Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kulturelle endringer som vi forventer å se i Norge i løpet av det neste tiåret

Kulturelle endringer som vi forventer å se i Norge i løpet av det neste tiåret

ADVERTORIAL

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Selv om Norge er et moderne land med en bred kultur, forventer vi å se en del endringer i løpet av det neste tiåret. Noe som er relativt unikt med Norge er det faktum av at den norske kulturen i stor grad har vært upåvirket av den internasjonal tilflytning til landet. Allikevel ser vi nå tegn på at Norge i liten grad følger etter en del kulturelle endringer når landegrensene stadig viskes mer ut. Derfor har vi tatt en nærmere titt på noen endringer vi forventer å se i Norge i løpet av det neste tiåret.

Norge er et land som lenge har vært et forbilde når det kommer til teknologisk utvikling. Særlig nettkasinoer og mobilspill har lenge vært mye benyttet av nordmenn. Sider som bemybet.com/no/ gjør det enkelt å finne frem til de beste spillsidene som tilbyr underholdning av høy kvalitet i Norge. Spesielt mobilkasinoer har opplevd økt popularitet i Norge da mange spiller for underholdning enten når de venter på en bussen, T-bane eller toget.

Slutten på det norske spill monopolet

Til tross for at Norge ligger langt fremme på den teknologiske utviklingen er det særlig et område vi forventer å se store endringer i løpet av det neste tiåret. Det statlige monopolet på pengespill bør falle innen kort tid. Norge er et av få lang som fortsatt ivaretar et slik statlig monopol. Dette forhindrer utvikling av en lønnsom næring, men mest av alt skader det spillerne. De siste årene har vi sett at en rekke land fjerne sine monopoler og innføre lisensordninger istedenfor, vi forventer at noe tilsvarende vil skje i Norge etter hvert som globaliseringen og EU i større grad påvirker avgjørelsene til Norge.

Økt internasjonal påvirkning

I dagens samfunn blir det internasjonale samfunnet stadig mer integrert i hverdagen vår. Vi ser på utenlandsk underholdning, store internasjonale selskaper påvirker valgene vi gjør i hverdagen, men ikke minst opplever vi endringer da dette stadig tilfører nye kulturer i Norge. Økt immigrasjon og tilflytning gjør at Norge i stadig økende grad opplever kulturelle endringer der vi blir mer «internasjonale» enn før. Dette er en trend vi forventer vil fortsette godt inn i det neste tiåret og sørge for at Norge fortsetter å tilføre nye og spennende kulturelle endringer fra andre land.

Det norske språket under press

 Sist, men ikke minst står det norske språket under kraftig press. I en hverdag der engelsk stadig blir mer dominerende, dette kan påvirke det norske språket på en negativ måte. De første eksemplene på dette finnes fote hos ungdom som implementerer en rekke engelske ord i sin hverdagstale. Men vi ser også at stadig flere selskaper som kommuniserer på engelsk til det norske markedet. Dermed blir vi stadig mer vandt til å håndtere det engelske språket og dette skyver sakte, men sikkert ut det norske språket fra hverdagen. Vi frykter ikke at det vil forsvinne helt, men dersom trenden fortsetter vil engelsk innen få år bli det dominerende hverdagsspråket for mange, spesielt i arbeidssammenheng.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet