Månedsmagasinet på Costa del Sol
En nysgjerrigper i Mijas

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

– Alle kan få det bedre, hevder Rebecca Norheim. Nå har hun åpnet sitt eget studiesenter i Mijas for å inspirere barn og unge til ny læring.

Hvorfor smaker usunn mat av og til bedre enn sunn mat? Hvordan kan vi få ting til å fly i lufta? Hvorfor finnes kjærligheten? Rebecca Norheim er konstant nysgjerrig og vil gjerne løse noen gåter sammen med deg. For læring gir glede, mener hun.

Endelig er Rebecca Norheim i gang med drømmeprosjektet; å starte et pedagogisk undervisningssenter for barn og ungdom. Målet er at elevene på fritiden skal motiveres til læring gjennom filosofi og forskning.

Et alternativ
– Ja, jeg vil skape et alternativ og et supplement til den vanlige skoleundervisningen. Hvor ofte hører vi ikke om skoletrøtte ungdommer og at mange ungdommer dropper ut fra videregående skole! Mitt utgangspunkt er at læring gir glede, og at med glede vil du lære enda mer, sier Rebecca Norheim.
Som allmennlærer med tilleggsutdanning innenfor pedagogikk har Rebecca jobbet som lærer ved flere skoler i Norge, ved Scandinavian School of Brussels og ved Den norske skolen, Málaga. Hun har spesialisert seg på arbeidsmetoder som aktiverer til læring. I tillegg har hun begynneropplæring i lesing, skriving, matematikk og filosofi med barn, erfaring som rektor og som ressurslærer for Forskningsrådet. Hun holder kurs og veileder lærere med tips og råd om hvordan man gjennomfører vitenskapelig prosjektarbeid i barneskolen.

– Jeg skal lære norsk skriftlig med Rebecca, forteller Christopher Tyskerud (21). Han har bodd hele livet i Spania og gått på engelsk skole. Selv om han prater flytende norsk, vil han bedre de skriftlige prestasjonene for å ta førerkort for tungtransport i Norge og for å bedre sjansene for jobb.

– Tenk på seksåringene når de møter opp til skolestart. De er åpne og nysgjerrige og tar til seg alt de kan. Men i løpet av ti år på skolebenken skjer det altfor ofte at flere elever får kunnskapshull. De klarer ikke å lære ordentlig, og i møtet med lærebøkene stopper det opp. Resultatet er at elevene blir hengende etter. Det skaper mistrivsel og gir ikke inspirasjon for å lære mer. Ofte klarer heller ikke skolene å tilby en undervisning som slike elever trenger, forklarer hun.

Lære praktisk
For barnet selv, for foreldrene og for lærere kan situasjonen synes håpløs. Men Rebecca mener at hun gjennom sin egen erfaring som lærer har opplevd hvordan barn og unge igjen kan bli nysgjerrige, glade og på nytt bli motivert for å lære.

– Alle kan få det bedre, påstår hun: – Det handler om å lære praktisk. Det ligger nemlig i bunnen for all læring. Innenfor forskning om hvordan vi lærer best, viser det seg gang på gang at ”learning by doing”. Det er dette prinsippet jeg tar utgangspunkt i når jeg underviser og det gjelder for alle fag sier Rebecca.

Årets nysgjerrigper
Selv om det norske skolesystemet har blitt bedre, blant annet gjennom det såkalte ”Kunnskapsløftet”, og med nye arbeidsmetoder som motiverer elevene til ny læring, er det langt fra godt nok, mener Rebecca.

– Teori er ikke nok. Det må praksis til for å lære og for å bli stimulert, sier hun. De siste ti årene har hun deltatt aktivt i de årlige.

Nysgjerrigper-konkurransene som Forskningsrådet i Norge står bak. Hun kan skilte med både 1., 2. og 3. premier i konkurransen der elevenes egne studier skal gi grunnlag for læring og for motivasjon til enda mer læring.

– Å se og oppleve hvordan elevene lærte gjennom slike prosjekter, ga enorm stor glede og motivasjon for meg til å gå videre. Jeg er overbevist om at dette er veien å gå, sier hun og forteller om hvordan 10 vanlige norske elever i 1. og 2.klasse ved Scandinavian school of Brussels ble bedt av Forskningsrådet i Oslo om å delta på en forskningsmesse i Brussel der de skulle fortelle om DNA‐molekylets oppbygning.

‐På skolen gjorde vi eksperiment og bygde DNA‐modeller av seigmenn som ble festet til hverandre med tannpirkere. Seigmennene er av fire forskjellige farger og svarer til de fire ulike basene i DNA‐molekylet. Teori ble knyttet til praksis gjennom eksperimentering. Resultatet var motiverte barn som med glede formidlet sin kunnskap først hjemme til sine foreldre og deretter til voksne på forskningsmessen.

Bruker naturen
Men det er viktig å forstå at slike prosjekter og eksperiment ikke blir gjennomført for moro skyld. I bunnen må det alltid ligge en klar målsetting om hva slag resultater de skal gi. For Rebecca starter alltid med en tanke om hvorfor ting er som de er:

‐ Ut fra det stilles hypoteser. En plan blir lagt for hvordan man vil finne ut om hypotesene stemmer. Så går man ut for å hente opplysninger, gjennom blant annet spørreundersøkelser, intervju, eksperiment. Gjennom utforskning finner elevene mulige svar.

Informasjonen blir kartlagt og sett i sammenheng med hypotesene som er blitt stilt og elevene må spørre seg: ”Hva fant vi ut?” ”Hvilke hypoteser stemmer?”

‐ Jeg har alltid brukt naturen mye i undervisningen. Lærdommen finnes nemlig overalt, ikke bare i klasserommet, mener Rebecca. Mangfoldet vi finner i naturen gir utrolig mange muligheter til læring. Vi jobber både med hodet og hendene når vi utforsker naturen, samtidig som vi diskuterer og tenker sammen. Da blir læring gøy!

Det er én viktig grunn til at Rebeaccas nye studiesenter, ”Centro de pedagogía”, ligger i Los Condes, oppe i fjellsiden bak Mijas.

Tankespinn
Men enda viktigere enn selve DNA-molekylet er selvsagt alle tankene som dukker opp hos elevene rundt og i kjølvannet av slike ”vitenskapelige prosjektarbeid”. For målet er å få tankene i sving, ikke bare pugge fakta og bare bli stimulert gjennom tv, data og massemedia.

– Jeg tror barn i vår tid mangler tid for refleksjoner og skjønne mer om hvordan ting henger sammen. Vi oppfatter ting bare stykkevis og delt, men mangler helhetsperspektivet, sier hun: – Min arbeidsmetode er at gjennom å stille spørsmål og prøve å finne svar, øves barns og unges tankegang opp. De får en forståelse av at ting henger sammen og at alt har en konsekvens.

Noe for alle
Ofte har Rebecca opplevd at både barn og foreldre opplever at undervisningen på skolen er vanskelig. Men hva det skyldes er ikke bestandig like lett å finne ut.

– Dette kan jeg hjelpe til med på ganske kort tid, hevder Rebecca: – Sammen ”tetter” vi læringshullene, og det fører til at elevene gjør det bedre på skolen. Motivasjon ligger i bunnen for all læring. Det er dette jeg stimulerer.

På sitt nye studiesenter tilbyr Rebecca kurs utenom skoletiden først og fremst for barn og unge mellom fire og 13 år. Hun tilbyr både gruppeundervisning og privat undervisning.

– Sammen skal vi bygge stein på stein og åpne for forståelse og motivasjon for læring, sier Rebecca Norheim. 

Av Arne Bjørndal

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet