Hva er årsaken til hørselstap?

Ved å undersøke øret og gjennom en hørselstest kan ørelegen finne årsaken til hørselstap. Det anslås at hver 10. skandinav har et behandlingskrevende tap av hørsel. Nedsatt hørsel handler ikke bare om at mister evnen til å høre svake lyder. Det dreier seg også om at taleforståelsen og evnen til å skjelne ord og lyder blir dårligere. Det har derfor ingenting med intelligens å gjøre, men skyldes at hjernen ikke lenger mottar signalene korrekt. For noen mennesker betyr det at det kan være vanskelig å skjelne mellom visse konsonanter, slik at ord som ”hat” og ”katt” høres likedan ut. Andre opplever at det er vanskelig å følge med på samtaler når det er bakgrunnsstøy eller mange som snakker på en gang.

Hvordan hører vi?
Lyd har utgangspunkt i en bevegelse, for eksempel når vinden beveger grenene på trær og blader eller du hører blid gitarmusikk en stille kveld. Vi er hele tiden omgitt av lyder som dytter på luftens molekyler som dermed blir satt i svingninger. Svingningene kalles lydbølger og kan oppfattes av øret. Lydbølger blir samlet opp av det ytre øret og ført gjennom øregangen inn til trommehinnen.
Når lydbølgene treffer trommehinnen skjer det en mekanisk vibrasjon i mellomøret og de tre små knoklene (hammeren, ambolten og stigbøylen) dyttes innover og får lymfevæsken i cochlea til å bevege seg. På et tidspunkt er svingningene så kraftige at basilarmembran og det cortiske organet med dets hårceller også settes i bevegelse.
De indre hårcellene omdanner deretter vibrasjonsenergien i væsken i det indre øret til elektrisk energi som via den 8. hjernenerven overføres til hjernen der den blir behandlet i hørselssenteret. - Prøv å tenke på alle de lydene du møter i hverdagen. Og forestill deg en hverdag uten alle disse lydene. Det er nok vanskelig og hørselen er da også en av de viktigste sansene.

Ørets anatomi
Anatomisk deles øret opp i det ytre øret (øresneglen og øregangen), mellomøret og det indre øret. Øregangen er 2,5 cm lang hos voksne og lukkes i enden av trommehinden. I mellomøret ledes lyden via tre små høreknokler fra trommehinnen til det indre øret.
Det ytre øret består av den flapplignende delen som sitter på siden av hodet, kalt auriklen eller pinna, og av øregangen. Det ytre ørets funksjon er, akkurat som en trakt, å samle inn og lede lydbølgene til trommehinnen ved enden av øregangen. Og så virker det ytre øret som beskyttelse for mellomøret.
Mellomøret består av trommehinnen, trommehulen, kjeden av de tre knoklene, mellomøremusklene, det ovale og runde vinduet, samt det eustatiske røret. Mellomørets funksjon er å sende videre lydbølgene fra trommehinnen til det ovale vinduet gjennom knokkelkjedens mekaniske bevegelser. Mellomøret forsterker samtidig lyden når den beveger seg fra luften i mellomøret til væsken i det indre øret.
Det indre ørets funksjon er å sende elektrokjemiske impulser til hjernen. Disse impulsene oppfattes som lyd i hjernen. Det som skjer er at stigbøylens fotplate presses inn mod det ovale vinduets membran, som derfor settes i vibrasjon og dermed skapes det en trykkbølge i væsken i cochlea.

Behandlingstilbud ved hørselsnedsettelse
Ved hørselsnedsettelse er det prinsipielt to typer behandling, nemlig høreapparatbehandling eller operasjon.
Høreapparat er ofte den løsningen som velges når hørselslidelsen er lokalisert i høresneglen, slik det er vanlig for eksempel ved aldersbetinget hørselsnedsettelse og ved støyskade, kalt et perseptivt hørselstap.
I enkelte tilfeller kan operasjon komme på tale. Det gjelder primært hørselstap som oppstår som følge av en unormal tilstand i enten øregangen, trommehinnen (det ytre øret) og/eller i mellomøret. Det betyr at lydene fra omverdenen ikke ledes normalt gjennom øregangen og mellomøret til det indre øret.
 

Farvel til fett og cellulitis med Lipomassasje


Lipomassasje er den eneste franske teknikken som er patentert verden som et middel for å bekjempe cellulitis og få ned mengden av kroppsfett. Det er en behandling som utføres ved hjelp av spesielt utviklede ruller. Roll In er for å slanke, Roll Up for å forme og Roll Out er for å stramme opp huden igjen.
- Takket være dette systemet der man kombinerer et kraftig sug med de før nevnte rullene, kan vi fjerne giftstoffer og forstoppelse i kar- og lymfesystemet, opplyser Yolanda fra Centro Omega i Fuengirola.
- Samtidig setter behandlingen i gang en naturlig prosess der man skiller ut væsker og giftstoffer som betyr at man reduserer kroppens omfang betydelig og får bort appelsinhud.
For å oppnå de forventede resultatene, er det nødvendig med mellom 12 og 20 behandlinger. De vil finne sted 2-3 ganger i uka og varer i ca. 45 minutter per gang. For ikke å skade huden, benyttes en drakt som dekker hele kroppen. Lipomassasje er for både menn og kvinner.
- Det er uten tvil snakk om den beste behandlingen for å redusere cellulitis og kroppsfettet, lover Yolanda som har følgende tilbud:
I Centro Omega vil vi hjelpe deg slik at du føler deg bedre. Derfor lanserer vi et tilbud: kjøp åtte behandlinger, så får du to gratis.
Ring til 952 592 008

VIP´er – og alle de andre

I forbindelse med den spanske regjeringens VIP-liste over personer som er i risikogruppene og derfor skal vaksineres, melder flere andre grupper seg nå inn i kampen for å få vaksine. Taxisjåfører, lærere, flygere og renholdsarbeidere er noen av dem som nå vil være med i vaksinasjonspuljen. De spanske helsemyndighetene holder likevel fortsatt fast på sine opprinnelige lister over risikogrupper. EUs helseutvalg har anbefalt at man går i gang med å vaksinere personer eldre enn 6 måneder, som lider av kroniske sykdommer, gravide og til slutt dem som arbeider i helsesektoren. EU opplyser at det er snakk om en prioriteringsvaksine for disse gruppene og at det deretter er opp til hvert enkelt land å vaksinere etter behov. De spanske helsemyndigheter har kjøpt inn vaksiner til 30% av befolkningen og har dessuten et lager av vaksiner til ytterligere 10%.
Tilbake til de gruppene som også vil ha del i vaksinen. I Spania finnes det 75.000 taxisjåfører, og de mener selv at de er i en risikogruppe ettersom de sitter tett på mange forskjellige mennesker hver dag. En annen gruppe som også vil ha vaksine, er renholdsarbeidere og til slutt er det sammenslutningen av flygere i Spania som også nå krever vaksinasjon. Pilotene begrunner dette med at det i fly er et ventilasjonssystem som sirkulerer den samme luften rundt i flyet. Derfor er det stor risiko for at en eventuell smitte kan bre seg til alle ombord.
Det tyder altså på at mange ikke er fornøyd med den listen av VIP´er som den spanske regjeringen har utarbeidet. Det er for lengst slått fast at om man ikke er i risikogruppene, så vil en eventuell smitte bare framtre som en mild omgang influensa som i verste fall bare betyr et par dager under dynen. Man kan derfor undre seg over hvorfor friske mennesker nå melder seg på i kampen for å få tak i en vaksine når sykdommen for de aller fleste mennesker er nokså harmløs.
 

Lina Blanco som er ansatt i redaksjonen i Det Norske Magasinet, er blant de 30% av Spanias befolkning som skal vaksineres. Lina forteller blant annet:
- Jeg er i en av risikogruppene fordi jeg lider av astma og Crohns sykdom. Det er min Seguridad Social-lege selvsagt klar over. Ved et rutinebesøk hos ham fikk jeg dokumentasjon for at jeg vil bli vaksinert. For å bli vaksinert understreker Lina at man må ha en dokumentasjon for sykdom, det vil si en offisiell diagnose fra en lege i Seguridad Social. Samtidig har journalen et identifikasjonsnummer som dokumenterer hvem man er og hvilke eventuelle sykdommer man lider av.
- Ettersom hele situasjonen er ny for alle, har min lege sagt til meg at jeg må henvende meg til ham for å bli vaksinert. Men det vil ikke være mulig før slutten av oktober fordi man først må være ferdig med å produsere og teste vaksinen, sier Lina og fortsetter:
- Dokumentasjon må tas med den dagen man skal ha vaksinen. Det er på den måten spanske myndigheter forsikrer seg om at det nettopp er de i risikogruppene som blir vaksinert først og ikke personer som vil vaksineres forebyggende uten å ha behov for det. Så derfor, kjære lesere, husk å ha dokumentasjonen i orden om du har rett til å få vaksinen.

Underdiagnostisert epidemi - mangel på D-vitamin

Selv i Spania kan man mangle D-vitamin. Visste du at solkrem med faktor 15 hemmer 99% av produksjonen av D-vitamin?
En stor del av verdens befolkning, spesielt de som bor nord for den 35. breddegrad, får i løpet av en mørk vinter for lite sol og D-vitamin (Lisboa ligger ved 38. breddegrad). Det ser dårlig ut for Skandinavia. Et studie fra Boston (35. breddegrad) viste at på slutten av sommeren hadde 30 % av befolkningen over 50 år med hvit hud mangel på D-vitamin. For latinamerikanere med litt mørkere hud var resultatet 42 %.
Som du kanskje vet, forvandler solens stråler 7 dehydroksikolesterolen til D3 vitamin i huden. Solen er en meget effektiv produsent. Livreddere i San Francisco har en blodkonsentrasjon på 250nmol/l, 4-5 ganger mer enn det anbefalte, maksimale nivået. Dette beviser (i motsetning til hva vi tidligere har trodd), at det praktisk talt er umulig å bli forgiftet av D-vitamin. Dessuten reguleres automatisk den maksimale mengde som vi får fra sola.

Færre vitaminer i matvarer
Vi får en del vitaminer gjennom maten vår, men innholdet av D-vitamin har, akkurat som andre vitaminer og mineraler, blitt mindre gjennom den moderne matproduksjonen. F.eks. har oppdrettslaks bare 10-25% av den mengden frittlevende laks har.
Ifølge nyere forskning ligger en riktig mengde D-vitamin i kroppen mellom 50 og 75 nmol/l. Det er alvorlig hvis man har en blodverdi på under 25 nmol/l. I en enkelt blodtest måles den såkalte 25(OH)D.
For å nå det anbefalte nivået trenger man mellom 1000 og 2000 IU D-vitamin hver dag (når man bare får vitaminet gjennom maten, uten hjelp fra sola, som for eksempel i løpet av vinteren i Skandinavia).

Solens gode egenskaper
I løpet av sommeren danner huden tilstrekkelige mengder, forutsatt at man soler seg rikelig uten solkrem. I Boston fant man ut at 30 minutters sol, 3 ganger i uka på 10-20% av kroppen vil være nok. Mennesker med mørkere hud har bruk for mer.
Hvis man er lenger tid i sola, må man sannsynligvis beskytte huden ordentlig.
Den riktige mengden av vitaminer i barndommen og i tenårene, samt mengden av mosjon er avgjørende for styrken man har i beina resten av livet. Mangelen på vitaminer forårsaker nemlig smerter, muskelsvakhet og tretthet. Symptomene er svært lik fibromyalgin, men det dreier seg ofte om Osteomalasia og skyldes mangel på D-vitamin. Samme årsak ligger ofte bak den såkalte ”vekstverk”.
D-vitamin påvirker likevel mange andre deler av kroppen i tillegg til bein- og kalkmetabolismen. De fleste celler i kroppen vår har en D-vitamin-mottaker. Vitaminet påvirker hjernen og forbedrer hjernens funksjoner. Den påvirker hjertet og blodårer, og immunforsvaret stimuleres slik at motstandskraften mot infeksjoner og betennelser økes. Vitaminet beskytter til og med mot auto-immune sykdommer som sklerose og diabetes.

Forebyggende verdier
Når vitaminnivået er over 50 nmol/l i blodet, gir det beskyttelse mot bryst-, tykktarms-, bukspyttkjertel- og prostatakreft. Risikoen faller ca. 50 %. Risikoen for kreft i tykktarmen øker med 253% dersom man har et vitaminnivå på under 30 nmol/l.
D-vitamin øker produksjonen av insulin og er derfor bra for diabetikere.
Dr. Holick har enda til og med fått gode resultater ved behandling av psoriasis. Eksem behandles med salve, som inneholder den aktive utgaven av D-vitamin som heter calsitriol (1.25(OH)2D3). Han har også fått gode resultater i behandling av psoriasis. Eksemen behandles med salve, som inneholder den aktive formen av D-vitamin som heter calsitriol (1.25(OH)2D3).

(Kilde: Dr. Holicks foredrag)
 

Hva styrer overgangsalderen?

Oppe i hjernen sitter en liten bønneformet kjertel – hypofysen – som styrer resten av kroppens kjertler – alle de som produserer de hormonene som er så viktige for oss. Den påvirker for eksempel skjoldbruskkjertelen til å produsere stoffskiftehormon, bukspyttkjertelen til å lage insulin og eggstokkene til å produsere de to kvinnelige kjønnhormonene – østrogen og progesteron. Uten hormoner ville ikke være mye verdt! Det er bare østrogen og progesteron som påvirkes av overgangsalderen – ikke de andre hormonene.

Hva er overgangsalderen?
Overgangsalderen kalles også menopausen eller klimakteriet. I begynnelsen av overgangsalderen er menstruasjonene ofte litt uregelmessige, og derfor fungerer ikke eggløsningen helt som før. Man danner derfor heller ikke det ene kjønnshormonet – progesteron – på normalt vis. Progesteron er det hormonet som dannes etter eggløsningen og som ”forbereder” livmoren på å motta et befruktet egg. Det andre kvinnelige kjønnshormonet – østrogen – dannes først i vanlig mengde, men etter hvert slutter det også. Man ser ofte at menstruasjonen blir kraftigere når overgangsalderen nærmer seg – og ikke svakere slik man umiddelbart skulle tro.

Hva skjer når østrogenet forsvinner?
Mange deler av kroppen er avhengig av østrogen. Knoklene blir for eksempel vedlikeholdt av østrogenet som forhindrer benskjørhet (osteoporose). Jo tidligere man kommer i overgangsalderen, jo større er risikoen for benskjørhet.
Kvinner er også i høy grad beskyttet mot hjerte-/karsykdommer før overgangsalderen. Når østrogenet er slutt, får vi større risiko for høyt blodtrykk, samt blodpropper i hjerte og hjerne (og nærmer oss det risikonivået menn opplever flere tiår tidligere). Dette skyldes bl.a. at kolesterolinnholdet – spesielt det ”dårlige” kolesterolet LDL stiger og øker risikoen for avleiring i blodkarene. Østrogenet øker det ”gode” kolesterolet HDL.
I huden skjer det endringer når det er slutt på hormonene. Huden ”eldes”, og det kommer flere rynker. Det skyldes at kollageninnholdet i huden minskes, og det gjør huden mindre smidig og elastisk. Mange kvinner liker ikke at de raskt begynner å se eldre ut. Også håret mister noe av smidigheten og mange mister en del hår, dels på hodet, men også på kjønnsorganene, og det plager mange.
Østrogenmangelen går ofte hardt ut over slimhinnene i skjede og blære fordi de mister smidigheten, fuktigheten og frem for alt tykkelsen. Det gir mange problemer i form av smerter, svie, kløe, problemer ved samleie, inkontinens og blærebetennelse.

Hvor lang tid varer overgangsalderen?
Overgangsalderen inntreffer som regel mellom 45- og 55-års alderen, men kan forekomme så tidlig som i tjueårene. Selve menopausen som betyr tidspunktet for den siste menstruasjonen, er for norske kvinner i gjennomsnitt rundt 51 år. Egentlig vet man jo først en stund etter at det nettopp var den siste menstruasjonen. Man har derfor bestemt at det må gå et år uten menstruasjon før man kan snakke om at menstruasjonen er over.
 

Siste nytt

Drastisk fall i bilsalget · Málaga mangler kontorplasser · N…

Drastisk fall i bilsalget 2019 blir et svært dårlig år for bilforhandlere i Malaga-provinsen. Det e...

Kortnyheter

Fire voldsomme mord på én måned · Ny regjering på vei · Free…

Fire voldsomme mord på én måned   Den siste måneden har Costa del Sol vært vitne til fire...

Kortnyheter

Verdens miljøproblemer skal løses i Madrid · Best utsikt i T…

Verdens miljøproblemer skal løses i Madrid Denne uken er alle øyne rettet mot Madrid, der statsover...

Kortnyheter

Málaga mister direktefly til New York · Billigere å reise me…

Málaga mister direktefly til New York Costa del Sol og turisme pleier å være forbundet med sukses...

Kortnyheter

De siste artiklene - Det Norske Magasinet

Historie fra hverdagen #10

Angela, 79 er en riktig aktiv og underholdene dame. Hun går gjerne turer og har et deilig liv med v...

Helse

Invester smartere med BinckBank i Marbella

BinckBank er markedsledende i Nederland og Belgia med over 860 000 kunder. Det er også en av Europ...

Juss & Finans

EL GORDO: Det store spanske julelotteriet

Startet i 1812 Loteria de Navidad, også kalt El Gordo, er et spansk lotteri med lang historie. Det ...

Kultur

Málaga CF – Skamplett

Byrådet i Málaga med borgermester Francisco de La Torre i spissen, Junta de Andalucía, og en hel bef...

Sport

Møt forfatter Marit Figenschou - Tok en omstart i Marbella

Marit Figenschou var lenge karrierekvinnen som jaget ytre bekreftelse. Hun var JA-mennesket som al...

Tema & Profiler

LA Organic Experience

Hva har designeren Philippe Starck, oliven og Ronda til felles?- LA Organic Experience   Byen...

Tema & Profiler

Det er høst – og tid for kastanjer

Kveldene har blitt mørkere, temperaturen har sunket og antall turister i shorts og t-skjorte har gåt...

Kultur

Kameleonen – et kjærkomment innslag i spansk natur

Når det gjelder reptiler må kameleoner sies å være blant dyrene som fanger mest oppmerksomhet. Evnen...

Tema & Profiler

Utflukter & Reiser

10 favoritter i Andalucía og Costa del Sol

Naturlig nok vil de fleste som tilbringer en del tid i Andalucía og langs Costa del Sol etter hvert finne sine egne favorittsteder, det være seg alt i fra favorittsteder og byer til favorittstrender. Her følger en liten oppsummering av redaktørens favorittsteder, samt en oppfordring til våre kjære l...

Utflukter & Reiser

Silbo - La Gomeras plystrespråk

Det fjellrike terrenget med dype kløfter legger ofte adskillige kilometers avstand til nærmeste nabo for befolkningen på La Gomera. Siden tidenes morgen har man derfor kommunisert med hverandre ved å plystre, med en teknikk som gjør den hørbar på opp til fire kilometers avstand. Det er mye lengre en...

Utflukter & Reiser

Moclín – en ukjent perle med en spektakulær vandre…

Moclín er en liten landsby som ligger ca. 32 km. nordvest for Granada. Byen har et spektakulært festningsverk, som stammer fra den gangen det var maurerne, nærmere betegnet Nazari-slekten, som hersket i Granadaprovinsen. Byen ble betegnet som ´el escudo de Granada´ – Granadas skjold, idet den utgjor...

Utflukter & Reiser

Kultur

Det er høst – og tid for…

Kveldene har blitt mørkere, temperaturen har sunket og antall turister i shorts og t-skjorte har gåt...

Kultur

Teresas hånd i Ronda - som Franco…

De spanske kirkene bugner med relikvier. De skulle gi guddommelig beskyttelse og utrette mirakler. E...

Kultur

EL GORDO: Det store spanske julelotteriet

Startet i 1812 Loteria de Navidad, også kalt El Gordo, er et spansk lotteri med lang historie. Det ...

Kultur

Sport

Málaga CF – Skamplett

Byrådet i Málaga med borgermester Francisco de La Torre i spissen, Junta de Andalucía, og ...

Sport

Málagas hærfører: Víctor Sanchez del Amo

Han tok over et Málaga som etter en svært god start i Segunda División, var i fritt fall o...

Sport

Los Vikingos - Startet høst spill på Mijas Golf Klubb

Los Vikingos er en golf klubb for nordmenn på Solkysten og spiller turneringer hver 14 dag...

Sport

Annet

LOS VIKINGOS – SPILL PÅ...

LOS VIKINGOS – SPILL PÅ EL PARAISO 10. OKTOBER 2019. Los Vikingos er en golf klubb for nordmenn på Sol kysten og spiller turneringer hver 14 dag på forskjellige baner på Costa del Sol. Høstens andre...

Golf

Mer enn bare skole

Målet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling, siterte Trude under årets fø...

Annet

Nytt fra den Norske Skolen 19/20

Høstmånedene på Den Norske skolen, Málaga har bydd på friluftsaktiviteter, ekskursjoner og miljøskapende tiltak; -vi har kost oss veldig! Elevene har funnet sine plasser i klassemiljøene, og flere av ...

Annet

Tema & Profiler

Møt forfatter Marit Figenschou - Tok en omstart i Marbella

Marit Figenschou var lenge karrierekvinnen som jaget ytre bekreftelse. Hun var JA-mennesket som al...

Tema & Profiler

LA Organic Experience

Hva har designeren Philippe Starck, oliven og Ronda til felles?- LA Organic Experience   Byen...

Tema & Profiler

Kameleonen – et kjærkomment innslag i spansk natur

Når det gjelder reptiler må kameleoner sies å være blant dyrene som fanger mest oppmerksomhet. Evnen...

Tema & Profiler

30 år etter uværet som satte Málaga ut av spill

Klokken ett om ettermiddagen ble dag til natt da kullsvarte skyer drev inn over Málaga og himmelen å...

Tema & Profiler

På den annen side… Er Thomas Cook en ny Lehman Brothers?

Noen bekymrer seg mer enn andre. Og for noen er det allerede en gammel, uinteressant nyhet. Det ødel...

Tema & Profiler

Velkommen

Demonstrasjoner er ensbetydende med misnøye, og i øyeblikket pågår det en rekke demonstrasjoner rund...

Tema & Profiler

Norrbom Marketing

Kontakt

Leserservice

seksjoner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com