Månedsmagasinet på Costa del Sol

 

Mange nordmenn har store kontantbeløp stående på innskuddskonti med lav rente. Med noen enkle vurderinger og økonomisk rådgivning kan du få mye mer ut av sparepengene.

Uansett hva du sparer til, er det viktig å ha et mål og en tidshorisont. Hvis det er deler av sparingen som ikke skal brukes i løpet av de neste to årene, er det mange plasseringsmuligheter i Nykredit med en avkastning som er vesentlig mer fordelaktige enn en vanlig innskuddskonto.

Norsk investeringsrådgivning i Spania
Som representant i Spania for Investerings- og Formuesrådgivningen i Nykredit, besøker jeg kontorene i Marbella og Alicante flere ganger årlig. Der kan jeg gi Nykredits kunder råd om relevante investeringer og formuesforvaltning når man eier en bolig i Spania, f.eks. om spanske regler for beskatning av arv og avkastning. I tillegg til Nykredits egne investeringsprodukter, samarbeider vi med Lombard i Luxembourg – én av de ledende tilbydere av Kapitalforsikringer i Europa.

Hva må du ta hensyn til?
Tenk over tilgjengelighet, tidshorisont og risikoprofil. Må sparingen være bundet og hva er tidshorisonten for å bruke den? Er du interessert i å investere i verdipapirer? Uansett kan jeg gi råd om de forskjellige mulighetene og sette sammen en god løsning som passer din risikoprofil.
Det er viktig å gjennomgå hele din økonomiske situasjon – ikke minst når man eier bolig i utlandet. Jo bedre man setter seg inn i den enkeltes økonomi og situasjon, jo mer man tenker i helheter, desto større blir det samlede utbyttet.

Noen muligheter for deg?
Jeg vil framheve følgende investeringsprodukter for nordmenn med bolig i utlandet:

Formueskonto: Gir deg én av markedets høyeste innskuddsrenter – enten i ett eller tre år. Jo lenger tid du binder pengene, desto høyere rente får du. Hvis du vil investere sparepengene før bindingstiden for Formueskontoen utløper, kan du fritt flytte sparepenger fra Formueskontoen til Nykredit Invest eller Privat Portefølje.

Privat Portefølje: Har du en investerbar formue på over 1 million norske kroner, tilbyr vi en individuell avtale om formuesforvaltning, inkludert en personlig formuesplan. Ut fra en aktuell status over din økonomiske situasjon, ser vi sammen på dine framtidige økonomiske mål og på hvordan de best kan nås.

Oppsparingsinvest: Til deg som vil spare dine frie midler og samtidig ønsker profesjonell forvaltning av dine investeringer. Dine investeringer forvaltes slik at den passer til din risiko og tidshorisont, og risikoen trappes ned i takt med at du nærmer deg tidspunktet når du vil bruke pengene.

Nykredit Invest: En investeringsforening der du kan investere i et allsidig tilbud av danske og utenlandske aksjer og obligasjoner – med stor spredning og derfor relativ liten risiko.

Kontakt Nykredit
Rådgiverne på Nykredits kontorer i Marbella eller Alicante kan fortelle når jeg neste gang kommer innom og kan avtale personlig rådgivning om investering og formuesforvaltning:
Nykredit Marbella, Centro Plaza 26, E-29660 Nueva Andalucia, Marbella
Tlf.: 952 905 26; E-post: marbella@nykredit.dk
 

Av Johnny Kirkeby, Nykredit i Marbella

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.