Hvorfor det er til alles beste at også chiringuitos´ene overholder loven

Strandbarer og -restauranter som med navnet chiringuitos skjæres over én kam, skal ligge minst 100 meter fra vannkanten. Det er nemlig forskjellen på bølgenes maksimale lavvann og deres høyeste nivå. Strandbarene må høyst være på 150 kvadratmeter.


Det burde være lett forståelige regler, og de inngår i kystloven, Ley de Costas, som ble innført i 1988. Etter 20 år mente miljøvernminister Elena Espinosa, som kysten hører under, at alle burde ha hatt tid til å forstå og til å implementere lovgivningen, samt til å gjøre de nødvendige nedrivninger, innskrenkninger og lignende. Det var likevel ikke tilfelle.


I stedet lot eierne og også kommunene som har ansvaret for barenes åpningslisenser, til å ha sett mellom fingrene på lovovertredelsene. Barene ble bygget tettere og tettere mot vannkanten. Fra å være små skur eller trehytter med stråtak der man grillet sardiner over oliventrær i en gammel fiskebåt og bare serverte is på pinne og tintos de verano, laget på Don Simón, ble noen av dem omgjort til restauranter i betongkonstruksjoner på over 500 kvadratmeter som ikke synes å ha fulgt noen form for byggestil eller stil overhodet.


Etter at man begynte å håndheve loven, er enkelte blitt revet ned. Ramaskrikene over beslutningen som ifølge motstanderne truet det som ble ansett for å være en svært viktig del av strandkulturen og det glade badelivet, var så kraftige at man skulle tro at planen var å stenge dem for all evighet. Det var ikke meningen.

Alle eier strendene
Strandbarene er en del av vår kultur og bør ligge i vannkanten, mener eierne av barene. Det samme gjør opposisjonspartiet, Partido Popular, men med et valg like om hjørnet, beklager de konservative seg for øyeblikket over alt.


I Andalucía beskjeftiger de knapt 750 chiringuitos´ene rundt 40.000 mennesker og omsetter for en halv milliard euros. Bare langs strendene i Málaga-provinsen der arbeidsløsheten krabber opp mot 30 prosent, finnes det over 300 barer og restauranter. Så ut fra samme hensyn som da regjeringen utsatte avgjørelsen om et totalt røykeforbud på restauranter fordi det ikke var bra for sysselsettingen i restaurantbransjen, har man derfor i dette tilfellet valgt å vente med bulldoserne.


Men det er jo ikke fordi det ikke er et mål med loven som fastslår at alle strender tilhører alle spanjoler, og ingen – heller ikke en strandbar – kan hindre adgangen til vannet. Så for å sikre denne adgangen og selvfølgelig samtidig forhindre overbebyggelse langs strandkanterne, ble loven som sier at barene skal ligge minst 100 meter fra strandkanten vedtatt. Årsaken til at de maksimalt må være på 150 kvadratmeter er estetisk. Og det er heller ikke fordi bareierne ikke har hatt tid til å oppfylle kravene eller at kommunene ikke har hatt tid til å sørge for at reglene blev implementert. Men situasjonen er altså fortsatt ikke avgjort, og myndighetene - det vil si Costas i miljøverndepartementet i samarbeid med kommunene - vurderer sak for sak om en bar kan holde åpent eller ikke til de har bygget om, revet ned eller gjort det loven krever. Et eksempel er Estepona der 19 chiringuitos har fått sine åpningstillatelser, mens de to som ikke overholdt reglene, må flytte.

Er de virkelig et aktiv for turismen?
Strendene og fine strandbarer tiltrekker seg turistene som bekjent er områdets viktigste inntektskilde. Men det er synd at man tillader å minske denne inntektskilden ved å tillate monster-bunkere som like gjerne kunne ligget ved Novosibirsk. Disse betongklossene er nettopp et bilde på den masseturismen og utnyttelsen som spesielt Costa del Sol bør forsøke å ta avstand fra.


Og hvorfor mener noe at nettopp chiringuito-bransjen ikke må overholde lovene? Gir grillede sardiner og coquinas med sand i rett til fritt leide?
Cirka 80 prosent av barene har fortsatt ikke åpningstillatelser, eierne beklager seg over at de må vente på at kommunen og miljøverndepartementet treffer en beslutning og enten utsteder tillatelsen eller beordrer etablissementet revet ned. Men man har ikke noe å frykte dersom chiringuitoen bare ligger over 100 meter fra vannkanten og ikke er på mer enn 150 kvadratmeter.


I fjor lovte regjeringen at man i andre kvartal i år ville overføre ansvaret for strandbarene til Junta de Andalucía, men det har fortsatt ikke skjedd. Men spørsmålet er om det vil bety noen forskjelle. En ulovlighet er en ulovlighet.


Til sjuende og sist - og når man ikke lenger behøver betale åtte euros for fem grillede sardiner og tre euros for et glass tinto de verano og når man i stedet for betongklosser får smakfullt bygde strandbarer å se på - vil det vise seg at implementering av lovgivningen er til turismens og dermed til alles beste.

Slingbox

Denne måneden er emnet slingbox. Hva er det, hvordan håndterer man den og hva kan den brukes til?

Hva er en Slingbox?

En Slingbox er en liten kasse som på baksiden har forskjellige inn- og utganger.
Den primære utgangen er Ethernett-porten som kobles til din internett-router, og den primære inngangen er antenneinngangen. Den nye versjon av Slingbox Pro har flere innganger enn tidligere modeller og bl.a. også en inngang til innhold i High Definition.

Prinsippet er det samme uansett hvilken port du benytter. Slingbox´en fôres med et signal som den så deler gjennem Ethernett-porten, først og fremst til ditt nettverk, men også ut på internett slik at du dermed kan se dine fjernsynsprogrammer i utlandet.

For å få adgang til tv-kanalene dine eller til andre kilder, må det installeres software på den datamaskinen som skal ha forbindelse til Slingbox´en. I softwaren tastes det en ID-kode som er helt unik for hver enkelt boks, og det kodeordet som er definert på nettverket som boksen er tilsluttet.
Gjennom en database finner man automatisk fram til boksen og vips, så er alt på plass. Takket være en intern tuner kan man til og med kode inn og skifte mellom alle de kanalene man vanligvis har hjemme og altså se mens man er på ferie. Med slingbox´en følger nemlig en slags infrarød oppfanger som kan plasseres foran for eksempel en digital set top-boks. På den måten blir det nå mulig, på avstand, å styre apparatet rent fysisk på samme måte som om du hadde sittet foran det med en fjernkontroll i hånden. Med softwaren får du fram en virtuell fjernkontroll, og de vanligste funksjonene kan nå styres. Det må i den forbindelse sies at man ikke kan skifte kanal under ferien, uten at apparatet også vil skifte hjemme i stuen. Altså, bare én seer om gangen. Dette er altså ikke en løsning for å dele et tv-signal på flere datamaskiner samtidig eller i et nettverk. I forbindelse med softwaren må det nevnes at det også er produsert en versjon for mobiltelefoner.

Hva med kvaliteten?
Flere ting spiller inn her. Når man streamer et signal ut på internett, er man først avhengig av upload-hastigheten for å sende ut signalet, og dessuten download-hastigheten for å hente det ned igjen. Signalet blir utsatt for en masse underveis, og et analogt kabel-tv-signal er det ikke nødvendigvis lurt å starte med. Tar man mulighetene med i betragtningen, er det tross alt ganske imponerende. Du får adgang til alle dine tv-kanaler overalt på kloden, og du kan til og med skifte mellom dem, slik du kan på tv´en din hjemme. Kvaliteten er varierende, men i forhold til at dette er direktesending, er det lettere å akseptere. På nettverket hjemme er kvaliteten mye bedre, og man kan gjerne ta med seg en bærbar pc rundt i huset og bruke den som et ekstra tv.

Det vil si, du må ha en god upload - og download linje, for at det skal fungere bra ”ute i verden”, men fordi internetthastigheter ikke er så dyrt lenger kan jo det aksepteres.

Konklusjon
Vår konklusjon er at det er en smart løsning, særlig hvis man beveger seg rundt i verden eller bor i utlandet deler av året. Det er ikke vanskelig å sette opp, og det følger forøvrig med gode bruksanvisninger for å sette opp systemet. Så er du i utlandet og savner tv-nyhetene, sporten, osv., kan du få ordnet alt via Slingbox.

Internettsikkerhet for barn bør prioriteres høyt

Det gjennomføres etter hvert mange kampanjer rundt om i hele Europa som har til hensikt å hjelpe barn og tenåringer med sikker surfing på internett og samtidig beskytte dem mot ubehagelige opplevelser.

- Det er da også helt nødvendig, sier Janus R. Nielsen fra MYSecurityCenter - et av Europas ledende firmaer innenfor pc-, internett- og mobilsikkerhet for private.
- Problemet blir større og større. Barn blir i dag flasket opp med internett, og de er ofte superbrukere før de fyller 10 år. Farene er mange og vi føler at det er svært viktig å forsøke å opplyse dem som overhode mulig. Som en ansvarlig virksomhet forstår vi viktigheten av å øke folks forståelse for hvordan man sikrer seg selv og ikke minst barna sine når man er online, sier Janus R. Nielsen. Det er egentlig også på denne bakgrunnen at vi har takket ja til å delta svært aktivt i slike kampanjer.

Hva sier ekspertene?
Eksperter mener at ved å øke bevisstheten om online-risiko i tidlig alder, vil barna være bedre beskyttet når de blir eldre. Barn som opplever problemer når de er online, har gradvis blitt yngre og yngre. Når barnet sitter foran datamaskinen, har det ofte adgang til webcam slik at det er fritt utsyn til "offeret", og små barn forstår ikke faren ved å fortelle hva de heter eller hvor de bor. Risikoen som barn utsettes for er helt unødvendig, og installerer man software med "foreldrekontroll", har man kommet langt av sted. MYSecurityCenter har foreldrekontroll innebygget i sin nye MYInternetSecurity GOLD 2010, men sier samtidig at det selvfølgelig ikke fritar foreldrene fra å være oppmerksomme.

Barn og sosiale medier
Internett og barns bruk av sosiale medier er den verden vi lever i, og det er foreldre og skoleverk nødt til å erkjenne. Selv om barn vet mer om teknikk og nettsurfing, så er det fortsatt de voksne som har lengst erfaring med livets normer og regler, gleder og farer. Som voksen bør man ta noen forholdsregler og snakke jevnlig med barna om hva de gjør på internett.
På tross av det faktum at barn, innenfor de fleste sosiale medier, må være 12-13 år for å få en profil, tyder mye på at mange av de yngre barna, helt ned til 6-7 år, finnes på sosiale nettverkssteder. Tendensen er likevel at de barna som blir "ofre", er i alderen 10 år og oppover, og at tenåringsjenter er den mest utsatte gruppen. Med kampanjene håper man på bedre å kunne forebygge uheldige situasjoner og via opplysning til og med forhindre at det skjer overgrep. Det viktigste er likevel at foreldre tar hånd om barna sine og sikrer dem ved bruk av sikkerhetssoftware.

MYSecurityCenter's 5 gode og enkle råd til foreldre

  1. Sett grenser framfor forbud! Hvis du selv følger med, er det lettere å sette noen realistiske grenser for hva som er god atferd på nettet. Lag avtalene sammen med barna.
  2. 2. Nysgjerrighet og grensesprengning er naturlig. Prøv om du kan være sparringspartner i stedet for en løftet pekefinger.
  3. Vær oppmerksom på forandringer hos barn. Er de sure og leie? Virker de bekymret? Vis dem at de kan snakke med deg om det som opptar dem og lytt til dem.
  4. Start dialogen over kveldsmaten (ikke forhør), la barna fortelle om sine opplevelser på nettet. Hvilke sider var spennende og hvorfor?
  5. Du kan ikke alltid være til stede når barna går på internett. Lær dem å bruke sin kritiske sans. Ikke minst når de møter nye mennesker på nettet. Spør dem om hva de vil fortelle til en fremmed - og om de vil møte vedkommende i den virkelige verden?

Les mere om MYIntenetSecurity GOLD 2010 med innebygget foreldrekontroll på: www.mysecuritycenter.com/norskemagasinet.

Enda et røykforbud

Hvorfor blir det nå innført et forbud mot røyking i alle offentlig tilgjengelige lokaler? Og hvorfor vil det etter all sannsynlighet ikke spille noen rolle?

Kongressen har endelig vedtatt en skjerping av røykeloven. Når den derimot skal tre i kraft, er ikke bestemt, men det antas at det vil skje ved årsskiftet. Heretter vil det bli slutt på all røyking innendørs i barer og restauranter. Det høres strengt ut, og er det også, men den raske og radikale endringen skyldes at den nåværende røykeloven som ble innført for bare fire år siden, ikke har ført til færre røykere. Tvert imot.

Det vil fortsatt være tillatt å røyke utendørs, for eksempel på terrasser, stadioner og tyrefekterarenaer, og hotellene får fortsatt lov til å tillate røyking på 30 prosent av hotellrommene.

Flere arbeidsløse og nytteløse investeringer
Restaurantbransjen har protestert kraftig mot lovendringen fordi man har regnet ut at et forbud vil bety at rundt 60.000 etablissementer ville bli nødt til å stenge, med 300.000 flere arbeidsløse som følge. Man henviser til Irland der 30 prosent av alle puber skal ha måttet stenge på grunn av landets fullstendige røyeforbud.
Bransjen beklager også at mange barer og spisesteder i 2006, da den nåværende røykeloven ble innført, bygde om og satte opp skillevegger for å imøtekomme lovens krav. Disse investeringene blir nå verdiløse, før mange restauratører er ferdige med å betale avdragene på lånene.
Helseminister Trinidad Jiménez har likevel sett seg nødt til å konsentrere seg om det som er hennes jobb, nemlig befolkningens helse. Hun dytter nå også på for å få den nye loven fram til avstemming.
PSOE, IU-ICV og ERC stemte for, og det var nok til å få vedtatt loven. Konservative PP har derimot kritisert helseministeren for ikke i sterk nok grad å ha understreker de helsemessige risikoene ved røyking. Partiet har påpekt at det siden den siste lovendringen er flere som røyker og at man ikke kan forvente at nok et forbud vil gi andre resultater.

Flere spanske røykere, færre europeiske
Statistikker er ofte vanskelige å komme utenom, og det gjelder også i denne sammenhengen. Det er selvfølgelig trist at flere servitører og kokker blir arbeidsløse og at mange restauranter må stenge. Men er ikke myndighetene nødt til forsatt å forsøke å få oss til å droppe denne uvanen?
Ifølge en undersøkelse foretatt av Eurobarometer, røkte 34 prosent av landets befolkning i 2006. I dag røyker 35 prosent.
Til sammenligning falt den gjennomsnittlige prosentsatsen i samme periode i EU fra 32 til 29 prosent. Det skyldtes ikke grekerne som med 42 prosent røykere holder den europeiske rekorden, mens svenskene med bare 16 prosent ligger på motsatt ende av skalaen. Av de 27 EU-landene har tallet på røykere steget i 10 land, mens tallet i de resterende 17 har blitt færre.
Likevel konsumerer den gjennomsnittlige europeiske røykeren 14,4 sigaretter hver dag, mens en spansk røyker i gjennomsnitt røyker 13,9. Grekere og kyprioter sneiper røyken 21 ganger om dagen. 52 prosent av alle arbeidsløse røyker, noe som naturligvis peker på en sammenheng mellom stress og røyking.
Av de over 55 år røyker bare 17 prosent, så de fleste røykere finnes i en annen aldersgruppe.

Flere unge begynner
Den høyere prosentsatsen av røykere skyldes ikke bare at vi har så store problemer med å slutte, men også at flere unge faktisk begynner å røyke.
Av unge mellom 16 og 24 år røyker hver tredje, viser en undersøkelse foretatt av den spanske kreftforeningen AECC. Det anser man som særlig problematisk, ettersom lungene først er fullt utviklet rundt 22-årsalderen. Det hører med at røyking fra tidlig alder kan forkorte livet med 14 år.
I juni lanserte foreningen i samarbeid med et større nettverk av organisasjoner gjennomført en kampanje mot røyking under slagordet "Uavhengig av tobakk".

Informasjon og prevensjon
I en tid da selv røykere er tilhengere av forbud og restriksjoner, fordi alle er helt bevisste om konsekvensene av røyking. Fordi det ikke lenger er kult å røyke, venter også mange innbitte røykere på hjelp. Og det er på dette området det konservative opposisjonspartiet mener man bør satse, ikke på et lovverk som - dersom man skal dømme ut fra den siste omgangen med røykeforbud - likevel ikke nytter. Man må satse mer på preventiv informasjon og utdannelse og på hjelp til røykeavvenning, forkynner PP. Bare 28 prosent av alle europeiske røykere skal likevel ha prøvd å holde opp, så også blant røykerne er det åpenbart behov for informasjon.
Før den nye loven ble vedtatt, var det allerede bestemt at alle sigarettpakker heretter skal ha et bilde i form av for eksempel tjærefylte lunger eller tilstoppede vener. Tobakkindustrien mener likevel at det tar tid å tilpasse seg loven. Derfor har fabrikantene 12 måneder på å innfri den. Vi antar at de venter til siste øyeblikk med å sette loven ut i livet.
I mellomtiden venter vi andre på lovbestemmelser som skal forby overspising, alkoholmisbruk og bileksos, samt på enda flere røykeforbud som for eksempel forbud mot røyking i biler og på utendørs fellesområder.

Økonomisk kirurgi

Spareoperasjonen skal etter flere år med økning i offentlige utgifter, kutte 15 milliarder på budsjettene i 2010 og 2011.
Pensjonister, offentlig ansatte og vordende foreldre står merkelig nok laglist til for hugg. Men hva er det som har fått den sosialistiske regjeringen til å la innsparingene ramme de som allerede er blant de dårligst stilte?

Det går ikke så bra. Statsminister José Luis Rodríguez Zapatero gjorde det helt klart for alle som fortsatt måtte være i tvil, da han 12. mai holdt det som til nå må ha hans korteste tale noensinne. To minutter. 120 sekunder. Det var alt han brukte på å legge fram for kongressen den største krisepakken i demokratiets historie. Pakken ble godkjent 27. mai med knappest mulig margin 169 stemte for, 168 imot.

Antisosialistiske besparelser
Målet er å minske de offentlige utgiftene med 5,25 milliarder euros i 2010 og med 10 milliarder i 2011. Dermed skal statsregnskapet for 2010 kunne gjøres opp med et underskudd på seks prosent av bruttonasjonalproduktet, i stedet for det tidligere ventede underskuddet på 7,5 prosent, og med seks prosent underskudd i 2011, mot det tidligere antatte underskuddet på 11,2 prosent.
Den sosialistiske lederen har gjentatte ganger sverget at uansett hvor stor krisen måtte bli, skulle han aldri kutte i pensjonene eller i andre sosiale ytelser. Men til slutt måtte han likevel bryte sine løfter overfor velgerne og skjære kraftig og dypt med sparekniven.

Finn 15 milliarder
Av de 15 milliardene euros som skal spares inn fram mot 2012m hentes fem millioner fra pensjonistene. Pensjonene skal nemlig fryses i 2011. Dessuten kuttes lønnen til 2,8 millioner offentlig ansatte med mellom 0,56 prosent og sju prosent, avhengig av lønnsnivået. Offentlig ansatte med de best betalte jobbene får lønna kuttet med opptil 15 prosent. Alle offentlige lønninger skal også fryses i 2011. Dessuten må håpefulle førtidspensjonister nå innfri strengere krav for å få tildelt tidligpensjon, og invalidepensjonister vil ikke lenger få pensjonen tildelt med tilbakevirkende kraft. Straffet blir også de anslagsvis 400.000 kommende foreldre som fra 1. januar ikke vil få utbetalt sjekken på 2.500 euros per nyfødte barn.
Mindre tilskudd til medisin og bare akkurat til den nødvendige medisin som er forskrevet i den medisinske behandlingen – ikke et gram mer - skal spare staten for rundt 1,3 milliarder euros. Staten sier også stopp til uhjelpstøtten på 600 millioner euros.
Regjeringen har de siste årene satset stort på forskjellige offentlige byggeprosjekter som skulle stimulere sysselsettingen innenfor anleggsbransjen. Nå sier regjeringen øyeblikkelig stans til prosjekter for i alt 6,045 milliarder euros.
Regionene må også bla opp til sammen finne en milliard og kommunene 200 millioner euros.

En uke i helvete
Bare en uke før Zapatero presenterte spareplanen for kongressen, hadde han hatt et av sine meget sjeldne møter med lederen for den konservative opposisjonen, Mariano Rajoy (PP). 5. mai la Rajoy fram det han og partiet mente ville være de mest nødvendige økonomiske tiltakene for å få Spania ut av krisen. PP-lederen pekte først og fremst på innsparinger i offentlige sektor, men det var Zapetero slett ikke enig i.
- Det er ikke en god idé å kutte underskuddet på budsjettene. PP tar feil. Hvis man reduserer underskuddet drastisk, vil det bringe den økonomiske framgang i fare, sa Zapatero på en pressekonferanse etter møtet.
Men en kuvending skjer som kjent svært raskt. I hvert fall gikk det altså ikke mer enn sju dager før statsministeren måtte erklære at drastiske nedskjæringer var nødvendige.
Hva som skjedde i den mellomliggende uka, gir avisen El País en pekepinn på. Mandagen var de spanske aksjene under kraftig press, onsdag kom Jean-Claude Trichet, formannen for den europeiske sentralbanken, med uttalelser som ikke oppmuntret til kjøp av spansk gjeld. Børsens reaksjon var ikke god.
Mellom 3. og 9. mai falt euroen til under 1,27 i forhold til dollaren. Den spanske børsen falt med 14 prosent på bare en uke, det nest største fallet i børsens historie.
Noe måtte gjøres. Ellers ville Spania ende i samme svarte hull som Hellas. Dette ville igjen få langt større konsekvenser for resten av EU enn den greske tragedie har hatt.

Rådslagning med EU
Spanias regjering rådførte seg med partnerne i EU. Fredagen avholdt eurolandene et hastemøte. Det var offisielt for å gi den greske redningsplanen sin endelige godkjennelse, men akkurat det endte med bare å bli et mindre viktig punkt på programmet. Samlingen ble i stedet brukt til å debattere de andre hardt pressede medlemslandene, inkludert selvsagt Spania. Med et forventet underskudd på 11,2 prosent på statsbudsjettet i år og 20 prosent arbeidsløshet, risikerte Spania å ende opp med samme behov for hjelp som hellas. Bare i enda større omfang.
Regjeringslederne ble enige om å skape en mekanisme som skal beskytte medlemslandene mot spekulative angrep på finansmarkedene. Tyskland motsatte seg først, men ga seg på betingelse av at de dårligst stilte landene, bl.a. Spania, måtte skulle få orden på sine katastrofale underskudd og gjeld.
Søndag forhandlet økonomiminister Elena Salgado om detaljene med de andre euroministrene. Spesielt de tyske utsendingene la sterkt press på de spanske utsendingene, og partene ble enige om innsparinger på 15 milliarder euros, fordelt på resten av 2010 og hele 2011.

Obama, fagforeningsbosser og kameler
Mandag måtte statsministeren så i samarbeid med sine nærmeste rådgivere vedta hvor kuttene skulle settes inn. Regjeringslederen nektet å røre helsesektoren, bortsett fra medisinene. Heller ikke ville han redusere støtten til de arbeidsløse. I stedet ble det altså pensjonistene, offentlig ansatte og vordende foreldre som ble rammet av innsparingene.
Mandag kveld fikk Zapatero en telefon fra USAs president, Barack Obama. Presidenten uttrykte bekymring over de finansielle problemene som visse europeiske land har som følge av for store offentlige utgifter. Zapatero beroliget Obama med at en sparepakke var på ve.
Det var ikke den eneste kamelen statsministeren måtte sluke. Han var også moralsk forpliktet til å informere de to fagforeningsbossene, Cándido Méndez (UGT) og Ignacio Toxo (CCOO), om at de gode tidene var over. Begge fant det vanskelig å forstå Zapateros endrede motiv. Bare får dager tidligere hadde han vært forgangsmann for det de mente var en rettferdig og sosial politikk. De var lite tilfredse med nedgangen i lønningene for offentlig ansatte, hvilket de mener også vil gjøre framtidige forhandlinger i den private sektor umulige. Det var vært snakk om streiker blant offentlig ansatte samt om en generalstreik, men i skrivende stund er det fortsatt bare prat.
Onsdag holdt statsministeren så sin ubehagelige tale. Han lød ikke selv særlig overbevist om at planen var riktig, og han lyktes ikke i å overbevise andre. Ved hjelp av en rekke småpartiers støtte, ble spareplanen likevel godkjent.

Også etter de aller rikeste
Den eneste skatteøkningen er så langt skatt på kapitalgevinster som i juli øker med opptil to prosent. Og så er det selvfølgelig momsen som også stiger 1. juli.
Men statsminister Zapatero har advart om at flere skatteøkninger er i vente og at disse vil ramme de aller rikeste. Tidspunktet har han ikke presisert, bare sagt at det vil skje når regjeringen måtte finne det ”passende”.

Her ville de konservative ha spart
- Lite gjennomtenkte, utilstrekkelige og urettferdige. La oss minske utgiftene, men ikke på denne måten, sa Mariano Rajoy, formannen i PP, som begrunnelse for hvorfor han og de andre medlemmene av partiet stemte imot regjeringens sparepakke.
Hadde PP, landets største opposisjonsparti, hatt regjeringsmakten, ville innsparingene ha rammet helt andre områder. Blant annet ville man ha fjernet posten som tredje visestatsminister, man ville ha slått sammen likestillingsministeriet og boligministeriet, utdannelsesministeriet med kulturministeriet og arbeidsministeriet med helseministeriet.
Partiet ønsker dessuten å foreta en revisjon av alle støtteordninger, og en restrukturering av de offentlige utgiftene for å forhindre dobbeltarbeid mellom staten/regionene/provinsene/kommunene.

Utskriv valg
”Problemet er ikke pensjonistene, de offentlige ansatte eller apotekene. Det er deg og din regjering. Din tid som statsminister er forbi, men du kan ikke skrive ut valg nå, for det ville være verre for landet å ikke ha noen regjering. Men når det skal stemmes over budsjettet (neste års, red.anm.), og du ikke kan få det godkjent, blir du nødt til å skrive ut nyvalg. Det er hva dette landet behøver og ønsker,” sa Josep Antoni i Lleida fra CiU i en debatt om spareplanen. Hans parti unnlot å stemme for dermed å sikre at spareplanen ble godkjent. Man fryktet alternativet.

Så mye tjener de nå
Statsminister Zapatero har fra 1. juni gått ned 1.149 euros i månedslønn og får nå 6.515 euros. De tre visestatsministrenes månedslønninger er nå 6.124 euros og ministrenes 5.748 euros.
Kongressmedlemmene har hittil hatt en grunnlønn på 3.126 euros, men vil nå få 10 prosent mindre utbetalt.

Fortsatt overskudd i Seguridad Social
Seguridad Social (SS) hadde i årets første fire måneder et overskudd på 7,213 milliarder euros. Det er likevel 29,09 prosent mindre enn i samme periode i fjor. I alt ble det innbetalt 40,083 milliarder til SS.

Oppfordring til reform av arbeidsmarkedslovgivningen
Spanias euroallierte, OECD og det internasjonale valutafondet (IMF) er tilfredse med innsparingene Spania nå gjennomfører. Ingen legger likevel skjul på at flere innsparinger og reformer er nødvendige. Det gjelder blant annet en reform av arbeidsmarkedslovgivningen som man mener må stå på regjeringens agenda.
Loven som sier at arbeidsgivere må kompensere medarbeidere som er avskjediget med inntil 45 arbeidsdager per år de har vært ansatt, gjør arbeidsmarkedet lite fleksibelt. Resultatet er korttidskontrakter, for hyppige utskiftninger i personalet og at arbeidsgivere av økonomiske årsaker er nødt til å avskjedige de som er ansatt sist og beholde medarbeidere som ikke nødvendigvis er de best egnede, noe som går utover produktivitet og konkurranseevnen.
Fagforeningene har fortsatt stor makt i Spania, noe som bl.a. kom til syne da statsministeren fant det nødvendig å informere de to største organisasjonene om de kommende innsparingene før resten av landet fikk beskjed.
Man studerer for øyeblikket andre lands lovgivninger, bl.a. Østerrike, men ingen tror for alvor på at det vil skje radikale endringer.

Siste nytt

Málagas nye Alameda innvies · Franskmann bak skogbrannen i E…

Málagas nye Alameda innvies Málaga har hovedgaten Calle Larios - men nå har byen også sin egen Alam...

Kortnyheter

200 dyr beslaglagt i Fuengirola og Ronda

Guardia Civil kunngjorde i dag, torsdag, at 200 dyr, inkludert fugler, krypdyr og pattedyr, er blitt...

Kortnyheter

Cannabis-kafeer stengt på grunn av narkotikahandel

To cannabis-kafeer i Benalmádena er stengt på grunn av narkotikahandel. Gjester på kafeene har tilla...

Kortnyheter

90 år gammel kvinne død av listeria i Andalucía

Helserådgiveren Jesús Aguirre i den Andalusiske regjeringen bekrefter i dag at 131 mennesker i Andal...

Kortnyheter

De siste artiklene - Det Norske Magasinet

De ti dyreste husene i Spania i 2019

Bolignettstedet Idealista har publisert de ti dyreste husene i Spania i 2019. Det er snakk om de mes...

Bolig - Spania

Photofestival i Mijas

Photofestival arrangeres for åttende gang i Mijas. Festivalen, som tilbyr både flotte utstillinger o...

Kultur

Det Norske Magasinet anbefaler: 10 nye spillere i La Liga

  I helgen gikk startskuddet for den 89. runden av La Liga mesterskapet hvor 20 klubber delt...

Sport

Neymar tilbake til La Liga?

Da fotballspilleren Neymar forlot FC Barcelona til fordel for Paris SG sommeren 2017, ble han samtid...

Sport

4 ting du bør oppleve i løpet av La Feria de Málaga

Den årlige byfesten startet på onsdag. I løpet av de 10 dagene finnes det en rekke opplevelser for b...

Kultur

Tips til flyreisen

Spania er nordmenns fremste feriedestinasjon. Det er kun nabolandet Sverige vi besøker like mye som ...

Utflukter & Reiser

Endelig er det sommerferie!

Endelig er det sommerferie! Mange av Solkystens vinterbeboere har reist til Norge for å tilbringe so...

Nyheter

TUC-terte med friske bær

Nå er det endelig sommer og det innbyr til hjemmebakte terter med friske bær – som kan nytes på te...

Gastronomi

Utflukter & Reiser

Tips til flyreisen

Spania er nordmenns fremste feriedestinasjon. Det er kun nabolandet Sverige vi besøker like mye som landet som kan by på sol, sangria, tapas, historie og flotte strender. Mange nordmenn har sørget for å kunne nyte pensjonistlivet i Spania, eller de har kjøpt seg feriehus i landet. Dersom du er en a...

Utflukter & Reiser

Valencia: På vandretur i fortiden – og i fremtiden

Valencia er en av Spanias mest kontrastfylte byer; her finnes spor etter iberisk bosetting som kan dateres tilbake til 500 år f.Kr. – ikke langt unna ligger Europas kanskje mest modernistiske og futuriske bygninger. Valencia er hovedstaden i provinsen med samme navn, som igjen ligger i den autonome...

Utflukter & Reiser

Monda, borghotellet og jakten på den hellige hule

Byen Monda ligger kun 45 km. fra Málaga og 20 km. nord for Marbella. Det er en liten halvsøvnig by med 2.400 innbyggere, hvorav en del er expats. Byen ligger pent gjemt bak en rekke fjell, så her er det lunt og godt. Det drives landbruk rundt byen, men vi må ikke glemme at Monda ligger rett ved den ...

Utflukter & Reiser

Kultur

Photofestival i Mijas

Photofestival arrangeres for åttende gang i Mijas. Festivalen, som tilbyr både flotte utstillinger o...

Kultur

4 ting du bør oppleve i løpet…

Den årlige byfesten startet på onsdag. I løpet av de 10 dagene finnes det en rekke opplevelser for b...

Kultur

Nikki Beach Marbella

Lost Frequencies og Martin Solveig, våre store sommer-DJ´s Hva er en sommer uten noe å feire? Og ...

Kultur

Sport

Det Norske Magasinet anbefaler: 10 nye spillere i La Liga

  I helgen gikk startskuddet for den 89. runden av La Liga mesterskapet hvor 20 kl...

Sport

Neymar tilbake til La Liga?

Da fotballspilleren Neymar forlot FC Barcelona til fordel for Paris SG sommeren 2017, ble ...

Sport

Operasjon Budsjettkutt i Málaga CF

Klubben og supporterne mobiliserte stort til den avgjørende kampen mot Deportivo i play-of...

Sport

Annet

Juli måned er i kjærlighetens tegn!

Kjære leser, Har kjærligheten egentlig noen grenser? Jeg har kjørt litt rundt til forskjellige strender, stoppet bilen, og spasert litt rundt på strendene for å observere mennesker rundt meg, i al...

Annet

Estrella Damm Andalucía Masters 27. – 30. juni

Fantastiske golfrunder hvor følelsene er til å ta og føle på og presset på spillerne øker i løpet av uken. Slik er Estrella Damm Andalucía Masters – golfturneringen hvor det spilles om den ettertrakte...

Golf

2 minutt med sjømannspresten - Mai 2019

En av de mest kjente fortellingene i Bibelen handler om Jesus som metter 5000 mennesker med to små brød og fem små fisk. Det er en mirakelfortelling som man gjerne vil hoppe over fordi den ikke passer...

Annet

Tema & Profiler

Er spanjolene virkelig så late?

”Det er også de der spanjolene..!” Jeg hører det så ofte at nå klarer jeg ikke la være å ta det opp...

Tema & Profiler

Sommeren er her – og det er kakerlakkene også!

Når varmen stiger og luftfuktigheten øker, som vanlig er på Costa del Sol om sommeren, får vi ofte b...

Tema & Profiler

Joao Magalhaes 
- mannen med bilene

Det Norske Magasinet har tidligere skrevet om det populære bilmuseet i Málaga, men denne gangen har ...

Tema & Profiler

Skygge i sommervarmen

Costa del Sol er fantastisk om sommeren – strendene viser seg fra deres beste side, restaurantene di...

Tema & Profiler

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdagen er 09. september, og for nordmenn som oppholder seg på Costa del Sol er det mulig å stemme...

Tema & Profiler

Sommerguide 2019

Stort utvalg av sommerattraksjoner på Costa del Sol! Har du blitt litt solbrent eller trenger du ...

Tema & Profiler

Norrbom Marketing

Kontakt

Leserservice

seksjoner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com