Ditt spanske liv fra begynnelse til slutt, del 7: Å bli gift

Vielse på rådhus
Man må henvende seg på kommunekontoret. Fra første henvendelse og til vielsen kan finne sted, må man regne med at det går ca. 10 uker.
Begge må ta med dåpsattest, empadronamiento (bevis på at man er innskrevet i kommunen), pass og residencia (oppholdstillatelse). Dessuten må man ta med to vitner.
Har man vært gift tidligere, må man dessuten ta med bevis på at man er skilt eller den tidligere ektefellens dødsattest.
Det koster ikke noe å bli viet på rådhuset.
Borgerlige vielser kan utføres av dommere, ordførere og i visse tilfeller utstasjonerte diplomater.

Vielse i spansk kirke
Begge parter må være katolikker for at dette kan la seg gjennomføre.

Europas svar på Las Vegas
Alle kan gifte seg i Gibraltar som er Europas svar på Las Vegas.
Det er ingen krav om oppholdstillatelse, og man kan bli gift i løpet av 24 timer. Man må henvende seg til de lokale myndigheter og ta med dåpsattest og pass. Vielser foretatt i Gibraltar er godkjent i hele verden.
Vielsen kan foretas på fire forskjellige hoteller eller i f.eks. Alameda Gardens.
Les mer på: http://www.gibraltar.gov.uk/hol/WhatTo/getting_married.asp

Særeie
Er det ikke gjort avtale om særeie, anses de eiendelene som paret anskaffer seg etter inngåelsen av ekteskapet som felleseie.
Unntaket er eiendeler man måtte arve, skadeerstatninger, samt utstyr man anskaffer seg for å kunne utføre arbeidet sitt.
Man kan selv velge om man vil beskattes felles eller hver for seg.

Leve i synd
Samboende par er også beskyttet av lovgivningen. Man bør likevel registreres som par ”pareja de hecho”.
Registreres man, har man de samme rettigheter som gifte par.

Lovgivningen
Den spanske lovgivningen anerkjenner både ekteskap inngått i religiøse sammenhenger, samt ved borgerlige seremonier, så sant begge parter er over 18 år.
Etter vielsen får man utstedt en ”Libro de familia” som er et offentlig bevis på at man er gift.
Ønsker man å gifte seg med en person med utenlandsk statsborgerskap, må personen ha gyldig oppholdstillatelse i Spania.

Norsk bryllup på Costa del Sol
Sjømannskirken på Costa del Sol, har vigselsrett. Forutsetningen for å foreta vigsel er at den ene av partene er norsk statsborger og at den andre ikke har spansk statsborgerskap. Det skyldes at spanske myndigheter ikke anerkjenner vielsene i den norske kirken her i landet.
Sjømannskirken i Calahonda er både kirke og gjestehus. For noen kan det være aktuelt å leie rom her i forbindelse med bryllupet. For informasjon om gjestehus og overnattingsmuligheter; se www.elcampanario.no. Der finnes det også bilder av anlegget.
Det er bryllup torsdager og lørdager kl.15.00 og kl.16.30.
Før man kan bli viet, må det gjennomføres såkalt ”Prøving av ekteskapsvilkår”.
Prøvingen skjer på folkeregisteret der en av partene bor. For brudepar som er bosatt i utlandet, skal prøvingen foretas der en av partene sist hadde registrert bolig i Norge. Prøving skjer ved at det sendes inn egenerklæringsskjema og forlovererklæring. Skjemaene finnes på www.kirken.no, under bryllup.
På bakgrunn av dette, utsteder folkeregisteret et dokument som kalles ”Prøvingsattest / melding om vigsel”. Denne tas med til kirken/presten som da kan foreta vielsen.
Paret skal deretter til samtale med presten en dag eller to på forhånd for å planlegge og øve.
Det koster 400 euros (450 euros fra 2010) for å gifte seg i kirken. Da vil det bli pyntet med hvite blomster på alteret. Kirken sender ut en liste til alle som skal gifte seg her med forslag til restauranter, fotograf, blomster.
Har du spørsmål, ta kontakt med Solveig på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Vigsel ved ambassaden i Madrid
Det er et vilkår også for vigsel ved ambassaden at minst en av brudefolkene er norsk statsborger og at ingen av dem er spansk statsborger.
Partene må selv sørge for prøving av ekteskapsvilkårene før vigselen kan finne sted. Dette gjøres av folkeregisteret der brudefolkene er registrert bosatt i Norge.
Dersom partene er bosatt i Spania, skal prøvingen foretas av folkeregisteret på en av partenes siste registrerte bosted i Norge. Ekteskapsattest fra bostedslandet må fremlegges for prøvingsmyndigheten. For norske borgere som har utvandret før 1964, foretas prøvingen av Sentralkontoret for Folkeregistrering, Skattedirektoratet.
Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselbok" fra Folkeregisteret. Originaldokumentet må sendes ambassaden i god tid før vigselen.
Attesten er gyldig i 4 måneder.
Vielser foretas på fredager i ambassadens lokaler. Vielser foretas ikke i ferieperioder. Det er til tider lange ventelister, og man må i god tid på forhånd ta kontakt med ambassaden. Vielsen er gratis.
Tidspunkt for vielsen må avtales på forhånd med ambassaden (tlf. 914 363 840 / e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) og før prøvingen av ekteskapsvilkårene har funnet sted. Det bes opplyst om egne vitner medtas.
Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med bestilling av hotell, frisør eller blomster og har ikke kapasitet til å svare på henvendelser vedrørende dette.
Pass for begge brudefolkene må medbringes vigselsdagen.
Vielsesseremonien holdes i utgangspunktet på norsk.
 

Influensa-panikk

 

Vi vet det godt: Influensaen kommer! Landene på den nordlige halvkulen forbereder seg på en epidemi, kanskje en pandemi, og mediene boltrer seg i noe som etter hvert ligner en grumsete skog av forvirrende og selvmotsigende opplysninger. Kanskje er det agurktiden på nyhetsfronten som har fått pressen til å skape en dommedagsstemning, for faktum er at det verken er snakk om pest eller Ebola, men et influensavirus som, i følge helsemyndighetene, neppe blir voldsommere enn de epidemier vi opplever hver vinter. Influensa A (H1N1) klassifiseres fortsatt ikke som en pandemi. Før vi kan ta et så kraftig ord i bruk, må hele kloden rammes av sykdommen i løpet av svært kort tid – og dette er noe som skjer svært sjelden.
I tillit til at våre lesere har fulgt godt med på influensasaken i sommer, vil vi her hoppe over alt snakk om smitte og symptomer og i stedet gå direkte til en oppdatering på vaksine- og behandlingssituasjonen her i Spania. Skulle du likevel ha behov for å lese om H1N1, har vi laget et oversiktelig skjema som viser forskjellene på vanlig influensa og den nye A-typen. Du finner det på www.norskemagasinet.com

VIP-vaksinen
Egentlig er det jo greit nok å være VIP, men i denne sammenheng er kallenavnet VIP-vaksinen ikke særlig flatterende. Hvem er viktig nok til å bli syk? Eller viktige nok til ikke å bli det? Hvorfor bestiller man ikke nok vaksiner til hele den spanske befolkningen? Når er den klar? Virker den i det hele tatt?
Spania har faktisk en plan, en influensaberedskap, som har vært klar siden fugleinfluensaen truet for noen år siden. Etter anbefaling fra WHO har Spania (akkurat som en lang rekke andre land) tilpasset denne planen til det nye viruset.
Myndighetene maner til besinnelse og minner folk på at det handler om felles ansvar for samfunnet (forebygging i form av høyt hygienenivå, å unngå panikkstemning, osv…). Staten har startet en kampanje som følges opp på tv, radio og internett, bl.a. med råd om hvordan man unngå å spre influensavirus.
Spania har kjøpt 37 mill. doser H1N1-vaksine, nok til ca. 40 prosent av befolkningen (hver person må ha to doser vaksine). Vaksinen vil først og fremst bli tilbudt risikogrupper i henhold til WHOs anbefalinger, og prisen for alt sammen er 226 mill. euros. Spania har handlet med sveitsiske Hoffmann-La Roche som har patent på Oseltamivir, bedre kjent som Tamiflu. Det har selvfølgelig vært en strålende forretning for sveitserne til tross for at selskapet siden juni har måttet finne seg i fri konkurranse på dette vaksinemarkedet der også spillere som GlaxoSmithKline nå blander seg inn med produktet Relenza.
De spanske helsemyndighetene har for øvrig en bestilling på 10 mill. doser influensamedisin som kan dempe symptomene, men som ikke virker direkte helbredende. Det kan ikke stilles garanti for effekten av vaksinen, dels fordi man ikke rekker å teste den ut 100% og dels fordi influensaviruset har det med å endre karakter og egenskaper underveis i spredningen. Derfor tilpasses medisinen hvert år det influensaviruset som herjer. Man regner med å ha vaksinen klar til oss her i Spania i høst. Er man i risikogruppen og tilknyttet Seguridad Social, må man ta kontakt med lege for å bli vaksinert. Vaksinen fås i første omgang ikke som vanlig medisin på apoteket. Er man ikke tilknyttet den offentlige spanske sykeforsikringen, bør man kontakte sitt private sykeforsikringsselskap eller konsultere de lokale og norske helsemyndighetene for videre veiledning.
Det spanske helsedepartementet: http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/gripeAH1N1.htm

Folkehelseinstituttet
www.fhi.no
Folkehelseinstituttet i Norge opplyser at det er bestilt nok vaksine til hele befolkningen. Det er ennå ikke bestemt hvem som først skal tilbys vaksinasjon, men det antas å bli personer med økt risiko for komplikasjoner og helsepersonell. Folkehelseinstituttet gir informasjon om epidemien og forebygging på sin hjemmeside.
I Spania antar man at 20% av befolkningen vil bli smittet. Man regner for øvrig med at de fleste av de smittede er friske igjen før vaksinene blir tatt i bruk.
Det er ifølge flere eksperter ingen grunn til at man kjøper vaksine til hele befolkningen i et land. For eksempel sier professor i medisin ved Universitet i Oslo, Jan Helge Solbakk, at Norge som – i likhet med Sverige - har kjøpt vaksine til alle, har kastet bort masse penger. Han begrunner det med at influensa A (H1N1) i de aller fleste tilfellene – om man i det hele tatt blir smittet - bare vil opptre som en vanlig forkjølelse eller som en lettere omgang influensa.

Jeg vil gjøre Europa mindre

Så her står jeg, 25 år med en master i media & kommunikasjon og uten jobb. Noen ganger føles det som om alt var bedre før. Bakgrunnen for å skaffe seg en utdannelse er at det skal være enklere å finne jobb, kjappere å få jobb og samtidig bedre betalt. Men det finnes jo ikke jobber. Eller - retter sagt - det finnes bare noen få jobber til mange søkere.

Jeg er født i Norge, men udannet i Sverige. Med en fot i hvert land kan jeg jobbe på begge språk. I Sverige, som har en sammenlagt arbeidsledighet på 7,9 %, finnes det fem jobber innenfor journalistikk på AMS´ hjemmeside (det svenske NAV-systemet). Tre av jobbene krever lang erfaring og bare en ønsker seg en medarbeider som akkurat er ferdigutdannet. Det finnes noen få jobber, men arbeidsmarkedet ser langt fra lyst ut. 1 juni i år var det 1.681 arbeidsledige journalister registrert på arbeidsformidlingen AF kultur i Sverige, ifølge nettestedet journalisten.se.
Samtidig viser en undersøkelse av bloggene til medlemmene av den sittende regjeringen i Sverige. 7.000 ”blogg-innlegg” ble gjennomgått, og i bare 83 av dem nevnes ordet ”arbeidsledighet”. Konklusjonen de trekker er at arbeidsledighet ikke er et tema som politikerne synes det er viktig å diskutere.
I Norge er situasjonen en annen. Arbeidsledigheten er totalt på 2,8 %, men NAV har bare én ledig jobb innenfor journalistikk. På journalisten.no annonseres det tre ubesatte stillinger innenfor journalistikk, men alle er vikariater på toppen ett år. Til tross for at arbeidsledigheten er lav, har den gått opp siden i fjor. Det er registrert 28.900 flere arbeidssøkende, i følge NAV. I Spania er den totale arbeidsledigheten på 18 %. Det er den høyeste ledigheten i EU akkurat nå.
Jeg kan nok glemme å jobb enkelt, kjapt og med høy lønn. Hvis jeg klarer å finne en jobb i det hele tatt, har jeg nok klart det nesten umulige.
Det mest smarte å gjøre ser ut til å være å få en jobb i Norge. Det finnes noen få jobber og lav arbeidsledighet. Men med et studieår i USA bak meg har ikke reisetørsten blitt mettet. Dessuten bodde jeg som liten tre måneder i Nueva Andalucía, og dit vil jeg tilbake.
- Det er ikke vanskelig å få jobb der, sier mamma som jobbet på Costa del sol som ung.
Men 70-tallet er ikke lenger. Likevel vil jeg prøve lykken, og denne artikkelen er laget for å få en fot innenfor mediebransjen.
Men det er ikke bare økonomien og arbeidet som har forandret seg siden 70-tallet. EU/EØS gir flere muligheter. Jeg kan bo, fly og jobbe stort sett hvor jeg vil, noe som var vanskeligere på 70-tallet. Europa og verden blir mindre, og sjarmen med 70-tallets reisefeber er borte. Ingen stempler, ingen pesetas og fructis sjampo selges overalt. Men noen ting er og forblir spansk og norsk.

Kaffe solo er og forblir sterkt kaffe i små kopper og Ali bryggekaffe er og forblir en kurerer av gruff. I Malaga er det feriatid i august og ”traje flamenco” finnes i alle stiler, farger og størrelser. I Norge er det 17. mai der nasjonaldrakta stråler som en skinnende sol på hver enkelt, og det norske flagget finnes fast i hver hånd. I Malaga ser jeg en blomst bak hvert øre og en vifte i hver hånd. Chorizo, tortilla og gambas al pil pil spises best under stekende sol. Spekeskinke, ribbe og surkål spises best når jula står for døren. Mye kan forandres, men det finnes alltid forskjeller som gjør oss unike.
Men det finnes da ingenting som sier at kaffe solo ikke kan drikkes i Norge og Ali bryggekaffe ikke kan drikkes i Spania. Det som gjør oss forskjellige gjør oss forskjellige, uansett hvor vi er. Da jeg besøkte Malaga og fant forskjellene fikk jeg bare mer lyst til å flytte til Spania, men jeg blir ikke mindre norsk bare fordi jeg ikke bor i Norge. Økonomien er dårlig i hele Europa, ja i hele den vestlige verden, men jeg kan ikke la det stanse meg fra å gjøre det jeg vil gjøre. Den logiske beslutningen er å søke jobb i Norge, men det er ikke det jeg vil.
Jeg vil fortsette å se verden og jeg vil jobbe med det skrevne ord. Jeg vil lære meg nye språk og møte nye mennesker. Jeg vil bidra til å gjøre Europa enda litt mindre og jeg vil klare å gjøre det synes umulig.
 

Ditt spanske liv fra begynnelse til slutt del 5: Å bli lønnsmottaker


Mange ganger starter et ansettelsesforhold med en korttidskontrakt fordi arbeidsgivere kan være redd for å tilby en fast kontrakt som kan koste dem dyrt hvis de senere er nødt til å avskjedige den ansatte.
Arbeidsgiveren har rett til å gi arbeidstakeren en seksmåneders kontrakt som kan deles opp i to ganger tre måneder før medarbeideren må tilbys fast kontrakt(contrato fijo), - dersom ansettelsesforholdet ønskes forlenget.

Minimumslønn
Minimumslønnen er nå på 624 euros for en ufaglært arbeider. Ellers avhenger lønnen naturligvis av hvilke overenskomster som gjelder innenfor de ulike bransjene.

14 lønninger i året
I noen avtaler inngår pagos extras. Det betyr at man får en ekstra månedslønn i juli og desember.

Seguridad Social
Arbeidsgiveren innbetaler rundt 32 prosent av grunnlønnen din til Seguridad Social. Dette beløpet dekker sykeforsikringen, men også arbeidsløshetstrygd og pensjon.
Ikke utearbeidende ektefeller og barn(fram til fylte 26 år) er også dekket av den offentlige sykeforsikringen.

Inntekstskatt
Arbeidstageren betaler også Seguridad Social og skatt.
Seguridad Social utgjør 4,7 prosent i sykeforsikring, 1,6 prosent i arbeidsløshetsforsikring og 0,10 prosent i etterutdanningsbidrag, altså i alt 6,4 prosent av bruttolønnen.
Skatten ligger på mellom 2 og 48 prosent.
Hvis man tjener under 22.000 euros i grunnlønn i året, behøver man ikke sende inn den årlige selvangivelsen til skattemyndigheten(Hacienda). Denne skal ellers leveres mellom 1. mai og 30. juni.
Man bør ved inngåelse av arbeidskontrakt definere familiesituasjonen overfor arbeidsgiveren fordi det påvirker skatteforholdene. Du får skattefordeler hvis du har barn, boliglån. Dessuten avhenger skatten også av inntekten til ektefellen, om du har.

Arbeidstid
Offisielt er normal arbeidsuke nå 40 timer.

Rett til pauser
Man har rett til 15 minutters betalt pause hver dag.

Ferie- og ferielønn
Man har normalt rett til 30 dages betalt ferie per år. Begrepet feriepenger eksisterer derfor ikke, man får ganske enkelt bare utbetalt samme lønn under ferien.
Feriekalenderen er januar-desember.

Arbeidsløshetstrygd
Er man jobbsøker, bør man besøke nærmeste INEM-kontor. Der kan de være behjelpelige med å skaffe deg en jobb, i tillegg til en rekke kurs.
Det er også på dette kontoret at man søker om arbeidsløshetstrygd.
Man må ha arbeidet i minst 12 måneder for å ha rett til arbeidsløshetstrygd. Da har man rett til fire måneders trygd som utgjør 70 prosent av lønnen de første seks månedene. Deretter faller beløpet til 60 prosent, men kan maksimalt være på 1.100 euros.
Har den arbeidsløse familie å forsørge, kan man få tildelt mer i trygd. Den maksimale perioden for trygdetildelinger 18 år, og det kreves seks års ansettelse for å spare opp til maksimal ytelse.

Fagforeninger
Arbeidsløshetstrygd har derfor ikke mye med fagforeningene å gjøre. Ønsker man å bli medlem av en fagforening, kan du sjekke dette på www.ugt.es. UGT er Union General de Trabajadores.

Offentlige stillinger
Mange søker arbeid innenfor det offentlige fordi en jobb i det offentlige vanligvis er mer sikker enn i private sektor. Man må normalt være forberedt på en lang rekke tidkrevende og kostbare opptaksprøver for å komme i betraktning.
I stillingsannonser og på internett bør man se etter ordet ”oposiciones”(offentlige stillinger).

Pensjonsoppsparing
Gjennom de månedlige ytelsene til Seguridad Social tjener du opp retten til fødselspermisjon og arbeidsløshetstrygd, samt pensjon. For å få full pensjon, som er 100 prosent av gjennomsnittet av grunnlønnen gjennom de siste 15 årene, må du ha arbeidet i 35 år. Man vil fortsatt være dekket av den offentlige sykeforsikringen.

 

Ville og herreløse katter og hunder i Spania

Mange ting er komplisert her i Spania på grunn av det tunge byråkratiet. Det er likevel én ting som er lettere her enn i Skandinavia – nemlig å få seg hund.
Hvis du i det hele tatt er på jakt etter kjæledyr, kan du ikke unngå å få et nytt, lite firbent familiemedlem. Tilbudet av kjæledyr er enormt. Små hundevalper som bare er et par uker gamle, selges for en slikk og ingenting på markedene. Ellers forlates kattunger og hundevalper ofte i pappkasser og håpet er at noen snille mennesker forbarmer seg over dem og tar seg av dem. Noen mennesker gir ofte bort små valper og kattunger til barn, mange ganger uten at foreldrene er blitt spurt. Kanskje ser du en liten og fortapt hund vandre langs landeveien, og da klarer du ikke å motstå fristelsen å stoppe opp og ta den med hjem.

Herreløse hunder
En sikker måte å få hund eller katt på er å besøke en kennel for eierløse hunder. Det finnes hunder i alle størrelser og raser; valper, fullvoksne, raserene og blandingshunder.
For rundt 100 euros kan du få en fullt vaksinert, sterilisert, identitetsmerket og dyrlegeundersøkt hund eller katt.
Ulempen er at det synes å være like lett for folk å kvitte seg med en hund som det er å anskaffe den. Resultatet av denne håndteringen er at det i Spania finnes hundretusenvis av ville, eierløse hunder som går en ukjent skjebne i møte. Disse hundene føder årlig en million valper, og det lykkes bare et fåtall av dem å finne seg et godt hjem.

Hvem har skylden?
Hvem har skylden for at det finnes så uhørt mange eierløse dyr i Spania? I første omgang er det dem som anskaffer seg et kjæledyr uten å tenke på ansvaret, dessuten myndighetene som ikke er i stand til å ta seg ordentlig av problemet.
Men man kan ikke skyve hele skylda over på den spanske befolkningen, ettersom problemet synes å være større ved turistområdene. En årsak kan være at visse land har svært strenge regler for innførsel av dyr. Når fastboende utlendinger eller turister forlater Spania, er de derfor nødt til å etterlate kjæledyrene sine her.
For noen år siden var det umulig å importere hunder til Storbritannia fra det europeiske kontinentet. Det er derfor vanskelig å si hvor mange dyr som ble forlatt på grunn av dette.

En inhuman løsning
Problemet med eierløse og ville hunder er kompleks og uten noe entydig svar. En løsning kunne være å gjøre som man gjorde i England da man konsekvent utryddet alle ville hunder og katter. Men denne drastiske beslutningen ble ikke godt mottatt i befolkningen. Likevel førte handlingen til at etterspørselen etter dyr ble større enn tilbudet, og det førte til at dyrenes status ble høyere. I dag kan man i England bli tvunget til å stå i kø og betale opp til 150 pund for å bli eier av en vanlig huskatt. Eierne av disse kjæledyrene er oftest velmotiverte og har nøye overveid beslutningen om å skaffe seg et husdyr.

Private organisasjoner
I Spania er det mange eksempler på at private organisasjoner har minsket flokken av herreløse katter. Ettersom katten er et nyttedyr som holder rottebestanden nede, har flere urbanisasjoner forsøkt å løse problemet med å holde kattebestanden på et passende nivå ved først å vurdere, hvor mange katter man har bruk for.
Etter at disse har blitt undersøkt av dyrlege, blir de vaksinert, sterilisert og får ormekur. For å kunne bli gjenkjent, skjæres en liten bit av det ene øret bort. De andre kattene avlives. Hvert år telles og inspiseres kattene. Syke og forsvunne katter erstattes av nye.

Kulturell innstilling
Selv innen Europa er det stor forskjell på hvordan man betrakter hunder og katter. I det multikulturelle Andalucía gjenspeiles de forskjellige nasjonalitetene måte å tenke på i holdningen overfor dyr. Barn i for eksempel Skandinavia lærer tidlig at dyr er levende vesener med følelser som man må vise respekt for: Indira Ghandi har en gang sagt at et lands utviklingsnivå kan måles på hvordan man behandler dyrene sine. Mon tro om det ikke ligger mye sannhet i denne påstanden.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.petvetkamu.com

Tlf. 952 667 333

Siste nytt

PSOE og Podemos med nytt regjeringsforslag · Flere trafikkul…

Rotaryklubbens årlige Charity Walk i San Pedro i morgen lørdag   Været ser lovende ut for en ...

Kortnyheter

Valgresultat uten klarhet · Ingen eseltaxi om du er for tung…

Valgresultat uten klarhet   Maktbalansen i spansk politikk beveget seg bare noen få millimete...

Kortnyheter

Flere selskaper vil tilby togruter fra Málaga – Madrid

Seks selskaper har søkt om muligheten for å kunne tilby ruter for høyhastighetstog i Spania. Blant...

Kortnyheter

Ny økoturisme i Málaga · Ingen klarhet rundt valget · Ingen …

Ny økoturisme i Málaga   Málagas turistguider vil fremover fokusere mer på økologi under si...

Kortnyheter

De siste artiklene - Det Norske Magasinet

EL GORDO: Det store spanske julelotteriet

Startet i 1812 Loteria de Navidad, også kalt El Gordo, er et spansk lotteri med lang historie. Det ...

Kultur

Málaga CF – Skamplett

Byrådet i Málaga med borgermester Francisco de La Torre i spissen, Junta de Andalucía, og en hel bef...

Sport

Møt forfatter Marit Figenschou - Tok en omstart i Marbella

Marit Figenschou var lenge karrierekvinnen som jaget ytre bekreftelse. Hun var JA-mennesket som al...

Tema & Profiler

LA Organic Experience

Hva har designeren Philippe Starck, oliven og Ronda til felles?- LA Organic Experience   Byen...

Tema & Profiler

Det er høst – og tid for kastanjer

Kveldene har blitt mørkere, temperaturen har sunket og antall turister i shorts og t-skjorte har gåt...

Kultur

Kameleonen – et kjærkomment innslag i spansk natur

Når det gjelder reptiler må kameleoner sies å være blant dyrene som fanger mest oppmerksomhet. Evnen...

Tema & Profiler

Nervebetennelse

Jeg ble kontaktet av en av mine meget gode kunder gjennom mange år, som spurte om jeg ville skrive e...

Helse

5 enkle råd for å få det bedre

Psykisk helse og lidelser er fortsatt tabu i mange land. I forrige måned markerte man Verdensdagen f...

Helse

Utflukter & Reiser

10 favoritter i Andalucía og Costa del Sol

Naturlig nok vil de fleste som tilbringer en del tid i Andalucía og langs Costa del Sol etter hvert finne sine egne favorittsteder, det være seg alt i fra favorittsteder og byer til favorittstrender. Her følger en liten oppsummering av redaktørens favorittsteder, samt en oppfordring til våre kjære l...

Utflukter & Reiser

Silbo - La Gomeras plystrespråk

Det fjellrike terrenget med dype kløfter legger ofte adskillige kilometers avstand til nærmeste nabo for befolkningen på La Gomera. Siden tidenes morgen har man derfor kommunisert med hverandre ved å plystre, med en teknikk som gjør den hørbar på opp til fire kilometers avstand. Det er mye lengre en...

Utflukter & Reiser

Moclín – en ukjent perle med en spektakulær vandre…

Moclín er en liten landsby som ligger ca. 32 km. nordvest for Granada. Byen har et spektakulært festningsverk, som stammer fra den gangen det var maurerne, nærmere betegnet Nazari-slekten, som hersket i Granadaprovinsen. Byen ble betegnet som ´el escudo de Granada´ – Granadas skjold, idet den utgjor...

Utflukter & Reiser

Kultur

Det er høst – og tid for…

Kveldene har blitt mørkere, temperaturen har sunket og antall turister i shorts og t-skjorte har gåt...

Kultur

Teresas hånd i Ronda - som Franco…

De spanske kirkene bugner med relikvier. De skulle gi guddommelig beskyttelse og utrette mirakler. E...

Kultur

EL GORDO: Det store spanske julelotteriet

Startet i 1812 Loteria de Navidad, også kalt El Gordo, er et spansk lotteri med lang historie. Det ...

Kultur

Sport

Málaga CF – Skamplett

Byrådet i Málaga med borgermester Francisco de La Torre i spissen, Junta de Andalucía, og ...

Sport

Málagas hærfører: Víctor Sanchez del Amo

Han tok over et Málaga som etter en svært god start i Segunda División, var i fritt fall o...

Sport

Los Vikingos - Startet høst spill på Mijas Golf Klubb

Los Vikingos er en golf klubb for nordmenn på Solkysten og spiller turneringer hver 14 dag...

Sport

Annet

LOS VIKINGOS – SPILL PÅ...

LOS VIKINGOS – SPILL PÅ EL PARAISO 10. OKTOBER 2019. Los Vikingos er en golf klubb for nordmenn på Sol kysten og spiller turneringer hver 14 dag på forskjellige baner på Costa del Sol. Høstens andre...

Golf

Mer enn bare skole

Målet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling, siterte Trude under årets fø...

Annet

Nytt fra den Norske Skolen 19/20

Høstmånedene på Den Norske skolen, Málaga har bydd på friluftsaktiviteter, ekskursjoner og miljøskapende tiltak; -vi har kost oss veldig! Elevene har funnet sine plasser i klassemiljøene, og flere av ...

Annet

Tema & Profiler

Møt forfatter Marit Figenschou - Tok en omstart i Marbella

Marit Figenschou var lenge karrierekvinnen som jaget ytre bekreftelse. Hun var JA-mennesket som al...

Tema & Profiler

LA Organic Experience

Hva har designeren Philippe Starck, oliven og Ronda til felles?- LA Organic Experience   Byen...

Tema & Profiler

Kameleonen – et kjærkomment innslag i spansk natur

Når det gjelder reptiler må kameleoner sies å være blant dyrene som fanger mest oppmerksomhet. Evnen...

Tema & Profiler

30 år etter uværet som satte Málaga ut av spill

Klokken ett om ettermiddagen ble dag til natt da kullsvarte skyer drev inn over Málaga og himmelen å...

Tema & Profiler

På den annen side… Er Thomas Cook en ny Lehman Brothers?

Noen bekymrer seg mer enn andre. Og for noen er det allerede en gammel, uinteressant nyhet. Det ødel...

Tema & Profiler

Velkommen

Demonstrasjoner er ensbetydende med misnøye, og i øyeblikket pågår det en rekke demonstrasjoner rund...

Tema & Profiler

Norrbom Marketing

Kontakt

Leserservice

seksjoner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com