Det Norske Magasinet august 2014

  Velkommen til en ny utgave av Det Norske Magasinet.Les det her før det kommer på gaten.   God fornøyelse!   Les mere på www.norskemagasinet.com.