banken ofte betinget lånet av at du har en livsforsikring og dette kan medføre relativt store årlige kostnader. Jo eldre du er, jo dyrere vil forsikringen være. Ofte fastslår selve pantedokumentet (escrtura de hipoteca) at lånetager forplikter seg til å ha en livsforsikring. I disse tilfellene er det vanskelig å kansellere forsikringen, men du kan alltids bytte forsikringsselskap. I mange tilfeller vil du da kunne forhandle deg frem til en mye billigere livsforsikring. Dersom pantedokumentet derimot ikke sier noe om livsforsikring kan du som hovedregel fritt kansellere denne forsikringen.


Norsk jurist Line Juuhl og spansk jurist Roberto Ortega. Begge er ansatt i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. www.abwiig.no.

Av Norsk jurist Line Juuhl og spansk jurist Roberto Ortega

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet